Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Chủ nhật, 21/08/2016 - 18:5

TB: V/v tổ chức và quản lý thi kết thúc HP/MH đợt 1, Học kỳ I, năm học 2016-2017 hệ Đại học văn bằng 2 khóa 15 (Thời gian đào tạo 1,5 năm)
Số: 859/TB-HVTC ngày 18 tháng 08 năm 2016

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-HVTC ngày 16/5/2016 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tổ chức thi và quản lý thi kết thúc học phần/môn học đợt 1, Học kỳ I, Năm học 2016 – 2017 đối với hệ ĐH Văn bằng 2 khóa 15 như sau:

1. Nội dung lịch thi của Khóa/Lớp: BC15.21.01+BT15.21.01

1.1. Địa điểm thi: Phan Phù Tiên (Thi lần đầu); Đức Thắng (Thi lại)

1.2. Lịch thi:

 

TT

Học phần/Môn học

Số tiết

Số TC

Lịch thi lần đầu

Thi lại

Ngày thi

Giờ thi

HT

Ngày thi

Giờ thi

HT

1

Kiểm toán BCTC

45

2

29/08/16

18h00’

605

11/09/16

07h30’

A3

2

Thuế

45

2

31/08/16

18h00’

605

11/09/16

09h45’

A3

 

2. Tổ chức và quản lý thi: Các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tốt các khâu công việc sau:

Nhiệm vụ cụ thể các đơn vị [XEM TẠI ĐÂY]

2.1. Về đề thi

Đảm bảo số lượng đề thi, đáp án, thang điểm theo đúng quy định.

2.2. Về tổ chức thi

- Đảm bảo đúng ngày thi và giờ thi theo quy định.

- Huy động đủ cán bộ coi thi, phân công cán bộ coi thi đúng quy định, quy trình và đảm bảo khách quan.

2.3. Về chấm thi

Yêu cầu thể hiện rõ bút tích chấm thi 2 vòng độc lập; ghi điểm thành phần rõ ràng, đầy đủ, có đủ chữ ký của giảng viên chấm thi ở trên cả bài thi và bảng điểm.

2.4. Công tác kiểm tra, thanh tra thi

Ban thanh tra giáo dục, Ban KT&QLCL, Bộ môn tăng cường kiểm tra ở tất cả các khâu: đề thi, coi thi, chấm thi và trả điểm thi.

Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, KT&QLCL để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4912
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà