Hotline: 0961.481.086

Tin mới
Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ sáu, 26/07/2019 - 22:57

TB: v/v Lịch học và thi kết thúc học phần các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1 học kỳ I năm học 2019 - 2020
Số: 817/TB-HVTC ngày 24 tháng 07 năm 2019

Căn cứ Thông báo số 586/TB-HVTC ngày 31/05/2019 về Lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1 học kỳ I năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên các hệ đào tạo;

Căn cứ danh sách nộp tiền thực tế học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1, học kỳ I năm học 2019 - 2020 của sinh viên các hệ: ĐH chính quy, LTĐH và ĐH văn bằng 2,

 Giám đốc Học viện Tài chính thông báo lịch học và thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ I năm học 2019 - 2020 đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù các hệ đào tạo như sau:

1. Nội dung lịch học và thi kết thúc học phần/môn học đợt 1 học kỳ I năm 2019 - 2020 (xem trên website: hvtc.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Danh sách sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1 học kỳ I năm học 2019 - 2020 gồm: danh sách lớp riêng, lớp ghép, danh sách hoàn trả tiền học, danh sách chờ đăng ký học ghép (xem trên website: hvtc.edu.vn/daotao) 

- Danh sách lớp riêng [XEM TẠI ĐÂY] 

- Danh sách lớp ghép [XEM TẠI ĐÂY] 

- Danh sách hoàn trả học phí và chờ đăng ký học lớp ghép [XEM TẠI ĐÂY]

3. Nhiệm vụ của sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học bù

- Tham gia học tập đầy đủ và có mặt tại hội trường thi trước giờ thi để chuẩn bị làm thủ tục dự thi theo lịch thông báo.

- Sinh viên đăng ký học lớp riêng nhưng không đủ điều kiện mở lớp (danh sách chờ mở lớp bổ sung do dưới 15 SV): Sinh viên có nhu cầu đăng ký học lớp ghép chéo buổi với lịch học chính khóa liên hệ với Ban QLĐT (P110) để chuyển sang nhận hợp đồng học tập hoặc danh sách sinh viên trước ngày 30/07/2019 (trừ T7&CN). Sau thời hạn trên, nếu sinh viên không có nhu cầu đề nghị chuyển sang học ghép hợp đồng theo lịch thông báo, Học viện sẽ hoàn trả lại tiền học phí cho sinh viên theo quy định. Sinh viên liên hệ với Ban TCKT (P211) để nhận lại tiền học đã nộp sau ngày học ít nhất 1 tuần.

- Sinh viên CQ54 trở đi đăng ký học lớp ghép (chéo buổi với lịch học chính khóa) nhận danh sách lớp tín chỉ học phần học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1 học kỳ I năm học 2019 - 2020 tại Ban QLĐT (P110) vào ngày 30/07/2019. Sinh viên xem danh sách học ghép và hướng dẫn nhận danh sách lớp ghép trên Website. Sau thời gian đó, nếu sinh viên không lên nhận danh sách lớp ghép, Ban QLĐT sẽ bàn giao danh sách lớp tín chỉ học phần cho Bộ môn liên quan.

- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan đến lịch học, lịch thi, hội trường học và thi, danh sách lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù (lớp riêng, lớp ghép) thông báo trên Website. Nếu có vướng mắc, sinh viên có ý kiến trực tiếp tại Phòng 110-Ban QLĐT trước ngày 30/07/2019 để Ban QLĐT kiểm tra giải quyết kịp thời trước khi vào học. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không ý kiến thì sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan [Có phụ lục kèm theo]. [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 28
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà