Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 27/07/2018 - 16:52

TB: v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với các lớp học lại (gồm học CTĐ, học bù) – chương trình đại trà
Số: 747/TB-HVTC ngày 26 tháng 7 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 520/TB-HVTC ngày 23/05/2018 v/v lịch tổ chức đăng ký học lại (gồm học CTĐ, học bù) đợt 1 học kỳ I năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên các hệ đào tạo;

Căn cứ danh sách nộp tiền học lại (gồm học CTĐ, học bù) của sinh viên các hệ ĐH chính quy (CT đại trà), hệ LTĐH và ĐH văn bằng 2 các khóa;

 Học viện thông báo lịch học và thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ I năm học 2018-2019 đối với các lớp học lại (gồm cả học CTĐ, học bù) như sau:

1. Lịch học và thi kết thúc học phần (xem trên website: hvtc.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Danh sách sinh viên học lại (gồm học CTĐ, học bù) - (xem trên website: hvtc.edu.vn/daotao)

Gồm: DS lớp riêng, DS lớp ghép, DS hoàn trả tiền học (do trùng lịch học khác) và DS chờ mở lớp bổ sung (hoàn trả tiền học do SLSV đăng ký dưới 15 sinh viên)

- Danh sách học lại lớp riêng [XEM TẠI ĐÂY]

- Danh sách học lại lớp ghép [XEM TẠI ĐÂY]

- Danh sách hoàn trả lại học phí và chờ mở lớp [XEM TẠI ĐÂY]

3. Nhiệm vụ của sinh viên học lại (gồm học CTĐ, học bù)

- Tham gia học tập đầy đủ và có mặt tại hội trường thi trước giờ thi để chuẩn bị làm thủ tục dự thi theo lịch thông báo.

- Sinh viên học lớp ghép với lớp học chính khóa đợt 1 học kỳ I năm học 2018-2019 nhận hợp đồng học tập vào ngày 30/07/2018 tại P110 tại Ban QLĐT (đối với sinh viên chưa nhận hợp đồng).  

- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan đến lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách lớp học lại trên Website. Nếu có vướng mắc, sinh viên gửi nội dung ý kiến vào địa chỉ email: dangkyhoclai@hvtc.edu.vn trước ngày 30/7/2018 để kiểm tra giải quyết kịp thời.

- Sinh viên đăng ký và nộp tiền học nhưng không mở lớp học lại (gồm học CTĐ, học bù) nhận lại tiền học đã nộp tại Ban TCKT (P207) từ ngày 08/8/2018 (Thứ 4).

Đối với các học phần không mở lớp và chờ mở lớp bổ sung, Học viện tiếp tục bố trí kế hoạch đăng ký học những học phần này ở đợt 2 học kỳ I năm học 2018-2019; SV có nguyện vọng mở lớp học này trong đợt 1 học kỳ I năm học 2018-2019 có thể  liên hệ với Ban QLĐT (P110) để được tư vấn vào ngày 30/7/2018. Sau thời hạn trên, nếu không mở được lớp học, Học viện hoàn trả lại tiền học phí cho sinh viên.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan [Có phụ lục kèm theo] [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 8732
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà