Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 13/07/2021 - 18:55

TB: v/v Lịch học và thi kết thúc học phần các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Học kỳ phụ năm học 2020 - 2021
Số: 763/TB-HVTC ngày 13 tháng 7 năm 2021

Căn cứ Quy định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo HTTC;

Căn cứ Quy định số 708/QĐ-HVTC ngày 21/6/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện điểm, học bù, học vượt đối với sinh viên các hệ đào tạo đại học theo HTTC;

Căn cứ Tờ trình số 35/TTr-QLĐT ngày 03/4/2017 của Ban Quản lý đào tạo về việc quy định điều kiện học lại, học cải thiện điểm đối với sinh viên chương trình chất lượng cao;

Căn cứ danh sách nộp tiền học lại, học cải thiện điểm, học bù học kỳ phụ năm học 2020-2021 của sinh viên các hệ đào tạo đại học;

Căn cứ vào Thông báo số 761/TB-HVTC ngày 13/7/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành hình thức thi kết thúc các học phần/môn học, học kỳ phụ năm 2020-2021,

Học viện Tài chính thông báo:

1. Lịch học từ 17/7--31/7 và Lịch thi kết thúc HP/MH: 04/8 và 08/8 (Phụ lục 1[XEM TẠI ĐÂY]

2. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (Phụ lục 2) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Danh sách sinh viên (xem chi tiết trên website: hvtc.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

4. Danh sách hoàn trả tiền học do không đủ điều kiện mở lớp (xem chi tiết trên website: hvtc.edu.vn/daotao). Sinh viên nhận lại tiền học đã nộp theo lịch thông báo của Ban TCKT (sau ngày 25/7/2021[XEM TẠI ĐÂY]

5. Hình thức học và thi: Trực tuyến

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp để giải quyết kịp thời; các sinh viên liên quan gửi đầy đủ thông tin vào địa chỉ email: nbsonhvtc@gmail.com (ĐT: 0912.501.985) hoặc liên hệ số 02438.362.161 (trong giờ hành chính) để được tư vấn, giải đáp trước ngày 17/7/2021. Sau thời gian trên, nếu không có ý kiến phản hồi thì sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

Số lần đọc: 32899
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà