Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 03/06/2020 - 7:54

TB: v/v lịch thi, hình thức thi và hình thức tổ chức thi kết thúc học phần đợt 1 Học kỳ II năm học 2019 - 2020
Số: 517/TB-HVTC ngày 13 tháng 5 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 436/TB-HVTC ngày 24/4/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính về hình thức thi kết thúc học phần/môn học Học kỳ II năm học 2019-2020; căn cứ Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học, Học viện Tài chính thông báo:

1. Giai đoạn 1 từ ngày 12/6/2020 đến 03/7/2020; riêng môn GDTC đến ngày 25/7/2020 và môn GDQP đến ngày 02/8/2020

- Lịch thi theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo Khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi theo Bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi các học phần Giáo dục thể chất [XEM TẠI ĐÂY]

2. Hình thức thi kết thúc học phần các học phần/môn học giai đoạn 2 học kỳ II năm học 2019-2020 áp dụng theo hình thức thi quy định tại Mục 2.2, Thông báo số 436/TB-HVTC ngày 24/4/2020. Hình thức thi kết thúc học phần các học phần/môn học giai đoạn 1 học kỳ II năm học 2019-2020 áp dụng theo Thông báo số 989/TB-HVTC ngày 04/9/2019.

3. Nếu bộ môn muốn chuyển sang hình thức thi tiểu luận hoặc bài tập lớn đối với các học phần/môn học thuộc giai đoạn 1 phải khảo sát sinh viên và giáo viên giảng dạy; khi đạt được sự đồng thuận thì làm tờ trình Ban Giám đốc phê duyệt qua Ban KT&QLCL trước ngày 23/5/2020.

4. Đối với hình thức thi tự luận, tổ chức thi trực tiếp tại Học viện. Yêu cầu các bộ môn gửi đề thi cho Ban KT&QLCL với nguyên tắc bảo đảm số dư tối thiểu 02 đề (sử dụng mỗi ca thi 01 đề thi), đề dạng mở (sinh viên được phép sử dụng tài liệu). Nội dung cần tinh giản, phù hợp với giảng dạy trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, chuẩn đầu ra và có tính phân loại cao.

5. Đối với hình thức viết tiểu luận và làm bài tập lớp, bộ môn tổ chức hướng dẫn viết tiểu luận, làm bài tập lớn (giao đề tài, bài tập; quy định về nội dung, hình thức; thời gian, địa điểm, cách thức nộp tiểu luận, bài tập lớn...) trực tuyến tại thời điểm ghi trên lịch thi (mỗi ID sử dụng cho một khối sinh viên theo lịch thi). Số lượng danh mục đề tài tiểu luận, bài tập lớn của mỗi học phần/môn học sử dụng từ 01 đến 04/đợt thi.

Thời gian nộp tiểu luận, bài tập lớn tối đa sau 3 ngày kể từ khi được giao đề tài, bài tập (chi tiết theo Mục 2.2, Thông báo số 436/TB-HVTC ngày 24/4/2020). Nếu thu nhận trực tiếp, bộ môn tổ chức tại HT 700 theo hướng dẫn của Ban KT&QLCL. Nếu thu nhận trực tuyến, bộ môn phải đăng ký với Ban KT&QLCL trước ngày 18/5/2020 để lập email và hướng dẫn sinh viên cách thức nộp tiểu luận, bài tập lớn trực tuyến.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời. Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, Học viện sẽ thông báo hình thức tổ chức thi kết thúc học kỳ sau./.

Số lần đọc: 23992
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà