Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ sáu, 07/04/2017 - 9:21

TB: v/v lịch học và thi các lớp học lại đợt 2 học kỳ II năm học 2016 - 2017
Số: 289/TB-HVTC ngày 05 tháng 4 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-HVTC ngày 16/5/2016 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 đối với các hệ đào tạo;
Căn cứ Thông báo số 448/TB-HVTC ngày 07/6/2016 về kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện, học bù) học kỳ II năm học 2016-2017;
Căn cứ danh sách nộp tiền học lại của sinh viên các hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 các khóa, Học viện thông báo kế hoạch học và lịch thi các lớp học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:
1. Kế hoạch học, lịch thi các lớp học lại đợt 2 học kỳ II năm học 2016 - 2017 
- Kế hoạch tổng thể học và thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017 
- Kế hoạch học và thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại theo Bộ môn. 

                                                                    [XEM TẠI ĐÂY]

2. Danh sách sinh viên học lại đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017 
- Danh sách sinh viên lớp riêng đợt 2 HKII năm học 2016 - 2017 [XEM TẠI ĐÂY]

- Danh sách sinh viên lớp ghép đợt 2 HKII năm học 2016 - 2017 [XEM TẠI ĐÂY]

- Danh sách sinh viên trả lại tiền đợt 2 HKII năm học 2016 - 2017 [XEM TẠI ĐÂY]

3. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan
3.1. Ban Quản lý đào tạo
- Là đơn vị đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến các lớp học lại đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017.
- Thông báo lịch giảng, lịch thi cho các Bộ môn có học phần/môn học đủ điều kiện mở lớp riêng; ký hợp đồng học lớp ghép,… cho sinh viên các khóa.
 - Lập danh sách sinh viên học lại các học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017 gửi các đơn vị liên quan trước khi bắt đầu vào học các học phần/môn học.
 - Tính khối lượng giờ giảng học lại các học phần/môn học mở lớp riêng chuyển về Ban TCKT để thanh toán cho giảng viên tham gia giảng dạy.
3.2. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng
- Cử cán bộ theo dõi và quản lý lớp học lại đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) và tổ chức, quản lý thi; làm đề thi; chấm thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017 theo kế hoạch thông báo.
- Đôn đốc các Bộ môn chấm trả điểm thi các lớp học lại theo đúng Quy định hiện hành để kịp thời thông báo điểm thi cho các đơn vị và sinh viên liên quan.
- Nhận danh sách sinh viên học lại chính thức từ Ban QLĐT trước khi bắt đầu vào học các học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017 để theo dõi, quản lý lớp học.
- Tổng hợp và xác nhận số lượng bài thi kết thúc các học phần/môn học của các lớp học lại để làm cơ sở thanh toán cho các Bộ môn liên quan. 

3.3. Ban Công tác chính trị & sinh viên
- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý và giải quyết các phát sinh (nếu có) đối với các lớp học lại đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017.
3.4. Ban Quản trị thiết bị
- Cử cán bộ trực mở cửa hội trường học và thi theo kế hoạch thông báo.
- Chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến trùng HT học và thi (nếu có).
3.5. Ban Tài chính kế toán
- Tổng hợp thanh quyết toán các khoản kinh phí liên quan đến học lại các học phần/môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017.
- Phối hợp với Ban QLĐT rà soát, đối chiếu số liệu sinh viên đăng ký học thực tế từng học phần/môn học để làm cơ sở lập danh sách học lại chính thức đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017.
- Thanh toán tiền giảng, chấm bài các HP/môn học lớp riêng cho các BM liên quan.
3.6. Ban Thanh tra giáo dục
Tăng cường thanh tra giảng dạy các lớp riêng ngoài giờ và các khâu tổ chức thi, chấm thi, trả điểm thi… theo kế hoạch thông báo.
3.7. Bộ môn
- Căn cứ vào kế hoạch học, thi kết thúc học phần/môn học của BM phân công giảng viên giảng dạy và tổ chức thi các lớp học lại theo kế hoạch thông báo (Riêng Lịch giảng và DSSV học lại học phần/môn học của Bộ môn, Ban QLĐT bàn giao trực tiếp cho giảng viên giảng dạy ngay khi học phần/môn học bắt đầu vào học).
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức, quản lý học, thi và chấm trả điểm thi các lớp học lại theo đúng Quy định hiện hành.
- Chuyển lịch giảng dạy (có xác nhận của lãnh đạo Bộ môn); số lượng bài thi, đề thi (có xác nhận của Ban KT&QLCL) đối với các học phần/môn học của lớp học lại về Ban QLĐT để tính khối lượng giờ giảng và tổng hợp chuyển Ban TCKT thanh toán.
3.8. Khoa Quản lý sinh viên
- Thông báo lịch học, thi chính thức đối với các lớp học lại theo kế hoạch cho sinh viên các khóa thuộc Khoa biết và thực hiện.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình tổ chức học và thi đối với các lớp học lại đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017.
3.9. Sinh viên
- SV học lại buổi tối (cùng thời điểm học) chỉ được đăng ký 1 học phần/môn học.
- SV học lớp ghép đợt 2 học kỳ II năm học 2016-2017 nhận hợp đồng học tập theo lịch thông báo.
- SV có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan đến lịch học, hội trường học, danh sách SV, nếu có vướng mắc phát sinh liên hệ Ban QLĐT (P304) để giải quyết kịp thời trước ngày 10/4/2017 (thứ 2).
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 5
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà