Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Chủ nhật, 29/12/2019 - 21:23

TB: v/v Tổ chức học và thi kết thúc học phần các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1 học kỳ II năm học 2019 - 2020
Số: 1435/TB-HVTC ngày 26 tháng 12 năm 2019

Căn cứ Thông báo số 1279/TB-HVTC ngày 14/11/2019 v/v Lịch tổ chức đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1 học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên các hệ đào tạo;

Căn cứ danh sách sinh viên nộp tiền thực tế học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1, Học kỳ II năm học 2019 - 2020 của sinh viên;

Giám đốc Học viện Tài chính thông báo lịch học và thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù như sau:

1. Lịch học và thi kết thúc học phần/môn học (xem trên website: hvtc.edu.vn/daotao). [XEM TẠI ĐÂY]

2. Danh sách sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học bù gồm: Danh sách lớp riêng, danh sách lớp ghép, danh sách hoàn trả tiền học, danh sách chờ mở lớp bổ sung (xem trên website: hvtc.edu.vn/daotao)

- Danh sách lớp riêng [XEM TẠI ĐÂY

- Danh sách lớp ghép [XEM TẠI ĐÂY

- Danh sách hoàn trả học phí [XEM TẠI ĐÂY]

3. Nhiệm vụ của sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học bù

- Thực hiện tốt quy định về tổ chức học lại, học cải thiện điểm, học bù học phần (Quyết định số 708/QĐ-HVTC ngày 21/06/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính).

- Tham gia học tập đầy đủ và có mặt tại hội trường thi trước giờ thi để chuẩn bị làm thủ tục dự thi theo lịch thông báo.

- Sinh viên đã đăng ký học lớp riêng nhưng không đủ điều kiện mở lớp liên hệ với Ban TCKT để nhận tiền học. Trường hợp có nhu cầu chuyển sang lớp ghép, SV chủ động tìm lịch lớp ghép phù hợp (chéo buổi với lịch học chính khóa) đã thông báo và liên hệ với Ban QLĐT (P110) để làm hợp đồng học ghép chậm nhất ngày 02/01/2020 (trừ T7&CN);

- Sinh viên đã đăng ký học lớp ghép (chéo buổi với lịch học chính khóa) liên hệ với Ban QLĐT (P110) để nhận hợp đồng học tập chậm nhất ngày 02/01/2020 (trừ T7&CN);

- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin cá nhân liên quan đến lịch học, lịch thi, HT học và thi, DS lớp học trên Website. Nếu có vướng mắc, sinh viên có ý kiến trực tiếp tại Ban QLĐT (P110) hoặc liên hệ số điện thoại 02438.362.161 trước ngày 30/12/2019 để Ban QLĐT kiểm tra giải quyết kịp thời trước khi vào học. Sau thời gian trên, nếu không có ý kiến thì sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

4. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan [Có phụ lục kèm theo]. [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị/cá nhân phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 3898
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà