Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ năm, 30/06/2016 - 15:42

TB V/v Tổ chức và quản lý thi lại các học phần/môn học học kỳ II năm học 2015 - 2016 của các hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐH văn bằng 2

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Giám đốc Học viện thông báo về việc tổ chức và quản lý thi lại các học phần/môn học học kỳ II năm học 2015 - 2016 như sau:

1. Nội dung: Lịch thi lại từ ngày 24/7/2016 - 09/8/2016 (Có lịch thi chi tiết kèm theo).

2. Hình thức thi lại: Các học phần/môn học thi lần đầu theo hình thức nào thì thi lại theo hình thức đó.

3. Địa điểm thi lại: Sinh viên các hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2 các khóa thi lại tại Học viện Tài chính, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

4. Đối tượng: Sinh viên hệ ĐHCQ, LTĐH và ĐHVB2 ở các địa điểm đào tạo.

5. Thời hạn đăng ký và nộp lệ phí thi lại:

  - Lệ phí thi lại theo Quy định hiện hành của Học viện và nộp trước ngày thi ít nhất 03 ngày.

  - Những sinh viên thi lại các học phần/môn học thuộc học kỳ I năm học 2015 - 2016 (gồm cả học lại, học cải thiện, học cùng lúc 2 CT) đăng ký và nộp lệ phí thi lại tại VPK QLSV hoặc đơn vị hợp tác đào tạo liên quan.

  - Những SV còn quyền thi lại các học phần/môn học thuộc các học kỳ trước (gồm cả SV học lại, học cải thiện, học bù, học cùng lúc 2 CT ở các địa điểm đào tạo và những sinh viên bị trùng lịch thi lại học kỳ II năm học 2015 -2016) đăng ký và nộp lệ phí thi lại tại Ban KT&QLCL (P305) trước ngày thi 3 ngày.

 6. Tổ chức và quản lý thi lại:

  - Ban Quản lý đào tạo là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến lịch thi lại.

  - Công việc liên quan đến quy trình tổ chức thi, bố trí hội trường thi lại, quy định chấm thi, trả điểm thi và quản lý điểm, các đơn vị có liên quan liên hệ trực tiếp với Ban KT&QLCL.

  - Tổ chức thi lại học phần/môn học như thi lần đầu.

- Lịch thi xem trên Website: www.aof.edu.vn/daotao hoặc tại các đơn vị QLSV liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL và các đơn vị có liên quan khác để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 22542
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà