Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ ba, 13/08/2013 - 22:4

Thông báo Số: 692/TB-HVTC Vv Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên CQ47
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên CQ47 như sau:

 1. Thời gian và địa điểm: 8h30’ ngày 14/8/2013 tại HT700 - Đông Ngạc - Từ Liêm - HN

2. Nội dung chương trình

 

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Giới thiệu tư liệu, bài hát truyền thống và hình ảnh về Học viện

8h10’

Văn phòng HV

2

Ca nhạc

8h30’-9h00’

Đoàn TN

3

Chào cờ (Nhạc quốc ca)

9h00’-9h05’

Văn phòng HV

4

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

9h05’-9h10’

Văn phòng HV

5

Báo cáo tổng kết khoá học

9h10’-9h15’

Ban QLĐT

6

Công bố Quyết định tốt nghiệp

9h15’-9h20’

Ban QLĐT

7

Trao bằng TN cho đại diện SV tiêu biểu

9h20’-9h30’

Ban Giám đốc

8

Công bố Quyết định khen thưởng; giấy khen và phần thưởng cho SV tiêu biểu

9h30’-9h40’

Ban CTCT&SV

9

Lãnh đạo Học viện phát biểu ý kiến

9h40’-9h50’

Ban Giám đốc

10

SV phát biểu ý kiến, tặng hoa lãnh đạo HV

9h50’-10h00’

Đại diện SV CQ47

11

Bế mạc

10h00’

Văn phòng HV

 

 Ghi chú: Từ 10h00’-10h10’ Ban CTCT&SV thông báo kế hoạch tuyển dụng việc làm của các tập đoàn, doanh nghiệp đối với sinh viên CQ47 tại HT700 (nếu có).

3. Thành phần dự lễ bế giảng và cán bộ phục vụ

            - Thành phần dự bế giảng:

Đại diện lãnh đạo: Ban Giám đốc; Thường vụ Đảng uỷ; Công đoàn, Đoàn TN, các Ban và tương đương, các Khoa QLSV liên quan, khách mời (nếu có).

- Cán bộ phục vụ: Ban QLĐT (04 người), Ban KT&QLCL (02 người: BP quản lý điểm), Ban CTCT&SV (04 người), Ban QTTB (04 người), VPHV (02 người) và cán bộ VP các khoa QLSV liên quan.

- Sinh viên CQ47: Ban cán sự lớp, Ban CH chi Đoàn các lớp SV các Khoa chuyên ngành và sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và NCKH được lên nhận bằng.

4. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

4.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến bế giảng khoá học.

- Chuẩn bị bằng tốt nghiệp để trao trả cho sinh viên.

- Chuẩn bị số liệu báo cáo tổng kết bế giảng khoá học và diễn văn bế giảng khóa học.

- Thông báo điều chuyển lịch học HTA1 để tổ chức trao bằng cho sinh viên CQ47.

- Lập dự trù kinh phí; tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến lễ bế giảng.

- Cử cán bộ tham gia trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên và hỗ trợ các Khoa.

4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên 

- Chuẩn bị hồ sơ, Quyết định khen thưởng, giấy khen và phần thưởng cho sinh viên.

(trong đó gồm có: Bảng điểm toàn khóa nhận bàn giao từ Ban KT&QLCL).

- Chọn, hướng dẫn SV tiêu biểu phát biểu ý kiến (1SV) và tặng hoa Lãnh đạo Học viện; chọn và liên hệ với SV có thành tích về học tập lên nhận bằng tốt nghiệp (10 SV) và nhận giấy khen, phần thưởng đối với SV có thành tích về NCKH (10 SV).

- Gửi danh sách SV có thành tích học tập lên nhận bằng tốt nghiệp (10 SV); nhận giấy khen, phần thưởng đối với SV có thành tích về NCKH (10 SV) về Ban QLĐT chậm nhất trước ngày 10/8/2013.

- Chuẩn bị trang phục cho đại diện SV lên nhận bằng TN, phân công khu vực chỗ ngồi từng Khoa QLSV, phối hợp với các Khoa QLSV liên quan duy trì trật tự trong HT 700.

- Cử người chuẩn bị mang hoa, bằng, giấy khen, phần thưởng trên sân khấu.

- Cử cán bộ tham gia trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên và hỗ trợ các Khoa.

- Chủ trì việc thông báo kế hoạch tuyển dụng việc làm của các tập đoàn, doanh nghiệp đối với sinh viên CQ47 tại HT700 theo lịch (nếu có).

4.3. Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng

- Chuẩn bị bảng điểm toàn khoá và Quyết định tốt nghiệp (cá nhân) chuyển cho Ban CTCT&SV để đưa vào túi hồ sơ sinh viên.

- Cử cán bộ quản lý (bộ phận quản lý điểm) tham gia dự bế giảng; trao bằng cho sinh viên CQ47 và hỗ trợ các Khoa.

4.4. Ban Quản trị thiết bị

- Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa HT700 để phục vụ lễ bế giảng khóa học CQ47 

-  Cử cán bộ trực mở cửa  HT700 từ 8h05’ sáng 14/8/2013; làm công tác vệ sinh trong và xung quanh khu vực HT700 trước ngày bế giảng 01 ngày.

- Cử cán bộ trực mở cửa hội trường để tổ chức bế giảng cho sinh viên CQ47 theo kế hoạch thông báo (Chiều 14/8, Sáng/Chiều 15/8,  Chiều 16/8, Sáng 17/8, Sáng/Chiều 18/8) và hỗ trợ các Khoa.

-  Chuẩn bị 01 bảng tại tiền sảnh HTA1 để dán các thông báo liên quan.

- Cử cán bộ phối hợp với Ban QLĐT để chuẩn bị các khâu công việc liên quan trước, trong và sau khi tổ chức lễ bế giảng (kê bàn ghế theo sơ đồ, chuẩn bị bảng thông báo,...)

- Phục vụ âm thanh, loa đài, ánh sáng, hệ thống quạt mát trong Hội trường và chuẩn bị phương án đề phòng mất điện.

4.5. Ban Tài chính kế toán

       - Duyệt và thanh toán toàn bộ kinh phí liên quan đến lễ bế giảng trên cơ sở đề nghị của Ban QLĐT và đơn vị liên quan.

       - Phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc sinh viên hoàn thành việc nộp học phí trước khi tốt nghiệp ra trường.

       - Gửi danh sách sinh viên CQ47 chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí về Ban QLĐT trước ngày 13/8/2013 để hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

4.6. Văn phòng Học viện

- Phối hợp với đơn vị liên quan để chuẩn bị tư liệu, hình ảnh, các bài hát truyền thống…. về Học viện để phục vụ trước buổi lễ bế giảng khóa học.

- Trang trí HT 700, chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ , chụp ảnh trong  buổi lễ bế giảng.

- Cử người chụp ảnh, quản lý việc chụp ảnh trong buổi lễ bế giảng và hỗ trợ các Khoa.

- Chuẩn bị một dàn chữ xốp trong HT 700:

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

LỄ BẾ GIẢNG

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 47

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2013

- Treo khẩu hiệu trước tiền sảnh HT 700: “NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG SINH VIÊN KHOÁ 47 TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG

- Chuẩn bị phục vụ nước uống cho đại biểu trên HT700, bình nước khoáng cho sinh viên ngoài tiền sảnh HT700.

- Chuẩn bị hoa trang trí, tặng đại biểu: 01 bó tặng Lãnh đạo Học viện, các lẵng nhỏ để bàn đại biểu, 01 lẵng để bục phát biểu, 01 lẵng hoa to kèm băng rôn: “Chúc mừng sinh viên CQ47 tốt nghiệp ra trường”, 20 bông hoa (có giấy bóng kính) tặng những sinh viên xuất sắc trong học tập và NCKH.

- Chuẩn bị giấy mời gửi đại biểu: Bộ Tài chính (nếu có).

- Cử cán bộ bảo vệ tham gia duy trì trật tự vào ngày trao bằng tốt nghiệp của sinh viên theo lịch thông báo.

4.7. Thư viện

       - Phối hợp với các đơn vị có liên quan để đôn đốc sinh viên hoàn trả tài liệu trước khi tốt nghiệp ra trường (gồm cả sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng sinh viên chính khóa).

       - Gửi danh sách sinh viên chưa hoàn trả sách, tài liệu,... về Ban QLĐT trước ngày 13/8/2013 để hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp và hồ sơ tốt nghiệp.

4.8. Các Khoa QLSV liên quan

   - Lịch tổ chức bế giảng, phát bằng tốt nghiệp và trả hồ sơ sinh viên tốt nghiệp:

TT

Đơn vị thực hiện

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Khoa Thuế - Hải quan

13h30’

14/8/2013

HT 700

Tổ chức BG riêng

Sau lễ bế giảng HV phối hợp vớI Khoa trao bằng cho SV

2

Khoa Quản trị kinh doanh

08h00’

15/8/2013

HT 700

Tổ chức BG riêng

3

Khoa Tài chính công

13h30’

15/8/2013

HT 700

Tổ chức BG riêng

4

Khoa Ngân hàng-Bảo hiểm

14h00’

16/8/2013

HT 700

Tổ chức BG riêng

5

Khoa Hệ thống thông tin

08h00’

17/8/2013

HT 700

Tổ chức BG riêng

6

Khoa Tài chính quốc tế

09h00’

18/8/2013

HT 700

Tổ chức BG riêng

7

Khoa Ngoại ngữ

14h00’

18/8/2013

HT 700

Tổ chức BG riêng

1

Khoa TCDN

10h10’

14/8/2013

HTA1

HV trao bằng cho SV

Không tổ chức

 lễ bế giảng riêng

2

Khoa Kế toán

13hh30’

14/8/2013

HTA1

HV trao bằng cho SV

CQ47.21.01-21.12

 

 

15h00’

14/8/2013

HTA1

HV trao bằng cho SV

CQ47.21.13-21.20

và CQ47.21.01-22.08

            - Chủ động lập chương trình buổi lễ bế giảng của Khoa (đối với Khoa tổ chức riêng) đảm bảo buổi lễ diễn ra nghiêm túc và trang trọng.

- Thông báo cho sinh viên thuộc Khoa quản lý (Ban cán sự lớp sinh viên, Ban chấp hành chi Đoàn các lớp sinh viên) về dự bế giảng khóa học theo lịch chung của Học viện.

 - Thông báo cho tất cả các sinh viên thuộc Khoa quản lý về dự bế giảng khóa học theo lịch riêng của Khoa tổ chức.

- Thông báo cho sinh viên hoàn thành các nghĩa vụ trước khi nhận bằng tốt nghiệp như: nộp học phí, hoàn trả sách cho Thư viện,…

- Cử cán bộ VPK phối hợp với Ban CTCT&SV duy trì trật tự trong Hội trường (theo sự phân công của Ban CTCT&SV) vào ngày bế giảng khóa học (sáng 14/8/2013).

- Văn phòng Khoa phối hợp với Bộ môn GDQP, Bộ môn GDTC để nhận chứng chỉ GDQP, GDTC trao cho sinh viên thuộc Khoa quản lý.

- Chủ động quản lý thợ chụp ảnh trong buổi lễ bế giảng khóa học

4.9. Bộ môn: Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất

- Chuẩn bị chứng chỉ GDQP, GDTC để phát cho sinh viên tốt nghiệp theo kế hoạch thông báo.

- Phối hợp với các Khoa QLSV chuyên ngành để phát chứng chỉ GDQP, GDTC cho sinh viên.

4.10. Đoàn Thanh niên của Học viện

            - Chuẩn bị sổ Đoàn và cử Đoàn viên phát Sổ đoàn cho sinh viên tốt nghiệp theo lịch bế giảng thông báo.

            - Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phục vụ lễ bế giảng khóa học (Sáng 14/8).

5. Số lượng bàn và thành phần tham gia trao bằng và trả hồ sơ cho sinh viên

5.1. Số lượng bàn trao bằng và hồ sơ sinh viên tốt nghiệp: 31 bàn

Khoa: Thuế (03 bàn), QTKD (01 bàn), TCC (02 bàn), NHBH (04 bàn), HTTTQL (01 bàn), TCQT (02 bàn), Ngoại ngữ (01 bàn), Kế toán (11 bàn), TCDN (06 bàn).

5.2. Thành phần tham gia và trách nhiệm của cán bộ tham gia trực tiếp

- Chỉ đạo chung (Ban GĐHV) và chỉ đạo trực tiếp (Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, Ban CTCT&SV).

- Cán bộ tham gia trực tiếp (Có lịch chi tiết kèm theo).

Cán bộ tham gia trao: bằng, hồ sơ, chứng chỉ GDQP&GDTC và Sổ đoàn phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có tác phong và thái độ đúng mực với sinh viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là các công việc chuẩn bị phục vụ cho lễ bế giảng đối với sinh viên CQ47 của Học viện nói chung và của Khoa QLSV liên quan nói riêng. Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện phối kết hợp tổ chức thực hiện để buổi lễ bế giảng tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

Số lần đọc: 6932
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà