Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ hai, 04/01/2016 - 16:49

TB V/v Tổ chức thi bổ sung học phần GDTC (HP1) đối với sinh viên CQ53 (đợt 2) HKI, năm học 2015-2016
Số 143/TB-QLĐT , ngày 04 tháng 01 năm 2016

        Căn cứ vào Thông báo số 1060/TB-HVTC ngày 30/11/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ I năm học 2015-2016;
Căn cứ đề nghị của Bộ môn Giáo dục thể chất ngày 31/12/2015, Ban Quản lý đào tạo thông báo như sau:
       Do thời tiết không thuận lợi nên lịch thi giáo dục thể chất (HP1-phần thực hành) của các lớp sinh viên thi ngày 27/12; 29/12; 30/12/2015 không tổ chức thi được theo kế hoạch Học viện thông báo.
       Vì thế, Ban Quản lý đào tạo bố trí lịch thi bổ sung học phần Giáo dục thể chất (HP1) đối với sinh viên CQ53 tại sân bãi HVTC (sáng từ 7 h 30) Cụ thể như sau:
      - Các lớp CQ53.01,02,05,08,18,19 thi vào ngày 10/01/16.
      - Các lớp CQ53.21 thi vào ngày 17/01/16.
      - Các lớp CQ53.31,32,41,51,61,62 thi vào ngày 24/01/16.
      Ban Quản lý đào tạo đề nghị:
      - Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện;
      - Nếu sinh viên thi bổ sung GDTC bị trùng với lịch thi lại các học phần/môn học khác, lịch học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù…) chủ động liên hệ với BM Giáo dục thể chất để bố trí lịch thi GDTC phù hợp.
      - Bộ môn Giáo dục thể chất chủ động và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức thi theo lịch đã thông báo.
      Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo và Bộ môn Giáo dục thể chất để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 3450
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà