Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 25/04/2023 - 13:57

TB: v/v Kết quả đăng ký học và tổ chức đăng ký học bổ sung môn học GDQP&AN đối với sinh viên CQ60
Số: 46/TB-QLĐT ngày 25 tháng 04 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ- HVTC ngày 31/5/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch số 327/KH-HVTC ngày 27/03/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Kế hoạch tổ chức cho sinh viên đi học GDQP&AN năm học 2022-2023 đối với sinh viên CQ60;

Căn cứ Thông báo số 405/TB-HVTC ngày 10/04/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc Tổ chức đăng ký học môn học GDQP&AN học kỳ II năm học 2022 - 2023 đối với sinh viên CQ60;

Ban QLĐT thông báo kết quả đăng ký học môn học GDQP&AN đối với sinh viên CQ60 như sau:

1. Số lượng sinh viên CQ60 không đăng ký học môn học GDQP&AN không có lý do71 sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

2. Tổ chức đăng ký học bổ sung đối với sinh viên CQ60 chưa đăng ký học môn học GDQP&AN.

- Thời gian nộp đơn đăng ký học bổ sung: Ngày 27/04/2023 trong giờ hành chính tại Phòng 108 – Ban QLĐT.

- Hình thức đăng ký: Ban Quản lý đào tạo tổ chức đăng ký học bổ sung theo hình thức trực tiếp cho sinh viên.

3. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Sinh viên chưa đăng ký học nay có nhu cầu đăng ký học bổ sung môn học GDQP&AN làm đơn theo mẫu [MẪU ĐƠN] xin xác nhận của Văn phòng khoa QLSV và nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại Phòng 108 – Ban QLĐT vào ngày 27/04/2023.

- Sau khi được ban QLĐT đăng ký học bổ sung, sinh viên chủ động báo cáo lại Cố vấn học tập để được xét duyệt việc đăng ký tín chỉ.

- Sinh viên không đăng ký học bổ sung theo lịch thông báo sẽ chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của bản thân.

4. Ban Quản lý đào tạo đề nghị Văn phòng Khoa quản lý sinh viên:

- Phối hợp với Cố vấn học tập tổ chức rà soát, đôn đốc sinh viên thuộc Khoa quản lý chưa đăng ký học tham gia đăng ký học môn học GDQP&AN theo kế hoạch chung đã thông báo.

- Trường hợp sinh viên không đăng ký học cần nêu rõ lý do không đăng ký học để Ban QLĐT phối hợp theo dõi và bố trí lịch học phù hợp trong các đợt sau.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, cá nhân và đơn vị liên quan phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 10686
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà