Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 25/12/2018 - 17:27

TB: v/v Lịch học và thi kết thúc học phần các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1 học kỳ II năm học 2018 - 2019
Số: 1437/TB-HVTC ngày 25 tháng 12 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 869/TB-HVTC ngày 23/08/2018 về Lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1 học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên các hệ đào tạo;

Căn cứ danh sách nộp tiền thực tế học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1, học kỳ II năm học 2018 - 2019 của sinh viên các hệ:  ĐH chính quy (CT đại trà và chất lượng cao), LTĐH và ĐH văn bằng 2.

Giám đốc Học viện Tài chính thông báo lịch học và thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ II năm học 2018 - 2019 đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù các hệ đào tạo như sau:

1. Nội dung lịch học và thi kết thúc học phần/môn học đợt 1 học kỳ II năm 2018 - 2019 (xem trên website: hvtc.edu.vn/daotao). [XEM TẠI ĐÂY]

2. Danh sách sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1 học kỳ II năm học 2018 - 2019 (xem trên website: hvtc.edu.vn/daotao)

- Danh sách lớp riêng (chương trình đại trà) [XEM TẠI ĐÂY]

- Danh sách lớp riêng (chương trình chất lượng cao) [XEM TẠI ĐÂY]

- Danh sách lớp ghép [XEM TẠI ĐÂY]

- Danh sách hoàn trả học phí và chờ mở lớp bổ sung [XEM TẠI ĐÂY]

3. Nhiệm vụ của sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học bù

- Tham gia học tập đầy đủ và có mặt tại hội trường thi trước giờ thi để chuẩn bị làm thủ tục dự thi theo lịch thông báo.

- Sinh viên đăng ký học lớp riêng nhưng không đủ điều kiện mở lớp (DS chờ mở lớp bổ sung do dưới 15 SV): Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lớp ghép chéo buổi với lịch học chính khóa liên hệ với Ban QLĐT (P110) để chuyển sang nhận hợp đồng học tập (đối với CQ53) hoặc DSSV (đối với CQ54 trở đi) trước ngày 02/01/2019 (trừ T7&CN và thời gian nghỉ Tết DL). Sau thời hạn trên, nếu  sinh viên không có nhu cầu đề nghị chuyển sang học ghép hợp đồng theo lịch thông báo, Học viện sẽ hoàn trả lại tiền học phí cho sinh viên theo quy định. Sinh viên liên hệ với Ban TCKT (P215) để nhận lại tiền học đã nộp sau ngày học ít nhất 1 tuần.

- Sinh viên CQ54 trở đi đăng ký học lớp ghép (chéo buổi với lịch học chính khóa) nhận danh sách lớp tín chỉ học phần học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1 học kỳ II năm học 2018 - 2019 tại Ban QLĐT (P110) vào ngày 02/01/2019. Sinh viên xem danh sách học ghép và hướng dẫn nhận danh sách lớp ghép trên Website. Sau thời gian đó, nếu sinh viên không lên nhận danh sách lớp ghép, Ban QLĐT sẽ bàn giao danh sách lớp tín chỉ học phần cho Bộ môn liên quan.

- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan đến lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù (lớp riêng, lớp ghép) thông báo trên Website. Nếu có vướng mắc, sinh viên gửi nội dung ý kiến vào địa chỉ email: dangkyhoclai@hvtc.edu.vn trước ngày 02/01/2019 để kiểm tra giải quyết kịp thời trước khi vào học. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không ý kiến thì sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan [Có phụ lục kèm theo]. [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 14172
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà