Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 12/12/2023 - 14:22

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ học kỳ II năm học 2023 - 2024 sau 3 lần đăng ký đối với CQ59, CQ60 và CQ61
Số: 174/TB-QLĐT ngày 11 tháng 12 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 1282/TB-HVTC ngày 16/10/2023 về việc Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên hệ đại học chính quy, LTĐH và ĐHVB2 loại hình đào tạo chính quy;

Căn cứ Thông báo số 161/TB-QLĐT ngày 16/11/2023 về việc Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với sinh viên CQ59, CQ60, CQ61 học kỳ II năm học 2023 - 2024;

Căn cứ Thông báo số 162/TB-QLĐT ngày 21/11/2023 về việc Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 2 đối với sinh viên CQ59, CQ60, CQ61 học kỳ II năm học 2023 - 2024;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2023 – 2024 sau 3 lần tổ chức đăng ký đối với sinh viên CQ59, CQ60, CQ61 như sau:

Hiện nay, vẫn còn 43 sinh viên chưa đăng ký tín chỉ (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]. Trong đó có 18 sinh viên CQ59, 13 sinh viên CQ60, 12 sinh viên CQ61. Sinh viên không thực hiện việc đăng ký học theo thông báo phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

Ban QLĐT kính đề nghị:

- Ban KT&QLCL kiểm tra số sinh viên bảo lưu; ngừng học;

- Ban CTCT&SV kiểm tra số sinh viên vi phạm kỷ luật, bị thôi học hoặc xóa tên do nghỉ quá thời gian quy định chờ quyết định buộc thôi học;

- Các Khoa QLSV, cố vấn học tập tư vấn và thông báo kịp thời cho sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 10874
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà