Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 09/07/2018 - 10:19

TB: v/v lịch học và thi các lớp học lại học kỳ phụ năm học 2017 - 2018
Số: 682/TB-HVTC ngày 06 tháng 07 năm 2018

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/5/2017 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 404/TB-HVTC ngày 24/4/2018 về kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện, học bù) học kỳ phụ năm học 2017-2018;

Căn cứ danh sách nộp tiền học lại của sinh viên các hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 các khóa, Học viện thông báo kế hoạch học và lịch thi các lớp học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2017-2018 như sau:

1. Nội dung lịch học, lịch thi các lớp học lại học kỳ phụ năm học 2017-2018

- Nội dung tổng thể lịch học và thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2017-2018 (xem chi tiết trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao). [XEM TẠI ĐÂY]

- Nội dung lịch học và thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2017-2018 theo Bộ môn (Ban QLĐT gửi trực tiếp cho Bộ môn).

- Danh sách sinh viên học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2017-2018 (xem chi tiết trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao). [XEM TẠI ĐÂY]

  - Danh sách hoàn trả tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2017-2018 (xem chi tiết trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao). [XEM TẠI ĐÂY]

2. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

2.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đơn vị đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến các lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2017-2018.

- Thông báo lịch giảng, lịch thi lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) cho các Bộ môn và các Khoa QLSV liên quan.

 - Lập danh sách sinh viên học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) các học phần/môn học học kỳ phụ năm học 2017-2018 gửi các đơn vị liên quan trước khi bắt đầu vào học các học phần/môn học.

 - Thu nhận bảng phân công giảng dạy và tính khối lượng giờ giảng học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) các học phần/môn học mở lớp riêng chuyển về Ban TCKT để thanh toán cho giảng viên tham gia giảng dạy.

2.2. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) và tổ chức, quản lý kỳ thi; nhân sao đề thi; chấm thi; đôn đốc các Bộ môn chấm trả điểm thi các lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) theo đúng Quy định hiện hành và thông báo kết quả thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại đúng quy chế, quy định. Tổng hợp và xác nhận số lượng bài thi kết thúc các học phần/môn học của các lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù).

- Căn cứ vào DSSV học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) từ Ban QLĐT chuyển sang trước đợt học để tổ chức quản lý và  theo dõi lớp học.

      2.3. Ban Công tác chính trị & sinh viên

Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý và giải quyết các phát sinh (nếu có) đối với các lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2017-2018.

      2.4. Ban Quản trị thiết bị

- Cử cán bộ trực mở cửa hội trường học và thi các lớp (gồm học cải thiện điểm, học bù) theo kế hoạch thông báo.

- Chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến trùng HT học và thi (gồm học cải thiện điểm, học bù) nếu có phát sinh.

      2.5. Ban Tài chính kế toán

- Tổng hợp thanh quyết toán các khoản kinh phí liên quan đến học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) các học phần/môn học học kỳ phụ năm học 2017-2018.

- Phối hợp với Ban QLĐT rà soát, đối chiếu số liệu sinh viên đăng ký học thực tế từng học phần/môn học để làm cơ sở lập danh sách học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2017-2018.

- Thanh toán khối lượng khối lượng giảng dạy lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) năm học 2017-2018 cho các BM liên quan.

     2.6. Ban Thanh tra giáo dục

Tăng cường thanh tra giảng dạy lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) và các khâu tổ chức thi, chấm thi, trả điểm thi… theo lịch thông báo.

     2.7. Bộ môn

- Nhận và tổ chức phân công giảng dạy, thi kết thúc học phần/môn học đối với các lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) theo lịch thông báo (Riêng DSSV lớp học lại, Ban QLĐT gửi trực tiếp cho các giảng viên giảng dạy ngay buổi học đầu tiên).

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức, quản lý học, thi và chấm trả điểm thi các lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) theo đúng Quy định hiện hành.

- Chuyển lịch giảng dạy (có xác nhận của lãnh đạo Bộ môn); số lượng bài thi, đề thi (có xác nhận của Ban KT&QLCL) đối với các lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) về Ban QLĐT để tính khối lượng giờ giảng và chuyển Ban TCKT thanh toán.

     2.8. Khoa Quản lý sinh viên

- Thông báo lịch học, thi các lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) theo kế hoạch cho sinh viên các khóa thuộc Khoa biết và thực hiện.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) đối với các lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2017-2018.

     2.9. Sinh viên

- Sinh viên đăng ký học 1 học phần/môn học tại cùng thời điểm học, cùng 1 ca học. Nếu trùng lịch học, sinh viên phải phản hồi ý kiến về Ban QLĐT để giải quyết kịp thời.

- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan đến lịch học, hội trường học, danh sách đăng ký nộp tiền học, danh sách hoàn trả tiền học, nếu có vướng mắc phát sinh liên hệ Ban QLĐT (P110) để giải quyết kịp thời trước ngày 11/7/2018.

- Sinh viên học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) phải chấp hành các quy định đào tạo hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với Ban QLĐT và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4669
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà