Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ năm, 10/12/2015 - 9:3

TB V/v Lịch khóa luận tốt nghiệp hệ Liên thông ĐH khóa 16, khóa 17 và ĐH văn bằng 2 khóa 13
Số: 1191/TB-HVTC , ngày 8 tháng 12 năm 2015

      Căn cứ chương trình đào tạo toàn khóa và kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 hệ Liên thông ĐH khóa 16, khóa 17 và ĐH văn bằng 2 khóa 13;
     Giám đốc Học viện thông báo lịch chi tiết khóa luận tốt nghiệp đối với hệ Liên thông ĐH khóa 16 (TS đợt 2/2013), khóa 17(TS đợt 1/2014 - hệ 2 năm, khóa 17 (tuyển sinh đợt 3/2014 - hệ 1,5 năm); ĐH văn bằng 2 khóa 13 (TS đợt 1/2013 - hệ 3 năm) như sau:
1. Lịch khóa luận tốt nghiệp:  ( Có lịch chi tiết kèm theo)
2. Nội dung khóa luận tốt nghiệp:
      Lịch khóa luận tốt nghiệp và bế giảng khóa học đối với hệ Liên thông khóa 17 (TS đợt 1/2014 - hệ 2 năm, khóa 17 (tuyển sinh đợt 3/2014 - hệ 1,5 năm); ĐH văn bằng 2 khóa 13 (TS đợt 1/2013 - hệ 3 năm) tại Học viện Tài chính và đơn vị liên kết đào tạo với Học viện Tài chính (Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Thăng Long).
      Sinh viên khóa cũ các hệ đào tạo còn quyền học tại Học viện chưa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp chủ động liên hệ với Ban Quản lý đào tạo để đăng ký học phần thực tập tốt nghiệp; Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng để đăng ký dự thi tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo.
3. Tổ chức thực hiện:
       Các Ban, Khoa, Bộ môn liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo.
       Lịch khóa luận tốt nghiệp hệ LTĐH khóa 16, khóa 17 và ĐH văn bằng 2 khóa 13 thông báo trên Website: aof.edu.vn/daotao và tại các Khoa QLSV/Đơn vị LKĐT liên quan từ ngày 10/12/2015.
      Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 3004
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà