Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ năm, 10/08/2017 - 10:48

TB: v/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ I năm học 2017-2018
Số: 410/TB-HVTC ngày 08 tháng 5 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/5/2017 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 đối với các hệ đào tạo;

Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên các hệ ĐH chính quy chương trình đào tạo đại trà (gồm cả học cùng lúc 2 chương trình), liên thông đại học, đại học văn bằng hai như sau:

1. Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ I năm học 2017-2018 (Phụ lục 1- Lịch chi tiết thông báo trên Website: aof.edu.vn/daotao).

1.1. Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù): LỚP RIÊNG

- Khóa 53 trở về trước [XEM TẠI ĐÂY]

- Khóa 54 [XEM TẠI ĐÂY]

1.2. Một số danh mục học phần/môn học đăng ký hợp đồng học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù): LỚP GHÉP [XEM TẠI ĐÂY]

2. Kế hoạch đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) học kỳ I năm học 2017-2018

TT

Khóa

Tập hợp nhu cầu học

đợt 1 HK1(2017-2018)

Tập hợp nhu cầu học

đợt 2&3 HK1(2017-2018)

Đăng ký

Nộp tiền tại Ban TCKT

Đăng ký

Nộp tiền tại Ban TCKT

1.

-CQ52

15/05-22/05/17

trên Web

(gồm khóa cũ đào tạo theo HTTC)

01&02/06/17

15/08-26/08/17

trên Web

(gồm khóa cũ đào tạo theo HTTC)

05/09/17

-CQ53

05&06/06/17

06&07/09/17

-CQ54

07&08/06/17

08&11/09/17

2.

-Hệ ĐH văn bằng 2; Liên thông đại học.

-CQ51 (đối với lịch đăng ký học Đợt 1)

09--13/06/17

(trừ T7&CN)

12--14/09/17

 

3.

- Khóa cũ các hệ còn quyền học

- Thực tập TN các hệ

09--16/06/17 (trừ T7&CN)

tại Ban QLĐT (P304)

12--15/09/17

tại Ban QLĐT (P304)

Ghi chú: Sinh viên xem lịch học, lịch thi, hội trường học và thi chính thức trên Website: aof.edu.vn/daotao từ ngày 28/7/17 (đối với Đợt 1) và 05/10/17 (đối với Đợt 2&3)

3. Điều kiện đăng ký học lại (thực tập lại, học cải thiện điểm và học bù)

- Học lại, thực tập lại: Sinh viên các hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng 2 còn nợ học phần/môn học trong chương trình đào tạo toàn khóa.

- Học cải thiện điểm: Áp dụng đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ và sinh viên phải đủ điều kiện học theo quy định hiện hành của Học viện.

- Học bù: Áp dụng đối với những sinh viên chưa đăng ký học theo HTTC lần đầu các học phần/môn học đã bố trí lịch học ở các học kỳ trước.

4. Nguyên tắc bố trí và tổ chức mở lớp học lại

- Các học phần/môn học có số sinh viên đăng ký học lại (trừ học phần thực tập tốt nghiệp) có từ 10 SV trở lên bố trí học lớp riêng hoặc lịch học phù hợp. Nếu số lượng sinh viên đăng ký dưới 10 SV bố trí chuyển sang lịch học phù hợp hoặc bố trí học lớp ghép (học hợp đồng chéo buổi với các lớp chính khóa) và không trùng lịch học khác.

- Kết thúc lịch đăng ký và nộp tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) của mỗi đợt trong kỳ theo kế hoạch học lại thông báo, Ban Quản lý đào tạo căn cứ vào số lượng sinh viên nộp tiền thực tế tại Ban Tài chính kế toán (TCKT) để xác định việc mở lớp học lại chính thức và thông báo kịp thời cho sinh viên trên Website.

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Phụ lục 2)

- Sinh viên có nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) phải chấp hành đúng Quy định tổ chức và quản lý học lại hiện hành.

- Sinh viên học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) cùng thời điểm học chỉ được đăng ký 1 học phần/môn học theo quy định. Trường hợp trùng lịch học phải có trách nhiệm thông báo lại với Ban QLĐT để xử lý và hoàn trả lại tiền học kịp thời trước khi vào học học phần/môn học đó ít nhất 3 ngày.

- Sinh viên đăng ký và nộp tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) theo kế hoạch thông báo phải có trách nhiệm kiểm tra: thông tin cá nhân, học phần/môn học, số tín chỉ, lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, lịch học điều chuyển do không đủ số lượng mở lớp học theo quy định và nhận hợp đồng học tập trước khi vào lớp,…

- Sinh viên đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) trực tiếp trên Website: tinchi.hvtc.edu.vn hoặc tinchi.aof.edu.vn (đối với sinh viên khóa 53 trở về trước) và website: dangkyk54.hvtc.edu.vn (đối với sinh viên khóa 54). Đối với các học phần/môn học nghiệp vụ, chuyên sâu của chuyên ngành hoặc các học phần/môn học không có trong lịch tập hợp nhu cầu; sinh viên có nhu cầu mở lớp riêng in Mẫu 4 [XEM TẠI ĐÂY] để hoàn thiện thông tin và nộp tại P317- Ban Quản lý đào tạo từ ngày 17/5-19/5/17).

- Sinh viên đăng ký học lại không đúng quy trình, quy định, không đúng thời gian đã thông báo phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của bản thân.

- Sinh viên xem thông tin: kế hoạch đào tạo các hệ năm học 2017-2018 hệ ĐH chính quy (gồm cả học cùng lúc 2 chương trình), Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 trước ngày đăng ký ít nhất 3 ngày; kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) trên Website: aof.edu.vn/daotao để lựa chọn và đăng ký lịch học phù hợp. Trường hợp, sinh viên có nhu cầu học hợp đồng lớp ghép theo các khóa, sinh viên in Mẫu 1 [XEM TẠI ĐÂY] để hoàn thiện thông tin và xem THỜI KHÓA BIỂU học kỳ I năm học 2017-2018 từ ngày 22/5-31/5/17 trên Website: aof.edu.vn/daotao; đăng ký và nộp tiền học lớp ghép từ ngày 01/6--12/6/17 (trừ T7 và CN) [Đăng ký học tại P304- Ban Quản lý đào tạo; Nộp tiền tại P215-Ban Tài chính kế toán].

- Sinh viên khóa cũ các hệ còn thời gian đào tạo tại Học viện có nhu cầu đăng ký học lớp riêng và lớp ghép in Mẫu 2 [XEM TẠI ĐÂY] để hoàn thiện thông tin, sau đó nộp về P304- Ban Quản lý đào tạo để được hướng dẫn đăng ký học.

- Thời gian nộp tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) theo kế hoạch tại P215-Ban Tài chính kế toán-P.Đức Thắng- Q.Từ Liêm- Hà Nội: Buổi sáng từ 8h30-11h00; Buổi chiều từ 13h30-16h00).

Các vướng mắc liên quan đến học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù), sinh viên liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (P304) hoặc liên hệ theo số điện thoại: 048.362.161 (máy lẻ: 304, 333, 317) để được tư vấn và giải quyết kịp thời./.

6. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (Phụ lục 3) [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2786
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà