Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 12/06/2024 - 11:36

TB: v/v tổ chức kỳ thi phụ Học kỳ II năm học 2023-2024
Số: 93/TB-QLĐT ngày 12 tháng 06 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-HVTC ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính,

Căn cứ Tờ trình số 87/TTr-QLĐT ngày 04/06/2024 của Trưởng ban Quản lý đào tạo v/v tổ chức kỳ thi phụ đã được Giám đốc Học viện phê duyệt,

Ban Quản lý đào tạo thông báo cho sinh viên các hệ Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy, Đại học Văn bằng 2 chính quy về việc tổ chức kỳ thi phụ Học kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

1. Thời gian thi: Từ Ngày 08/07 đến 12/07/2024

2. Địa điểm thi: Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến hoặc số 69 Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Hội trường thi sẽ được thông báo chi tiết trước ngày thi).

3. Đối tượng dự thi:

Sinh viên các hệ Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy, Đại học Văn bằng 2 chính quy.

4. Tổ chức đăng ký, lập lịch thi và thực hiện việc tổ chức thi:

- Thời gian đăng ký dự thi: Ngày 25/06 - 28/06/2024

- Hình thức đăng ký dự thi: Trực tuyến

+ Sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 54 => 61; Liên thông ĐHCQ Khóa LC20 => 25 và ĐH VB2 CQ các khóa BC17 => 22: đăng ký thi trái tuyến qua hệ thống đăng ký tín chỉ của sinh viên (hướng dẫn đăng ký qua phần mềm tín chỉ -  phụ lục 01). [XEM TẠI ĐÂY]

+ Sinh viên hệ ĐHCQ các Khóa từ CQ53, Liên thông ĐHCQ các khóa từ LC19 và ĐH VB2 CQ các khóa từ BC16 trở về trước (còn thời gian đào tạo tại Học viện): đăng ký thi qua Email (hướng dẫn đăng ký qua email - phụ lục 02)[XEM TẠI ĐÂY]

- Lệ phí thi: Nộp lệ phí thi qua tài khoản Ngân hàng của Học viện Tài chính (hướng dẫn nộp lệ phí thi - phụ lục 03). [XEM TẠI ĐÂY]

- Căn cứ vào số lượng thực tế đăng ký dự thi của sinh viên, Ban KT&QLCL lập lịch thi chi tiết từng học phần/môn học, lập danh sách sinh viên đủ điều kiện thi theo quy định, chủ trì việc in sao đề thi và tổ chức thi đảm bảo đúng quy chế, quy định.

- Sinh viên chủ động theo dõi hội trường thi trên Website Học viện tại địa chỉ: hvtc.edu.vn hoặc khaothi.hvtc.edu.vn trước ngày thi.

- Căn cứ vào nội dung lịch thi của Ban KT&QLCL, các Bộ môn liên quan tổ chức thi, chấm và trả điểm thi theo đúng quy định.

- Quy trình tổ chức kỳ thi phụ các học phần được thực hiện như tổ chức thi lần đầu.

* Sinh viên cần giải đáp thắc mắc đề nghị liên hệ theo các số điện thoại như sau:

- Giải đáp về đăng ký thi (Ban KT&QLCL):

+ Hệ ĐHCQ Khóa 53; 57; 61: Đ/c Quỳnh - SĐT: 0979.435.330

+ Hệ ĐHCQ Khóa 54: Đ/c Loan - SĐT: 0982.555.390

+ Hệ ĐHCQ Khóa 55; 59: Đ/c Thanh - SĐT: 0983.230.579

+ Hệ ĐHCQ Khóa 56: Đ/c Đỗ Thủy - SĐT: 0984.030.672

+ Hệ ĐHCQ Khóa 58: Đ/c Huệ - SĐT: 0906.009.596

+ Hệ ĐHCQ Khóa 60: Đ/c Hương - SĐT: 0915.137.068

+ Hệ LTĐH CQ và VB2 CQ: Đ/c Tâm - SĐT: 0983.040.582

- Giải đáp về thủ tục nộp lệ phí thi (Ban Tài chính Kế toán):

+ Hệ ĐHCQ Khóa 53; 54; 55; LTĐH CQ; VB2 CQ: Đ/c Phương - SĐT: 0987.918.878

+ Hệ ĐHCQ Khóa 56; 57: Đ/c Nguyễn Hữu Mai - SĐT: 0989.862.268

+ Hệ ĐHCQ Khóa 58: Đ/c Lan - SĐT: 0912.691.068

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 14353
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà