Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 25/01/2024 - 10:5

TB: v/v Tổ chức đăng ký học phần/môn học GDQP&AN theo HTTC học kỳ II năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên hệ ĐHCQ khóa CQ61
Số: 112/TB-HVTC ngày 25 tháng 01 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-HVTC ngày 04/05/2023 của Giám đốc Học viện về việc giao Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số 105/KH-HVTC ngày 23/01/2024 của Giám đốc Học viện về việc Kế hoạch tổ chức cho sinh viên đi học GDQP&AN năm học 2023-2024 đối với sinh viên CQ61,

Học viện Tài chính thông báo việc tổ chức đăng ký học học phần/môn học GDQP&AN học kỳ II năm học 2023-2024 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa CQ61 như sau:

I. Thời gian học và đối tượng đăng ký học

- Đợt 1: từ 07/03 - 28/03/2024 đối với sinh viên hệ ĐHCQ chương trình chất lượng cao CQ61;

- Đợt 2: từ 21/05 - 10/06/2024 đối với sinh viên hệ ĐHCQ chương trình chuẩn CQ61 các ngành Tài chính - Ngân hàng (mã 10), Hệ thống thông tin quản lý (mã 41);

- Đợt 3: từ 11/06 - 01/07/2024 đối với sinh viên hệ ĐHCQ chương trình chuẩn CQ61 các ngành Kế toán (mã 20), Quản trị kinh doanh (mã 30), Ngôn ngữ Anh (mã 51), Kinh tế (mã 60).

Nội quy, thời gian, địa điểm tập trung khi tham gia học tập tại trung tâm GDQP&AN sinh viên sẽ được thông báo chi tiết trước mỗi đợt học.

II. Tổ chức đăng ký

1. Lịch đăng ký:

TT

Đối tượng

sinh viên đăng ký

Thời gian đăng ký học

Cổng thông tin đăng ký học

1

- CQ61CLC chương trình chất lượng cao

- CQ61 chương trình chuẩn

 

Từ ngày 29/01-01/02/2024

 

www.dangkytinchi.hvtc.edu.vn

Ghi chú: Thời gian đăng ký: 07h30'-23h30'

2. Học viện chỉ tổ chức cho sinh viên đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Sinh viên thuộc đối tượng đăng ký chủ động xem thông báo, kế hoạch đào tạo học phần/môn học GDQP&AN học kỳ II năm học 2023-2024 trên Website trước khi đăng ký học chính thức. Sau khi kết thúc việc đăng ký học theo lịch thông báo, Học viện không tổ chức cho sinh viên đăng ký bổ sung và sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình. Căn cứ kết quả sinh viên đã đăng ký học học phần/môn học GDQP&AN, Ban QLĐT chủ động xử lý kết quả sau đăng ký. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học cần được hỗ trợ, sinh viên liên hệ Ban QLĐT qua số điện thoại: 0981.135.198 trong giờ hành chính để được giải quyết kịp thời.

3. Đối tượng được xét miễn học, hoãn học môn học GDQP&AN.

(Quy định tại Điều 4 của Thông tư Liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015)

3.1. Đối tượng miễn học môn GDQP&AN

a) Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Sinh viên là người nước ngoài.

3.2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần/môn học, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: Sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần/môn học và kết quả đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

3.3. Đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự

a) Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

3.4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN

a) Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi sinh viên điều trị;

b) Sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

4. Thủ tục để thực hiện xét miễn, hoãn môn học GDQP&AN

4.1. Đối với sinh viên thuộc đối tượng xét miễn học phần/môn học GDQP&AN

Sinh viên nộp đơn [MẪU ĐƠN] và 01 bản công chứng các giấy tờ liên quan về việc xét miễn học phần/môn học GDQP&AN về ban Khảo thí và quản lý chất lượng (phòng 102 - nhà Hiệu bộ) từ ngày 29/01-29/02/2024.

4.2. Đối với sinh viên thuộc đối tượng xét tạm hoãn môn học GDQP&AN

Sinh viên nộp đơn [MẪU ĐƠN] và 01 bản công chứng các giấy tờ liên quan về việc xét tạm hoãn môn học GDQP&AN về ban QLĐT (phòng 108 - nhà Hiệu bộ) từ ngày 29/01-29/02/2024.

4.3. Đối với sinh viên thuộc đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự

Sinh viên nộp 01 bản công chứng các giấy tờ liên quan về việc xét miễn các nội dung thực hành kỹ năng quân sự khi tham gia học tập tại Trung tâm GDQP&AN. Nếu được Trung tâm GDQP&AN đồng ý, sinh viên được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự và học các nội dung lý thuyết của học phần được miễn.

Lưu ý: Sinh viên cần mang theo bản gốc các giấy tờ liên quan về việc xét miễn, hoãn môn học GDQP&AN để đối chiếu.

Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình xin xét miễn học, hoãn học môn học GDQP&AN, sinh viên liên hệ Ban QLĐT qua số điện thoại: 0989.063.636 trong giờ hành chính để được giải quyết kịp thời.

5. Khoa Quản lý sinh viên, Cố vấn học tập có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra sinh viên do mình phụ trách thực hiện việc đăng ký học học phần/môn học GDQP&AN. Tư vấn việc đăng ký học và xác nhận kết quả đăng ký học để sinh viên nộp tiền học đúng quy định. Phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết các vướng mắc trước và trong quá trình đăng ký học tín chỉ môn học GDQP&AN học kỳ II năm học 2023-2024.

III. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan và trách nhiệm của sinh viên [PHỤ LỤC] [XEM TẠI ĐÂY]

Để triển khai công tác đăng ký tín chỉ học phần/môn học GDQP&AN học kỳ II năm học 2023 - 2024 đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan tăng cường phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo đúng quy định, quy trình thông báo./.

Số lần đọc: 24677
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà