Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 12/07/2019 - 14:46

TB: v/v Điều chỉnh hội trường học và thi kết thúc học phần Học kỳ phụ năm học 2018-2019
Số: 99/TB-QLĐT ngày 11 tháng 7 năm 2019

Căn cứ Thông báo số 737/TB-QLĐT ngày 04/07/2019 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v lịch học và thi kết thúc học phần/môn học lớp học lại, học cải thiện, học bù Học kỳ phụ năm học 2018-2019;

Căn cứ vào đề nghị của Ban Quản trị thiết bị về việc điều chuyển các hội trường từ A4 đến A11 để thi công, sửa chữa ký túc xá,

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh hội trường học và thi như sau:

1. Về hội trường học:

TT

Bộ môn

Thông tin lịch học đã thông báo

Thông tin điều chỉnh

Môn học

Ngày học

Thời gian học

HT học

đã bố trí

HT học điều chỉnh

1

Kinh tế lượng

Kinh tế lượng

12/7--25/7

Sáng (T2-T7, 4 tiết/buổi)

A5

101TH

2

Luật kinh tế tài chính

Pháp luật kinh tế

12/7--25/7

Sáng (T2-T7, 4 tiết/buổi)

A6

102TH

 

3

Quản lý kinh tế

Khoa học quản lý

15/7--25/7

Sáng (T2-T6, 4 tiết/buổi)

A11

103TH

4

Toán

Lý thuyết XS và TK Toán

12/7--25/7

Sáng (T2-T7, 4 tiết/buổi)

A4

105TH

5

Toán

Mô hình toán kinh tế

15/7--25/7

Sáng (T2-T6, 4 tiết/buổi)

A8

104TH

6

Toán

Toán cao cấp 1 (CQ 56)

15/7--25/7

Sáng (T2-T6, 4 tiết/buổi)

A10

106TH

7

Toán

Toán cao cấp 1
 (CQ 55 trở về trước)

15/7--25/7

Sáng (T2-T6, 4 tiết/buổi)

A9

107TH

8

Toán

Toán cao cấp 2
 (CQ 55 trở về trước)

15/7--25/7

Sáng (T2-T6, 4 tiết/buổi)

A7

108TH

   9

Đường lối CM

của ĐCSVN

Đường lối CM của ĐCSVN

12/7--25/7

Chiều (T2-T7, 4 tiết/buổi)

A4

105TH

 10

Kinh tế học

Kinh tế vĩ mô

12/7--25/7

Chiều (T2-T7, 4 tiết/buổi)

A6; A7

102TH; 103TH

 11

Kế toán tài chính

Kế toán tài chính 1

12/7--25/7

Chiều (T2-T7, 5tiết/buổi)

A8

101TH

 12

Luật kinh tế tài chính

Pháp luật kinh tế

12/7--25/7

Chiều (T2-T7, 4 tiết/buổi)

A10

104TH

 13

Lý thuyết HTKT

Nguyên lý kế toán

12/7--25/7

Chiều (T2-T7, 5tiết/buổi)

A5

106TH

 14

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp 2

15/7--25/7

Chiều (T2-T6, 4 tiết/buổi)

A11

107TH

 15

Thống kê&Phân tích DB

 

Nguyên lý thống kê

 

12/7--25/7

 

Chiều (T2-T7, 4 tiết/buổi)

 

A9

 

108TH

 

2. Về hội trường thi kết thúc học phần/môn học:

TT

Bộ môn

Thông tin lịch thi đã thông báo

Thông tin điều chỉnh

Môn học

HT học

đã bố trí

HT học

đã bố trí

HT thi

đã bố trí

HT thi

 điều chỉnh

1

Kinh tế học

Kinh tế vi mô

29/07

07h30'

A5; A6;

A7; A9

201TH; 202TH; 203TH; 204TH

2

Kế toán tài chính

Kế toán tài chính 1

29/07

07h30'

A11

208TH

3

Kế toán tài chính

Kế toán tài chính 2

29/07

07h30'

A10

108TH

4

Luật kinh tế tài chính

Pháp luật đại cương

29/07

07h30'

A4

205TH; 206TH

5

Tin học TCKT

Tin học ứng dụng

29/07

07h30'

A8

207TH

6

Đường lối CM của ĐCSVN

Đường lối CM của ĐCSVN

29/07

09h45'

A4

205TH; 206TH

7

Kinh tế học

Kinh tế vĩ mô

29/07

09h45'

A5; A6;

 A7; A8

201TH; 202TH; 203TH; 204TH

8

Quản trị tài chính quốc tế

Quản trị tín dụng quốc tế & nợ nước ngoài

29/07

09h45'

A11
(Ghép HT)

205TH
(Ghép HT)

   9

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

29/07

09h45'

A11
(Ghép HT)

205TH
(Ghép HT)

 10

Tài chính quốc tế

Tài chính quốc tế

29/07

09h45'

A9

108TH

 11

Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất 2

29/07

09h45'

A10

207TH

Ghi chú: Các thông tin khác liên quan đến lịch thi đã thông báo không thay đổi

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

- Các Bộ môn liên quan tổ chức học và thi theo lịch hội trường đã thông báo điều chỉnh.

- Ban QTTB:

+ Phối hợp với các Bộ môn liên quan để điều chỉnh lại hội trường học và thi theo lịch mới thông báo.

+ Cử cán bộ trực mở cửa hội trường điều chỉnh mới, trực khu vực hội trường A4 đến A11 Đức Thắng để hướng dẫn sinh viên học và thi không nắm được lịch thông báo điều chỉnh hội trường.

+ Chuẩn bị bảng thông báo và dán thông tin điều chuyển hội trường tại khu vực hội trường A4 đến A11 Đức Thắng để thông báo thông tin kịp thời cho sinh viên biết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban QTTB  để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 3563
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà