Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Chủ nhật, 10/10/2021 - 18:42

TB: v/v Lịch học các học phần/môn học các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ I năm học 2021 - 2022
Số: 1052/TB-HVTC ngày 08 tháng 10 năm 2021

Căn cứ Quy định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo HTTC;

Căn cứ Quy định số 708/QĐ-HVTC ngày 21/6/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện điểm, học bù, học vượt đối với sinh viên các hệ đào tạo đại học theo HTTC;

Căn cứ danh sách nộp tiền học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2, Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 của sinh viên các hệ đào tạo đại học;

Học viện Tài chính thông báo:

1. Lịch học các học phần/môn học các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 1, học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 từ 14/10--06/12/2021 (Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Danh sách sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022 (xem chi tiết trên website: hvtc.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Danh sách hoàn trả tiền học lại, học cải thiện điểm, học bù các học phần/môn học không đủ điều kiện mở lớp riêng đợt 2 học kỳ I năm học 2021-2022 (xem chi tiết trên website: hvtc.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

Sinh viên đã đăng ký và nộp tiền học lớp riêng nhưng không đủ điều kiện để mở lớp, nhận lại tiền học đã nộp theo lịch thông báo của Ban TCKT (sau ngày 24/10/2021). Trường hợp, sinh viên có nhu cầu chuyển sang học lớp ghép, chủ động tìm lịch học ghép phù hợp và liên hệ với Ban QLĐT (P110) để được đăng ký học kịp thời trước ngày 14/10/2021.

4. Hình thức học: Trực tuyến

5. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (Phụ lục 2) [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp để giải quyết kịp thời; các sinh viên liên quan gửi đầy đủ thông tin vào địa chỉ email: nbsonhvtc@gmail.com hoặc liên hệ số 02438.362.161 (trong giờ hành chính,) để được tư vấn, giải đáp trước ngày 14/10/2021. Sau thời gian trên, nếu không có ý kiến phản hồi thì sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

Số lần đọc: 14889
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà