Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ ba, 15/08/2017 - 8:6

Hướng dẫn đăng ký học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 HKI năm học 2017 - 2018

Căn cứ Thông báo số 410/TB-HVTC ngày 08/05/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ I năm học 2017 – 2018;

Ban Quản lý đào tạo thông báo:

1. Thời gian đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) đợt 2 học kỳ I năm học 2017 – 2018 đối với hệ Đại học chính quy, Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2:

Từ ngày 10h00’ ngày 15/08 đến 23h00’ ngày 26/08/2017

2. Kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017 – 2018

2.1. Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ I năm học 2017 – 2018 [XEM TẠI ĐÂY].

2.2. Kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018 các hệ theo Quyết định số: 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017.

            - Kế hoạch đào tạo hệ đại học chính quy [XEM TẠI ĐÂY]

            - Kế hoạch đào tạo hệ đại học chính quy ngành 2 [XEM TẠI ĐÂY]

            - Kế hoạch đào tạo hệ liên thông đại học [XEM TẠI ĐÂY]

            - Kế hoạch đào tạo hệ đại học văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

            - Kế hoạch thực tập cuối khóa các hệ [XEM TẠI ĐÂY]

2.3. Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017 – 2018

            - Thời khóa biểu hệ đại học chính quy khóa 52, 53, 54 [XEM TẠI ĐÂY]

            - Thời khóa biểu hệ đại học chính quy khóa 55: do CQ55 chưa nhập học nên chưa có khối giảng chính thức. Vì thế Thời khóa biểu CQ55 được thông báo lần 1 vào ngày 11/09/2017 (đối với các học phần/môn học vào học đợt 1) và ngày 25/09/2017 (đối với các học phần/môn học vào học đợt 2).

              - Thời khóa biểu hệ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 [XEM TẠI ĐÂY]

3. Các mẫu biểu đăng ký học lại (gồm học cải thiện và học bù)

            - Mẫu biểu đăng ký học ghép (Mẫu 1) [XEM TẠI ĐÂY]

            - Mẫu biểu đăng ký lớp riêng và lớp ghép (Mẫu 2) [XEM TẠI ĐÂY]

            - Mẫu biểu đăng ký học qua email (Mẫu 3) [XEM TẠI ĐÂY]

            - Đơn đăng ký mở lớp học lại lớp riêng bổ sung (Mẫu 4) [XEM TẠI ĐÂY]

            - Mẫu đơn đề nghị giải đáp thắc mắc (Mẫu 5) [XEM TẠI ĐÂY]

4. Địa chỉ email liên hệ giải đáp các vấn đề liên quan đến đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm và học bù): dangkyhoclai@hvtc.edu.vn. Thời gian trả lời giải đáp thắc mắc của sinh viên chậm nhất trong 1 tuần làm việc. Trường hợp cụ thể, Ban QLĐT sẽ gọi điện thoại trực tiếp để giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho SV.

5. Một số yêu cầu đối với sinh viên:

5.1. Sinh viên xem kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) các học phần/môn học (gồm lớp riêng và lớp ghép) đợt 2 học kỳ I năm học 2017 - 2018 và kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017 – 2018 các khóa tại mục 2 (Riêng sinh viên khóa cũ và sinh viên các khóa có vướng mắc về đăng ký học lại, không đăng ký được học lại và sinh viên có nhu cầu mở lớp riêng bổ sung thì chủ động kê khai vào các mẫu biểu liên quan tại mục 3 và gửi vào địa chỉ email tại mục 4).

5.2. Sinh viên đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) không được đăng ký học trùng với lịch học chính khóa đã thông báo. Trường hợp sinh viên có nhu cầu mở lớp ngoài kế hoạch thông báo, sinh viên gửi nội dung đề nghị mở lớp học lại theo Mẫu 4 tại mục 3 trong thời gian đăng ký đã thông báo.

5.3. SV đang trong thời gian thực tập cuối khóa không được đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù), trừ trường hợp SV không đủ điều kiện thực tập hoặc còn nợ học phần thực tập cuối khóa đối với SV khóa cũ. Lịch thực tập cuối khóa các khóa hệ xem chi tiết tại mục 2.

5.4. Từ ngày 22/12 – 31/12/2017 lịch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) được bố trí tập trung học sáng, chiều, tối đối với các học phần/môn học 2 TC và 3 TC. Thời gian này sinh viên các khóa hệ đã hoàn thành việc thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2017 – 2018.

5.5. Tổ chức học lớp ghép (ký hợp đồng học tập)

a. Học lớp ghép cùng với CQ55

+ Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) lớp ghép các học phần/môn học này liên hệ tại Ban Quản lý đào tạo (P.307) từ ngày 13/09 đến 15/09/2017 (Sinh viên kê khai thông tin theo Mẫu 3 tại mục 3 và gửi về địa chỉ email tại mục 4 vào ngày 11/09 và 12/09/2017).

+ Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) lớp ghép các học phần/môn học này liên hệ tại Ban Quản lý đào tạo (P.307) từ ngày 03/10 đến 05/10/2017 (Sinh viên kê khai thông tin theo Mẫu 3 tại mục 3 và gửi về địa chỉ email tại mục 4 vào ngày 25/09 đến 28/09/2017) .

b. Học ghép cùng với CQ52, CQ53, CQ54

Lịch học ghép hợp đồng từ 09/10 – 02/12/2017 sinh viên xem kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu đợt 2 học kỳ I năm học 2017 – 2018 tại mục 2 để lựa chọn lịch học ghép chéo buổi với lịch học chính khóa phù hợp. Sinh viên có nhu cầu học ghép, hợp đồng gửi nội dung đề nghị (theo mẫu 3 tại mục 3) trong thời gian đăng ký thông qua địa chỉ email tại mục 4 để Ban Quản lý đào tạo kiểm tra lịch học, viết hợp đồng. Sinh  viên nộp tiền và nhận hợp đồng học tập từ 12/09 – 15/09/2017 tại P.307.

6. Đối với sinh viên khóa cũ các hệ, sau khi hoàn thành các thông tin đăng ký theo nguyện vọng của sinh viên vào mẫu liên quan và gửi về địa chỉ email tại mục 4:

- Sinh viên chỉ có nhu cầu học lớp ghép, chủ động in mẫu 1 để kê khai đầy đủ thông tin vào liên 1 và liên 2 (trừ phần ghi tổng số tiền phải nộp ở liên 2) và nộp về Ban Quản lý đào tạo P.307 để làm thủ tục nộp tiền tại Ban Tài chính Kế toán từ ngày 12/09 - 15/09/2017.

- Sinh viên có nhu cầu học cả lớp riêng và lớp ghép hoặc chỉ học lớp riêng, chủ động in mẫu 2 để kê khai đầy đủ thông tin vào liên 1 và liên 2 (trừ phần ghi tổng số tiền phải nộp ở liên 2) và nộp về Ban Quản lý đào tạo P.307 để làm thủ tục nộp tiền tại Ban Tài chính Kế toán từ ngày 12/09 - 15/09/2017.

7. Thời gian giải quyết vướng mắc học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù)

7.1. Trong thời gian đăng ký và nộp tiền học lại:

+ Trong thời gian đăng ký học lại từ 15/08 đến 26/08/2017: SV gửi ý kiến vào email tại mục 4 để Ban QLĐT nghiên cứu và trả lời trực tiếp cho SV qua email của SV hoặc qua điện thoại hoặc qua tin nhắn (trong trường hợp không liên lạc được điện thoại).

+ Hết thời gian đăng ký học lại: SV còn vướng mắc việc đăng ký học tiếp tục gửi ý kiến bổ sung lần cuối vào ngày 29/8/2017 qua địa chỉ email ở mục 4 để giải quyết kịp thời trước khi SV nộp tiền học (thời gian nộp tiền học lại tại Ban TCKT xem chi tiết tại mục 2.1)

7.2. Sau thời gian kết thúc nộp tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) theo kế hoạch thông báo (xem tại mục 2.1): Mọi vướng mắc về học lại của sinh viên tiếp tục gửi vào email ở mục 4 từ ngày 18/9 - 06/10/2017 – trừ thứ 7&CN) để được giải đáp kịp thời. Riêng việc xin bổ sung mở lớp riêng ngoài kế hoạch (theo mẫu 4) sẽ được tập hợp để xác định mở lớp ở học kỳ II năm học 2017 – 2018 (từ 02/01 – 10/6/2018, trừ thời gian thi kết thúc học phần/môn học trong kỳ)

Sau thời gian thông báo trên, nếu không có ý kiến, SV chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình.

7.3. Việc giải quyết các vướng mắc về học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) được thực hiện qua email ở mục 4, Ban QLĐT chỉ giải quyết vướng mắc tại P307 khi có lịch hẹn với SV.

Trong quá trình đăng ký nếu có vướng mắc phát sinh khác liên quan đến việc đăng ký học lại (gồm học cải thiện và học bù) đợt 2, sinh viên gửi nội dung đề nghị (theo mẫu 5 của mục 3) thông qua địa chỉ email tại mục 4 để được giải quyết kịp thời.

 

Số lần đọc: 3211
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà