Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 12/05/2020 - 7:55

TB: v/v tổ chức thi vét đối với sinh viên các hệ còn quyền thi theo quy định
Số: 46/TB-QLĐT ngày 12 tháng 5 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 306/TB-HVTC ngày 10/5/2011 của Giám đốc học viện Tài chính v/v tổ chức thi vét đối với sinh viên các hệ còn quyền thi theo quy định;

Căn cứ Thông báo số 170/TB-QLĐT ngày 04/12/2019 của Ban Quản lý đào tạo v/v tổ chức thi lại các học phần học kỳ I năm học năm học 2019-2020,

Ban Quản lý đào tạo thông báo cho sinh viên các hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2 còn quyền thi học phần/môn học được dự thi vét trước khi xét tốt nghiệp:

1. Thời gian thi:  Ngày 28/05 đến 01/06/2020

2. Địa điểm thi : Số 58- Phố Lê Văn Hiến-Đức Thắng -Bắc Từ Liêm-HN.

3. Đối tượng dự thi:

- Sinh viên khóa cũ các hệ đào tạo vẫn còn quyền học tại Học viện Tài chính.

- Sinh viên các khóa: CQ54, LC21, BC18

4. Tổ chức đăng ký, lập lịch thi và thực hiện việc tổ chức thi vét:

- Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 18/05-22/05/2020 tại Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng (CQ54: P.102; LC21+BC18: P.109) - Khu Hiệu bộ, Phố Lê Văn Hiến - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

- Lệ phí thi vét: 30.000đ/SV/học phần.

- Căn cứ vào số lượng thực tế đăng ký dự thi vét của sinh viên, Ban KT&QLCL kiểm tra điều kiện dự thi, thu lệ phí thi và quyết toán lệ phí thi với Ban TCKT, lập lịch thi chi tiết từng học phần/môn học và thông báo lịch thi vét kịp thời, lập danh sách sinh viên đủ điều kiện thi theo quy định, chủ trì việc in sao đề thi và tổ chức thi đảm bảo đúng quy chế, quy định.

- Căn cứ vào nội dung lịch thi vét của Ban KT&QLCL, các Bộ môn liên quan tổ chức thi, chấm và trả điểm thi chậm nhất ngày 04/06/2020 để sinh viên kịp xét tốt nghiệp vào ngày 23/06/2020.

- Quy trình tổ chức thi vét các học phần được thực hiện như tổ chức thi lần đầu.

- Thông tin về lịch thi vét được công bố chi tiết trên Website: hvtc.edu.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 5070
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà