Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 04/09/2018 - 14:29

TB: v/v Điều chỉnh hội trường thi kết thúc HP lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1 học kỳ I năm học 2018 - 2019
Số: 121/TB-QLĐT ngày 31 tháng 08 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 747/TB-HVTC ngày 26/07/2018 của Giám đốc Học viện về lịch học và thi các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1 học kỳ I năm 2018- 2019;

Căn cứ vào số lượng sinh viên thực tế đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù học phần bổ sung đợt 1 học kỳ I năm học 2018-2019 (giai đoạn 20/8-13/9/2018);

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh hội trường thi kết thúc học phần của một số lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù giai đoạn 20/8 – 13/09 như sau:

 TT

Học phần/môn học

Hội trường thi ngày 17/9/18 (18h00’)

Ghi chú

Đã bố trí

Bổ sung

Thay thế

1

Toán cao cấp 2

206, 205B

408

-

 

2

Đường lối CM của ĐCSVN

A6

502

-

 

3

Kinh tế vi mô

Kinh tế vi mô (CN51)

A4, A8

507

-

 

4

Ngoại ngữ chuyên ngành 1/

Tiếng Anh chuyên ngành 1

A9

501

-

 

5

Pháp luật kinh tế

A5

305A

-

 

6

Tài chính tiền tệ

404

(Ghép HT)

-

503

Đổi HT thi

7

Thị trường tài chính

404

(Ghép HT)

-

-

Không ghép HT

 
Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị trực mở cửa hội trường thi theo lịch thông báo điều chỉnh;

- Các Bộ môn liên quan thông báo hội trường bổ sung/thay thế cho các giảng viên tham gia coi thi biết để thực hiện;

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị/cá nhân liên quan phối hợp với Ban QLĐT, Ban QTTB để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 2606
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà