Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 03/05/2019 - 14:35

TB: v/v Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2018 - 2019
Số: 444/TB-HVTC ngày 03 tháng 05 năm 2019

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-HVTC ngày 18/4/2018 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 đối với các hệ đào tạo,

Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2018 - 2019 đối với sinh viên các hệ đại học chính quy, liên thông đại học và đại học văn bằng hai chính quy như sau:

1. Thời gian tổ chức đăng ký và nộp tiền học lại (gồm học cải thiện, học bù) học kỳ phụ năm học 2018 - 2019

Sinh viên

Đăng ký

Nộp tiền

 

Hệ ĐHCQ,

LTĐH & ĐHVB2

 

Từ ngày 06/5 - 10/5/2019

đăng ký trên Website:

dangkytinchi.hvtc.edu.vn

Từ ngày

13/5 - 17/5/2019

tại Ban TCKT (P215)

 
 
 
 

2. Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2018 - 2019 (Có kế hoạch chi tiết kèm theo)

- Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm cải thiện điểm, học bù) lớp riêng chương trình đại trà học kỳ phụ năm học 2018 - 2019 [XEM TẠI ĐÂY].

- Kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm cải thiện điểm, học bù) lớp riêng chương trình chất lượng cao học kỳ phụ năm học 2018 - 2019 [XEM TẠI ĐÂY].

Kết thúc lịch đăng ký và nộp tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ theo kế hoạch đã thông báo, Ban Quản lý đào tạo căn cứ vào số lượng sinh viên nộp tiền thực tế tại Ban Tài chính kế toán để xác định việc mở lớp chính thức và thông báo kế hoạch học, thi học kỳ phụ theo quy định hiện hành.

3. Nhiệm vụ của cá nhân và các đơn vị có liên quan (Xem phụ lục 01 đính kèm) [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 12539
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà