Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Chủ nhật, 07/10/2018 - 8:35

TB: v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù - chương trình đại trà
Số: 1070/TB-HVTC ngày 03 tháng 10 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 869/TB-HVTC ngày 23/08/2018 về Lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên các hệ đào tạo;

Căn cứ danh sách nộp tiền thực tế học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019 của sinh viên các hệ:  ĐH chính quy (CT đại trà), LTĐH và ĐH văn bằng 2.

 Học viện Tài chính thông báo lịch học và thi kết thúc học phần đợt 2 học kỳ I năm học 2018 - 2019 đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù như sau:

1. Nội dung lịch học và thi kết thúc học phần/môn học đợt 2 học kỳ 1 năm 2018 - 2019 (xem trên website: hvtc.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Danh sách sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học bù - (xem trên website: hvtc.edu.vn/daotao)

- Danh sách lớp riêng [XEM TẠI ĐÂY]

- Danh sách lớp ghép [XEM TẠI ĐÂY]

- Danh sách hoàn trả lại học phí [XEM TẠI ĐÂY]

3. Nhiệm vụ của sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học bù

- Tham gia học tập đầy đủ và có mặt tại hội trường thi trước giờ thi để chuẩn bị làm thủ tục dự thi theo lịch thông báo.

- DS sinh viên chờ mở lớp bổ sung (dưới 15 SV): SV có nhu cầu đăng ký học ghép chéo buổi với lịch học chính khóa nhận hợp đồng học tập vào ngày 08/10/2018 tại P110-Ban QLĐT. Sau thời hạn trên, nếu  sinh viên không có nhu cầu học ghép hợp đồng, Học viện sẽ hoàn trả lại tiền học phí cho sinh viên theo quy định.

- Sinh viên đăng ký và nộp tiền học nhưng không đủ điều kiện mở lớp, liên hệ với Ban TCKT (P215) để nhận lại tiền học đã nộp sau ngày 15/10/2018

- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan đến lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách lớp học lại trên Website. Nếu có vướng mắc, sinh viên gửi nội dung ý kiến vào địa chỉ email: dangkyhoclai@hvtc.edu.vn trước ngày 08/10/2018 để kiểm tra giải quyết kịp thời.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan [Có phụ lục kèm theo] [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 8794
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà