Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ tư, 20/01/2016 - 13:49

TB v/v tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần/môn học, thi lại HKII năm học 2015-2016 hệ LTĐH 16, 17
Số: 70/TB-HVTC , ngày 18 tháng 01 năm 2016

        Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-HVTC ngày 25/4/2015 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tổ chức thi và quản lý thi kết thúc HP/MH, thi lại đợt 1, học kỳ II năm học 2015 - 2016 như sau:
1. Nội dung: Lịch thi kết thúc HP/MH; thi lại áp dụng cho các lớp khóa 16, 17
2. Thời gian ôn và thi:
2.1. Lịch thi kết thúc HP/MH: Từ ngày 27/01-16/3/2016 (Có lịch chi tiết kèm theo)
2.2. Lịch thi lại: Ngày 28/02/2016 và 15/5/2016 (Có lịch chi tiết kèm theo)
3. Tổ chức và quản lý thi
Các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tốt các khâu công việc sau:
3.1. Về đề thi: Đảm bảo số lượng đề thi, đáp án, thang điểm theo đúng quy định.
3.2. Về tổ chức thi
- Đảm bảo đúng ngày thi và giờ thi theo quy định.
- Huy động đủ cán bộ coi thi, phân công cán bộ coi thi đúng quy định, quy trình và đảm bảo khách quan.
3.3. Về chấm thi: Yêu cầu thể hiện rõ bút tích chấm thi 2 vòng độc lập; ghi điểm thành phần rõ ràng, đầy đủ, có đủ chữ ký của giảng viên chấm thi ở trên cả bài thi và bảng điểm.
3.4. Công tác kiểm tra, thanh tra thi: Ban thanh tra giáo dục, Ban KT&QLCL, Bộ môn tăng cường kiểm tra ở tất cả các khâu: đề thi, coi thi, chấm thi và trả điểm thi.
4. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị có liên quan
4.1. Ban Quản lý đào tạo
- Lưu hành lịch thi kết thúc HP/MH đầy đủ, kịp thời cho các đơn vị có liên quan.
- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến kỳ thi.
4.2. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng
- Chuẩn bị ấn phẩm, mẫu biểu tổng hợp cung cấp cho các Khoa, Bộ môn.
- Phối hợp với Bộ môn tổ chức nhân sao đề thi đảm bảo tính bảo mật, kịp thời và đúng quy định, quy trình.
- Tổng hợp tình hình tổ chức thi, các trường hợp vi phạm quy chế thi và thông báo kịp thời cho các đơn vị có liên quan.
- Đôn đốc các Bộ môn chấm thi, trả điểm đúng thời gian quy định.
4.3. Ban Quản trị thiết bị
- Cử cán bộ trực mở cửa hội trường, trực điện phục vụ thi theo lịch thi đã thông báo.
- Phối hợp với Ban QLĐT, BM để giải quyết kịp thời và bố trí hội trường phù hợp nếu xẩy ra sự cố trùng hội trường thi.
- Phục vụ nước uống (trà) tại các hội trường chỉ đạo thi cho các Bộ môn.
4.4. Ban Tài chính kế toán
Thanh toán tiền coi thi theo Quyết định, kịp thời trên cơ sở đề nghị của các đơn vị có liên quan.
4.5. Bộ môn
- Bổ sung đủ số lượng đề thi, đáp án, thang điểm chi tiết phù hợp với đặc điểm học phần/môn học.
- Đại diện lãnh đạo Bộ môn đến Ban KT&QLCL chọn và nhân sao đề thi đúng giờ.
- Chủ động tổ chức thi đảm bảo đúng quy chế, quy định và quy trình thi.
- Phối hợp với các Ban và các đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong kỳ thi (nếu có).
- Đảm bảo giờ thi các học phần/môn học đúng thời gian quy định.
4.6. Khoa Quản lý sinh viên, Đơn vị hợp tác đào tạo
- Văn phòng khoa chuẩn bị ấn phẩm tổ chức thi những học phần/môn học của các Bộ môn thuộc Khoa.
- Thông báo lịch thi kết thúc HP/MH; thi lại cho các lớp SV do Khoa quản lý.
4.7. Cán bộ coi thi
- Có mặt ở hội trường chỉ đạo thi trước giờ thi để nhận sự phân công coi thi của Bộ môn.
- Cán bộ coi thi làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; không rời khỏi phòng thi ra ngoài làm việc khác, không hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động trong khi coi thi, phải ghi đầy đủ và chính xác các tiêu thức trên danh sách và túi đựng bài thi./.
5. Nhiệm vụ của sinh viên
- Xem lịch thi chi tiết trên Website: www.aof.edu.vn/daotao hoặc www.hvtc.edu.vn hoặc tại Khoa QLSV, đơn vị hợp tác đào tạo liên quan từ ngày 20/01/2016.
- Có mặt tại hội trường thi trước giờ thi để chuẩn bị làm thủ tục dự thi theo lịch thi đã thông báo.
       Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, KT&QLCL để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 4476
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà