Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ năm, 24/05/2018 - 7:31

TB: v/v Lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ I năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên các hệ đào tạo
Số: 520/TB-HVTC ngày 23 tháng 5 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-HVTC ngày 18/04/2018 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ vào Quy định về tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện điểm (CTĐ) đối với sinh viên các hệ đào tạo đại học theo HTTC;

Học viện Tài chính thông báo lịch tổ chức đăng ký học lại, học CTĐ, học bù đợt 1 học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên các hệ đào tạo như sau:

1. Thời gian học lại, học CTĐ, học bù đợt 1 học kỳ I năm học 2018 - 2019: Từ 30/7 – 17/9/2018

2. Lịch tổ chức đăng ký và nộp tiền học lại, học CTĐ, học bù đợt 1 học kỳ I năm học 2018 – 2019:

TT

Khóa

Thời gian đăng ký học trên Website

Thời gian nộp tiền học tại Ban TCKT

Lần 1

Lần 2

1.

CQ53; BC16

30/5 và 31/5/18

07/6 và 08/6/18

18/6 và 19/6/18

CQ54; CQ55; BC17;LC20

20/6 và 21/6/18

2.

- Khóa cũ các hệ còn quyền học

- SV đủ điều kiện TTCK các hệ

 
Ghi chú:

- Sinh viên nộp tiền tại Ban TCKT (P215): Sáng từ 8h30 - 11h00; Chiều từ 13h30 - 16h00.

- Sinh viên xem: Lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách sinh viên học chính thức trên Website: www.aof.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn trước đợt học  ít nhất 3 ngày.

3. Hướng dẫn đăng ký học lại, học CTĐ, học bù:

- Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lại, học CTĐ, học bù cần nghiên cứu kỹ quy định về điều kiện học liên quan; xem kế hoạch tập hợp nhu đăng ký học đợt 1 học kỳ I năm học 2018 - 2019 [PHỤ LỤC 1A, 1B], kế hoạch đào tạo 2018 - 2019 và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 để lựa chọn lịch học phù hợp.

+ Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) lớp riêng đối với hệ đại học chính quy khóa 53 trở về trước - Chương trình đại trà [XEM TẠI ĐÂY]

+ Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) lớp riêng đối với hệ đại học chính quy khóa 54, 55 - Chương trình đại trà [XEM TẠI ĐÂY]

+ Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) lớp riêng đối với hệ đại học chính quy khóa 54, 55 - Chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]

+ Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) lớp ghép đối với hệ đại học chính quy khóa 53, 54, 55 - Chương trình đại trà [XEM TẠI ĐÂY]

+ Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) lớp ghép đối với hệ đại học chính quy khóa 54, 55 - Chương trình chất lượng cao [XEM TẠI ĐÂY]

- Sinh viên thực hiện đúng thời gian đăng ký học lại, học CTĐ, học bù theo lịch thông báo tại Mục 2.

- Các học phần/môn học có số sinh viên đăng ký và nộp tiền học lại, học CTĐ, học bù (trừ học phần TTCK) có từ 15 SV trở lên được bố trí học lớp riêng. Nếu số lượng đăng ký dưới 15 SV, Học viện bố trí chuyển sang lịch học lớp ghép (học chéo buổi với các lớp chính khóa) hoặc lịch học phù hợp và không trùng lịch học khác.

Riêng học phần/môn học thuộc môn nghiệp vụ hoặc chuyên sâu chuyên ngành khó mở lớp riêng do không đủ điều kiện về số lượng mở lớp, Ban QLĐT căn cứ vào đơn đề nghị và tự nguyện học của sinh viên để tổng hợp trình Giám đốc Học viện xem xét việc mở lớp học phù hợp.

- Thông tin vướng mắc liên quan đến đăng ký học lại, học CTĐ, học bù gửi theo địa chỉ: dangkyhoclai@hvtc.edu.vn hoặc gọi qua đường dây nóng: 024.3836.2161 hoặc 0967.684.086 hoặc 0961.481.086 để được tư vấn và giải quyết kịp thời.

4. Trách nhiệm của sinh viên và các đơn vị liên quan [PHỤ LỤC 2, 3].

- Phụ lục 2 [XEM TẠI ĐÂY]

- Phụ lục 3 [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 10188
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà