Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 05/07/2019 - 7:41

TB: v/v Lịch học và thi các lớp học lại học kỳ phụ năm học 2018 - 2019
Số: 737/TB-HVTC ngày 04 tháng 07 năm 2019

Căn cứ vào quyết định số 426/QĐ-HVTC ngày18/4/2018 về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 đối với các hệ đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 444/TB-HVTC ngày 03/5/2019 về kế hoạch tập hợp nhu cầu học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2018 - 2019;

Căn cứ danh sách nộp tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) của sinh viên các hệ ĐH chính quy, hệ liên thông đại học và ĐH văn bằng 2 các khóa,

 Học viện thông báo lịch học và thi các lớp học lại (gồm cả học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2018 -2019 như sau:

1. Nội dung lịch học, lịch thi các lớp học lại học kỳ phụ năm học 2018 -2019

- Nội dung tổng thể lịch học và thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2018 -2019 (xem chi tiết trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao). [XEM TẠI ĐÂY]

- Nội dung lịch học và thi kết thúc học phần/môn học các lớp học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2018 -2019 theo Bộ môn (Ban QLĐT gửi trực tiếp cho Bộ môn).

 2. Danh sách sinh viên học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù)

- Danh sách sinh viên học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2018 -2019 (xem chi tiết trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao). [XEM TẠI ĐÂY]

- Danh sách hoàn trả tiền học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù) học kỳ phụ năm học 2018-2019 (xem chi tiết trên Website: www.hvtc.edu.vn/daotao). [XEM TẠI ĐÂY]

3. Nhiệm vụ của sinh viên học lại (gồm học cải thiện điểm, học bù)

- Tham gia học tập đầy đủ và có mặt tại hội trường thi trước giờ thi để chuẩn bị làm thủ tục dự thi theo lịch thông báo.

- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan đến lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách lớp học lại trên Website. Nếu có vướng mắc, sinh viên gửi nội dung ý kiến vào địa chỉ email: dangkyhoclai@hvtc.edu.vn trước ngày 11/07/2019 để kiểm tra giải quyết kịp thời.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan (Có phụ lục kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 17441
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà