Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 25/09/2017 - 7:59

TB: v/v Tổ chức khai giảng hệ Đại học chính quy khóa 55 chương trình đào tạo chất lượng cao
Số: 920/TB-HVTC ngày 21 tháng 9 năm 2017

Căn cứ vào Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/5/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo hệ đại học chính quy năm học 2017 - 2018, Giám đốc Học viện Tài chính thông báo kế hoạch tổ chức khai giảng chương trình đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy khoá 55 như sau:

I - THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KHAI GIẢNG

1. Thời gian: 8h30’ ngày 01/10/2017 (Chủ nhật)

2. Địa điểm: Tại HT700 - Học viện Tài chính - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

II - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG

1. Nội dung chương trình:

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1.

- Giới thiệu hình ảnh về HVTC và ACCA

- Chương trình văn nghệ chào mừng

8h15’-8h30’

8h30’-9h00’

- Đoàn TN,VPHV, ACCA

- Đoàn TN

2.

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

9h00’-9h10’

VPHV; Đoàn TN

3.

- Báo cáo tuyển sinh CTĐT chất lượng cao

- Công bố Quyết định trúng tuyển CTĐT chất lượng cao

9h10’-9h20’

Ban QLĐT - HVTC

4.

Diễn văn khai giảng khóa học

9h20’-9h30’

Đại diện BGĐHV

5.

Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính  phát biểu ý kiến (nếu có)

9h30’-9h40’

Đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT (Bộ Tài chính)

6.

Đại diện ACCA phát biểu

9h40’-9h50’

Đại diện ACCA Việt Nam

7.

- QĐ khen thưởng và trao phần thưởng cho sinh viên xuất sắc trong xét tuyển CTĐT chất lượng cao

- Trao tặng phẩm cho sinh viên xuất sắc

9h50’-10h00’

- Ban CTCT&SV;

- Ban GĐHV

- ACCA trao thưởng

8.

Đại diện Sinh viên phát biểu ý kiến

10h00’-10h10’

Đại diện sinh viên tiêu biểu CQ55- CLC

9.

Đại diện Phụ huynh phát biểu ý kiến

10h10’-10h20’

 

Đại diện phụ huynh CQ55-CLC

10.

- Bế mạc

- Chụp ảnh lưu niệm tại HT700 và  khu vực sân trường

 

10h20’-10h30’

 

-VPHV, Đoàn TN

- Các đại biểu và sinh viên CQ55 - CLC

2. Thành phần tham dự lễ khai giảng:

- Đại biểu mời:

+ Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính (cấp Vụ).

+ Đại diện Ủy ban Hội viên ACCA tại Việt Nam.

- Đại diện Hội đồng trường.

- Ban GĐHV, Chánh văn phòng Đảng ủy, Ban điều hành chất lượng cao

- Đại diện lãnh đạo: Các Khoa, Ban và tương đương; Công đoàn, Đoàn TN, HSV Học viện Tài chính.

- Chuyên viên: Ban QLĐT (05 người), KT&QLCL (02 người), CTCT&SV (05 người) và cán bộ VPK phụ trách CQ55: Tài chính doanh nghiệp, Kế toán.

- Cố vấn học tập các lớp CTĐT chất lượng cao CQ55

- Sinh viên và phụ huynh các lớp CTĐT chất lượng cao CQ55

- Lớp trưởng, Bí thư CĐ các lớp SV CQ54 CTĐT chất lượng cao và CQ55 đào tạo đại trà;

3. Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị liên quan

3.1- Ban Quản lý đào tạo:

- Là đơn vị đầu mối và phối hợp với các đơn vị trong toàn Học viện để tổ chức, giải quyết các vấn đề liên quan đến buổi lễ.

- Chuẩn bị nội dung bài phát biểu của Ban GĐHV trong buổi lễ, báo cáo công tác xét tuyển CQ55-CTĐT chất lượng cao .

- Phối hợp với ACCA để triển khai nội dung trong chương trình theo kế hoạch.

- Dự trù và quyết toán kinh phí liên quan đến việc phục vụ buổi lễ.

3.2- Ban điều hành chất lượng cao:

- Phối hợp với VPHV mời và đón tiếp phụ huynh sinh viên CQ55 CTĐT chất lượng cao về dự khai giảng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ các công việc phục vụ buổi lễ.

- Phối hợp với Ban CTCT&SV liên hệ và hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao trong xét tuyển lên nhận phần thưởng trong buổi lễ.

- Phối hợp với ACCA, Đoàn Thanh niên, Ban CTCT&SV chuẩn bị một số ảnh tư liệu và dán vào bảng thông báo để tại khu vực tiền sảnh HT 700.

- Thông báo cho cố vấn học tập lớp CTĐT chất lượng cao lịch khai giảng khóa học; phân công cố vấn học tập hỗ trợ liên hệ với phụ huynh và gửi giấy mời cho phụ huynh lớp CTĐT chất lượng cao .

- Liên hệ và duyệt bài phát biều của đại diện phụ huynh sinh viên CTĐT chất lượng cao, hướng dẫn phụ huynh tặng hoa Ban Giám đốc.

3.3- Ban Công tác chính trị và sinh viên:

- Phối hợp với Ban QLĐT, VPHV và các đơn vị liên quan khác để tổ chức buổi lễ.

- Chuẩn bị các Quyết định khen thưởng cho sinh viên có thành tích cao trong đợt xét tuyển và điều hành lễ trao thưởng tại buổi lễ.

- Phân công khu vực chỗ ngồi cho sinh viên CQ55- CTĐT chất lượng cao theo Khoa QLSV, đại diện cán bộ các lớp, phụ huynh tham dự buổi lễ trong HT 700.

- Phối hợp với Khoa Kế toán, Tài chính doanh nghiệp để duy trì trật tự trong HT700.

- Duyệt bài phát biểu của sinh viên và hướng dẫn sinh viên tặng hoa đại biểu và BGĐ Học viện.

- Liên hệ và hướng dẫn sinh viên đạt thành tích cao trong xét tuyển CTĐT chất lượng cao lên nhận phần thưởng trong buổi lễ.

- Thông báo cho các sinh viên chuẩn bị trang phục nghi lễ trang trọng khi nhận phần thưởng trên sân khấu (nữ mặc áo dài, nam mặc áo trắng và quần tối màu).

- Phối hợp với ACCA để chuẩn bị trao thưởng và trao tặng phẩm cho sinh viên xuất sắc ở 2 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và Tài chính doanh nghiệp.

- Chọn và cử người chuẩn bị khay đựng, mang hoa, giấy khen và khung giấy khen, phần thưởng trên sân khấu.

3.4- Văn phòng Học viện:

- Liên hệ và mời đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính về dự buổi lễ.

- Liên hệ và gửi giấy mời với các đơn vị báo, đài để đưa tin về buổi lễ.

- Chuẩn bị giấy mời mời phụ huynh sinh viên CQ55 CTĐT chất lượng cao về dự buổi lễ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị các khâu công việc đón tiếp đại biểu về dự buổi lễ.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên của HVTC kiểm tra hệ thống âm thanh, chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ trong buổi lễ.

- Chuẩn bị nhạc chờ trong khoảng thời gian tặng hoa và trao phần thưởng cho sinh viên thủ khoa trên sân khấu.

- Chuẩn bị các nội dung trang trí sau:

+ Backdrop trang trí trong HT700:

 
 

Logo HVTC                                              BỘ TÀI CHÍNH                                                  Logo ACCA

                                                          HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

LỄ KHAI GIẢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 55

 

Opening Ceremony

of Advanced Regular Bachelor Education Program - Cohort 55

                                                                                   

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Chuẩn bị backdrop tại tiền sảnh HTA1: “CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU VỀ DỰ LỄ KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO – HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 55”.

“Welcome Distinguished participants to Opening Ceremony of Advanced Regular Bachelor Education Program - Cohort 55”.

- Chuẩn bị và treo 2 dải băng ngay tại tiền sảnh HTA1:

+ Sứ mạng “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và NCKH về tài chính, kế toán chất lượng cao cho xã hội”.

+ Giá trị cốt lõi “Chất lượng-Uy tín-Hiệu quả-Chuyên nghiệp và Hiện đại”.

- Chuẩn bị nước uống cho đại biểu và sinh viên dự buổi lễ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị hoa tặng đại biểu theo số lượng thực tế : đại biểu mời, lãnh đạo Học viện Tài chính

- Chuẩn bị hoa trang trí, lẵng hoa để bục phát biểu và các lẵng nhỏ để các bàn đại biểu, tặng sinh viên xuất sắc CQ55-CTĐT chất lượng cao (2 bó hoa tròn loại vừa); lẵng hoa kèm dải băng: “Chúc mừng tân sinh viên CQ55 - chương trình đào tạo chất lượng cao”.

- Chủ động phối kết hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức tốt buổi lễ.

3.5- Ban Quản trị thiết bị:

- Chuẩn bị loa đài ở HT700, cử cán bộ trực điện để đề phòng mất điện.

- Chuẩn bị ghế nhựa trong HT 700 khi cần thiết

- Cử cán bộ làm nhiệm vụ trực đóng mở cửa HT700, làm vệ sinh trong-ngoài khu vực HT700, tiền sảnh HT700 và sảnh HTA1.

3.6- Ban Tài chính kế toán:

Trình duyệt và thanh toán toàn bộ các khoản kinh phí liên quan đến buổi lễ theo quy định trên cơ sở đề xuất của các đơn vị liên quan.

3.7- Các Khoa QLSV chuyên ngành:

* Các Khoa: Kế toán, TCDN:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ các công việc phục vụ buổi lễ

- Cử các cán bộ VPK tham dự và hỗ trợ phục vụ buổi lễ.

- Phối hợp với Ban CTCT&SV duy trì trật tự trong HT700 (Theo sự phân công nhiệm vụ của Ban CTCT&SV).

- Kiểm tra sĩ số sinh viên thuộc Khoa tham dự buổi lễ và báo số sinh viên thực tế cho Ban CTCT&SV trước buổi lễ.

* Các Khoa QLSV chuyên ngành:

Thông báo cho sinh viên CTĐT chất lượng cao CQ55, Lớp trưởng và Bí thư chi đoàn các lớp CQ54 CTĐT chất lượng cao và CQ55  đào tạo chương trình đại trà tham dự buổi lễ theo kế hoạch tại HT700.

3.8- Đoàn TNCSHCM 

- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ các khâu phục vụ buổi lễ, chuẩn bị tư liệu giới thiệu về HVTC, phục vụ nhạc chào cờ, nhạc chờ trong buổi lễ

- Phối hợp với VPHV để hỗ trợ in ấn backdrop và các banner, trang trí sân khấu HT 700 phục vụ buổi lễ.

- Truyền thông, đưa tin về các hoạt động của Học viện về buổi lễ khai giảng của sinh viên CQ55.

- Lựa chọn 20 SV để hỗ trợ khâu đón tiếp đại biểu.

- Phối hợp với ACCA, Ban điều hành chất lượng cao, Ban CTCT&SV chuẩn bị một số ảnh tư liệu và dán vào bảng thông báo để tại khu vực tiền sảnh HT 700

3.9- Đơn vị hợp tác đào tạo với Học viện Tài chính: ACCA Việt Nam

- Phối hợp với VPHV, Đoàn TN để hỗ trợ các khâu thiết kế Backdrop: sân khấu HT700, khu tiền sảnh HTA1; chuẩn bị các banner treo trong sân trường (nếu có).

- Tổ chức mời đại diện Ủy ban Hội viên ACCA tại Việt Nam.

- Phối hợp với Ban CTCT&SV-Học viện Tài chính để chuẩn bị tặng phẩm trao cho sinh viên xuất sắc.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban điều hành chất lượng cao, Ban CTCT&SV của Học viện Tài chính chuẩn bị một số ảnh tư liệu và dán vào bảng thông báo để tại khu vực tiền sảnh HT 700

Trên đây là các công việc chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng chương trình đào tạo chất lượng cao - hệ đại học chính quy khóa 55.

Đề nghị các đơn vị liên quan phối kết hợp tốt để buổi lễ triển khai đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

 

Số lần đọc: 2108
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà