Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ tư, 29/06/2022 - 17:25

TB: v/v Lịch học và thi kết thúc học phần các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù, học song ngành Học kỳ phụ năm học 2021 - 2022
Số: 671/TB-HVTC ngày 27 tháng 6 năm 2022

Căn cứ Quy định số 1448/QĐ-HVTC ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính;

Căn cứ danh sách tập hợp nhu cầu học tập và danh sách nộp tiền các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù Học kỳ phụ năm học 2021 - 2022 của sinh viên;

Học viện Tài chính thông báo:

1. Lịch học từ 04/7--30/7; Lịch thi kết thúc HP/MH: 31/7; 07/8

1.1. Lịch học và thi các lớp Học lại, học cải thiện điểm, học bù (Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY]

1.2. Lịch học và thi các lớp học cùng lúc 2 chương trình CQ56, 57 ((Phụ lục 2) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan (Phụ lục 3) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Danh sách sinh viên các lớp học lại, học cải thiện điểm, học bù (xem chi tiết trên website: hvtc.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

4. Danh sách hoàn trả tiền học do không đủ điều kiện mở lớp (xem chi tiết trên website: hvtc.edu.vn/daotao). Sinh viên nhận lại tiền học đã nộp theo lịch thông báo của Ban TCKT (dự kiến sau ngày 25/7/2022) [XEM TẠI ĐÂY]

5. Hình thức học: 70% học trực tiếp, 30% học trực tuyến

6. Hình thức thi kết thúc học phần: Trực tiếp

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp để giải quyết kịp thời; các sinh viên liên quan gửi đầy đủ thông tin vào địa chỉ email: nbsonhvtc@gmail.com hoặc liên hệ số 02438.362.161 (trong giờ hành chính) để được tư vấn, giải đáp trước ngày 04/7/2022. Sau thời gian trên, nếu không có ý kiến phản hồi thì sinh viên phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký học của mình.

Số lần đọc: 27978
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà