Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ hai, 15/08/2016 - 10:11

TB: V/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ I năm học 2016-2017
Số: 448/TB-HVTC ngày 07 tháng 6 năm 2016

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-HVTC ngày 16/5/2016 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 đối với các hệ đào tạo;

Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) học kỳ I năm học 2016-2017 đối với sinh viên các hệ ĐH chính quy (gồm cả học cùng lúc 2 chương trình), liên thông đại học, đại học văn bằng hai như sau:

1. Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ I năm học 2016-2017 (Phụ lục 1- Lịch chi tiết thông báo trên Website: aof.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY].

2. Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) học kỳ I năm học 2016-2017

Học&thi Đợt 1: 01/8-25/9/16; Đợt 2: 17/10-10/12/16

 

TT

Khóa

Tập hợp nhu cầu học

đợt 1 HK1(2016-2017)

Tập hợp nhu cầu học

đợt 2 HK1(2016-2017)

Đăng ký

Nộp tiền tại Ban TCKT

Đăng ký

Nộp tiền tại Ban TCKT

1.

-CQ51

14/6-19/6/16

trên Web

(gồm khóa cũ đào tạo theo HTTC)

24&27/06/16

18/8-24/8/16

trên Web

(gồm khóa cũ đào tạo theo HTTC)

29&30/08/16

-CQ52

28&29/06/16

31/8&01/09/16

-CQ53

30/6&01/07/16

05&06/09/16

2.

-Hệ ĐH văn bằng 2 và LTĐH đang đào tạo và CQ50

04--06/7/16

07--09/9/16

3.

- Khóa cũ các hệ còn quyền học

- Thực tập TN các hệ

04--06/7/16

tại Ban QLĐT (P304)

07--09/9/16

tại Ban QLĐT (P304)

 

Ghi chú: Sinh viên xem lịch học, lịch thi, hội trường học và thi chính thức trên Website: aof.edu.vn/daotao trước mỗi đợt học ít nhất 3 ngày.

3. Điều kiện đăng ký học lại (thực tập lại, học cải thiện điểm và học bù)

- Học lại, thực tập lại: Sinh viên các hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng 2 còn nợ học phần/môn học trong chương trình đào tạo toàn khóa.

- Học cải thiện điểm: Áp dụng đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ và sinh viên phải đủ điều kiện học theo quy định hiện hành của Học viện.

- Học bù: Áp dụng đối với những sinh viên chưa đăng ký học theo HTTC lần đầu các học phần/môn học đã bố trí lịch học ở các học kỳ trước.

4. Nguyên tắc bố trí và tổ chức mở lớp học lại

- Các học phần/môn học có số sinh viên đăng ký học lại (trừ học phần thực tập tốt nghiệp) có từ 10 SV trở lên bố trí học lớp riêng hoặc lịch học phù hợp. Nếu số lượng sinh viên đăng ký dưới 10 SV bố trí chuyển sang lịch học phù hợp hoặc bố trí học lớp ghép (học hợp đồng chéo buổi với các lớp chính khóa) và không trùng lịch học khác.

- Kết thúc lịch đăng ký và nộp tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) của mỗi đợt trong kỳ theo kế hoạch học lại thông báo, Ban Quản lý đào tạo căn cứ vào số lượng sinh viên nộp tiền thực tế tại Ban Tài chính kế toán (TCKT) để xác định việc mở lớp học lại chính thức và thông báo kịp thời cho sinh viên trên Website.

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Phụ lục 2)

6. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (Phụ lục 3)

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 21985
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà