Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ tư, 07/12/2016 - 13:24

TB: V/v kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ51 (CT1)
Số: 1233/TB-HVTC ngày 06 tháng 12 năm 2016

Căn cứ chương trình đào tạo toàn khoá và kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch khoá luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ51 (CT1) như sau:

1. Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp:

TT

Chuyên ngành

Mã CN

SL

SV

Thời gian

Hội

trường

Ghi

chú

1

Quản lý tài chính công

01

143

26/12/2016

7h30

700

 

2

Thuế

02

133

26/12/2016

13h30

700

 

3

Tài chính bảo hiểm

03

65

29/12/2016

7h30

203

 

4

Hải quan

05

115

30/12/2016

7h30

A1

 

5

Tài chính quốc tế

08

106

27/12/2016

7h30

700

 

6

Tài chính doanh nghiệp

11

417

29/12/2016

7h30

700

11.01-11

350

29/12/2016

13h30

700

11.12-22

7

Ngân hàng

15

201

27/12/2016

13h30

700

 

8

Định giá tài sản & KDBĐS

16

66

29/12/2016

7h30

104

 

9

Phân tích chính sách TC

18

67

29/12/2016

7h30

101

 

10

Đầu tư tài chính

19

66

29/12/2016

7h30

201

 

11

Kế toán doanh nghiệp

21

328

30/12/2016

7h30

700

21.01-10

260

30/12/2016

13h30

700

21.11-20

12

Kiểm toán

22

321

28/12/2016

7h30

700

 

13

Kế toán công

23

78

29/12/2016

7h30

108

 

14

Quản trị doanh nghiệp

31

57

29/12/2016

7h30

A3

 

15

Marketing

32

58

29/12/2016

7h30

107

 

16

Tin học tài chính kế toán

41

159

29/12/2016

7h30

A1

 

17

Tiếng Anh TCKT

51

127

29/12/2016

13h30

A1

 

18

Kinh tế nguồn lực tài chính

61

53

29/12/2016

7h30

102

 

19

Kinh tế đầu tư tài chính

62

60

29/12/2016

7h30

103

 

 

2. Báo cáo thực tế tại Học viện Tài chính: Từ 09/01 đến 21/01/2017.

      Các Bộ môn chuyên ngành lập kế hoạch báo cáo thực tế, mời báo cáo viên và thống nhất ngày báo cáo thực tế với Ban QLĐT trước ngày 29/12/2016 để bố trí hội trường.

3. Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp:

       Ban KT&QLCL thông báo trên Website của HVTC qua Khoa QLSV chuyên ngành từ ngày 18/01/2017.

4. Thời gian thực tập tốt nghiệp: Từ ngày 13/2 - 27/5/2017.  

4.1. Báo cáo thực tập lần 1: Ngày 12/3 & 19/3/2017 (CN): Sáng từ 7h30’; Chiều từ 13h30’

Hội trường báo cáo thực tập lần 1 như sau:

* Ngày 12/3/2017 (Chủ nhật)                                                                      

TT

C.ngành

Hội trường

 

TT

C.ngành

Hội trường

1

51.01

101,102,103

 

6

51.15

407,408

2

51.02

104,107,108

 

7

51.16

A10

3

51.05

201,203,205A

 

8

51.19

A11

4

51.08

301,303,304

 

9

51.31

405

5

51.11

A1,A2,A4,A5,A6,A7,A8,A9,306

 

10

51.32

501

 

 

401,402,403,404

 

 

 

 

* Ngày 19/3/2017 (Chủ nhật)

1

51.03

305A, 305B

 

5

51.23

405,406

2

51.18

408

 

6

51.41

508

3

51.21

A1,A2,A3,A4,A5,A6,101,103,104,107

 

7

51.51

102,205A,205B

 

 

108,201,203,301,303,304,306,401,402

 

8

51.61

403

4

51.22

501,502,503,507

 

9

51.62

404

4.2.Báo cáo thực tập lần 2: BM chủ động thông báo thời gian, địa điểm trực tiếp cho SV.

5. Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

1

SV nộp luận văn TN, đồ án TN (LVTN, ĐATN)

(Sáng từ 8h00; Chiều từ 13h00)

29/5/17

Tại Khoa QLSV c/ngành liên quan

 

2

Kiểm tra vấn đáp LVTN, ĐATN (BM chủ động thông báo lịch kiểm tra cho SV liên quan).

Trường hợp cần sử dụng HT, BM liên hệ với Ban QLĐT/QTTB để bố trí phù hợp

16/6 – 18/6/17

 

3

BM nộp điểm LVTN, ĐATN về Ban KT&QLCL (P305)

19/6/17

 

4

Họp hội đồng xét tốt nghiệp

28/6/17

 

  5

Ban KT&QLCL bàn giao dữ liệu và QĐ công nhận tốt nghiệp về Ban QLĐT để tổ chức rà soát & in bằng TN

30/6/17 (Sáng)

 

6

Bế giảng khóa học (Học viện tổ chức từ 8h30 sáng 15/8), các Khoa chuyên ngành tổ chức từ chiều 15/8 – 26/8/2017)

Từ  15/8 – 26/8/2017

HT 700 Đức Thắng

Ghi chú: - Các Khoa QLSV chuyên ngành đăng ký lịch bế giảng riêng theo Khoa với Ban QLĐT trước ngày 30/6/2017. Kế hoạch bế giảng theo Khoa thông báo trước ngày bế giảng cấp Học viện ít nhất 1 tuần.

               - Sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 các khóa còn quyền khóa luận tốt nghiệp đăng ký cùng hệ ĐH chính quy khóa 51-CT1.

6. Tổ chức thực hiện

- Các Ban, Khoa, BM liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt lịch khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo và đảm bảo đúng quy định hiện hành về học phần thực tập tốt nghiệp.

 - Lịch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ51 (CT1) xem trên Website: hvtc.edu.vn  hoặc aof.edu.vn/daotao và tại các Khoa QLSV chuyên ngành liên quan.

            Trong quá  trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban KT &QLCL, Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 14045
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà