Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 10/12/2018 - 14:39

TB: v/v Điều chỉnh hội trường học, thi và hướng dẫn thực tập hệ đại học chính quy Đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019
Số: 188/TB-QLĐT ngày 07 tháng 12 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 173/TB-QLĐT ngày 22/11/2018 của Ban Quản lý đào tạo v/v lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019;

Căn cứ Thông báo số 748/TB-HVTC ngày 26/7/2018 của Giám đốc Học viện về việc Tổ chức học và thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2018- 2019 đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình CQ53( gồm CQ52 học cùng), CQ54, CQ55;

Căn cứ Thông báo số 1311/TB-HVTC ngày 03/12/2018 của Giám đốc Học viện v/v kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ53 (CT1);

Căn cứ Thông báo số 1070/TB-HVTC ngày 03/10/2018 Giám đốc Học viện v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019 đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù - chương trình đại trà;

Căn cứ Công văn đề nghị của Ban Quản trị thiết bị vào chiều ngày 07/12/2018 v/v nâng cấp, cải tạo hội trường 101, 102-ĐT khu vực Đức Thắng – Lê Văn Hiến để phục vụ đào tạo chương trình chất lượng cao hệ đại học chính quy,

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh hội trường học và thi 101-ĐT, 102-ĐT từ ngày 13/12--28/12/2018 như sau:

1. Lịch thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019 (Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY].

2. Lịch học và thi cùng lúc 2 chương trình học kỳ I năm học 2018-2019; Lịch hướng dẫn thực tập; Lịch học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019 (Phụ lục 2) [XEM TẠI ĐÂY].

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

- Các Bộ môn liên quan tổ chức thi, giảng dạy theo lịch hội trường đã thông báo điều chỉnh.

- Ban QTTB:

+ Phối hợp với các Bộ môn liên quan để điều chỉnh lại hội trường học và thi theo lịch mới thông báo.

+ Cử cán bộ trực mở cửa hội trường điều chỉnh mới, trực khu vực hội trường 101, 102-ĐT để hướng dẫn sinh viên dự thi và học không nắm được lịch thông báo điều chỉnh hội trường.

+ Chuẩn bị bảng thông báo và dán thông tin điều chuyển hội trường tại khu vực hội trường 101, 102-ĐT để thông báo thông tin kịp thời cho sinh viên biết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban QTTB  để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 8383
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà