Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 02/06/2021 - 14:59

TB: v/v Lịch thi và hình thức thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 2 Học kỳ II năm học 2020 - 2021
Số: 599/TB-HVTC ngày 28 tháng 5 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 536/TB-HVTC ngày 18/5/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập, thi kết thúc học phần và lịch thi các lớp học cùng lúc 2 chương trình, học lại, học cải thiện, học bù đợt 2, học kỳ 2 năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông báo số 551/TB-HVTC ngày 21/5/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về Hình thức thi kết thúc học phần/môn học giai đoạn 2, học kỳ II, năm học 2020-2021, Học viện Tài chính thông báo:

1. Lịch thi hệ Đại học chính quy: Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 30/6/2021 (Phụ lục 1a - theo ngày, Phụ lục 1b - theo khóa/lớp, Phụ lục 1c - theo Bộ môn).

- Lịch thi ĐHCQ theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi ĐHCQ theo Khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi ĐHCQ theo Bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

- Riêng môn học Tin học đại cương và các học phần/môn học thuộc Bộ môn Giáo dục thể chất, Học viện xem xét hình thức và cách thức tổ chức thi vào thời gian phù hợp với kế hoạch chung của Học viện.

2. Lịch thi hệ Liên thông ĐH, ĐH văn bằng 2 (gồm lịch thi điều chỉnh và lịch thi mới): Từ ngày 05/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021 (Phụ lục 2a - theo ngày, Phụ lục 2b - theo khóa/lớp, Phụ lục 2c - theo Bộ môn).

- Lịch thi LTĐH&ĐHVB2 theo ngày [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi LTĐH&ĐHVB2 theo Khóa/lớp [XEM TẠI ĐÂY]

- Lịch thi LTĐH&ĐHVB2 theo Bộ môn [XEM TẠI ĐÂY]

3. Lịch thi các lớp học lại, học cải thiện, học bổ sung: Ngày 06/06; 13/06 [XEM TẠI ĐÂY]

Thời gian thi, hình thức thi kết thúc học phần/môn học áp dụng theo Thông báo số 551/TB-HVTC ngày 21/5/2021. Quy trình tổ chức thi trực tuyến (online) theo văn bản hướng dẫn của Ban Khảo thí & QLCL. 

Hướng dẫn sinh viên thực hiện [XEM TẠI ĐÂY] 

Thông tin liên hệ nếu có vấn đề phát sinh về lịch thi:

+ Hệ ĐHCQ (đ/c Dương – Ban QLĐT, SĐT 096.296.1986).

+ Hệ LTĐH, ĐHVB2 và Học lại, học cải thiện, học bổ sung (đ/c Nga – Ban QLĐT, SĐT 0912.877.669).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 13561
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà