Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ ba, 13/08/2013 - 22:7

thông báo Số: 56/TB-QLĐT Vv Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trao nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp CQ47 đối với các Khoa tổ chức bế giảng riêng
Căn cứ theo Thông báo số 692/TB-HVTC ngày 05/8/2013 của Giám đốc Học viện về việc kế hoạch tổ chức lễ bế giảng cho sinh viên CQ47; Căn cứ vào cuộc họp thống nhất quy trình tổ chức lễ bế giảng riêng đối với các Khoa QLSV liên quan vào ngày 09/8/2013; Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trao nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp CQ47 đối với các Khoa QLSV tổ chức bế giảng riêng như sau:

 1. Đối với các Khoa tổ chức lễ bế giảng riêng:

- Chuẩn bị chương trình và tổ chức lễ bế giảng cho sinh viên CQ47 diễn ra đảm bảo nghiêm túc và trang trọng.

- Đại diện lãnh đạo Khoa nhận bàn giao bằng và hồ sơ tốt nghiệp để trao cho sinh viên thuộc Khoa trước ngày bế giảng của Khoa. Cụ thể:

+ Nhận bàn giao bằng tốt nghiệp tại Ban QLĐT (P304).

+ Nhận bàn giao hồ sơ tốt nghiệp tại Ban CTCT&SV (P210).

+ Nhận bàn giao chứng chỉ GDQP tại Bộ môn GDQP (P100).

+ Nhận bàn giao chứng chỉ GDTC tại Bộ môn GDTC.

+ Nhận sổ Đoàn tại Văn phòng Đoàn TN (B5-KTX).

(Trường hợp Lãnh đạo Khoa vì lý do khách quan không nhận trực tiếp bằng, hồ sơ tốt nghiệp của sinh viên thì có thể Ủy quyền bằng văn bản cho cán bộ văn phòng Khoa nhận trực tiếp).

- Chuẩn bị đầy đủ bằng tốt nghiệp, hồ sơ tốt nghiệp (gồm: hồ sơ sinh viên, chứng chỉ GDQP, GDTC và Sổ Đoàn) để trao cho sinh viên CQ47 thuộc Khoa đủ điều kiện tốt nghiệp theo Quyết định của Giám đốc Học viện.

- Tổ chức cho sinh viên CQ47 thuộc Khoa ký giao nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp (gồm: hồ sơ sinh viên, chứng chỉ GDQP, GDTC và Sổ Đoàn) đảm bảo đúng quy trình, quy định của Học viện. Kết thúc buổi bế giảng khóa học, bàn giao toàn bộ sổ cấp bằng, hồ sơ tốt nghiệp (đối với sinh viên đã nhận bằng, hồ sơ tốt nghiệp tại lễ bế giảng) và bằng, hồ sơ tốt nghiệp (đối với sinh viên chưa nhận bằng, hồ sơ tốt nghiệp) cho các đơn vị chức năng liên quan.

- Các Khoa QLSV tổ chức lễ bế giảng riêng chủ động phối hợp với các Ban chức năng liên quan để được cung cấp thông tin cần thiết phục vụ lễ bế giảng.

- Kết thúc lễ bế giảng, các Khoa gửi 10 ảnh và 01 đĩa ghi hình buổi lễ về Ban QLĐT (P304-đ/c Việt) để làm tư liệu đưa lên Website của Học viện.

2. Đối với Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, Ban CTCT&SV, BM GDQP, BM GDTC, Đoàn TN, Văn phòng HV (Tổ bảo vệ):

- Ban QLĐT, Ban CTCT&SV, Bộ môn GDQP, Bộ môn GDTC, Đoàn TN: Chuẩn bị bằng và hồ sơ tốt nghiệp (gồm: hồ sơ sinh viên, chứng chỉ GDQP, GDTC và sổ Đoàn) theo Quyết định tốt nghiệp của Giám đốc Học viện; chuẩn bị Sổ cấp bằng và hồ sơ tốt nghiệp để bàn giao cho các Khoa QLSV liên quan.

- Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, Ban CTCT&SV, Bộ môn GDQP, Bộ môn GDTC, Đoàn TN, Văn phòng HV (Tổ bảo vệ): Không phân công cán bộ tham gia trao bằng, hồ sơ tốt nghiệp đối với các Khoa QLSV tổ chức bế giảng riêng.

Cụ thể: Các ngày 14/8 (15h00’), 15/8, 16/8, 17/8 và 18/8/2013.

(Kế hoạch trao bằng và hồ sơ tốt nghiệp ngày 14/8 đối với sinh viên Khoa TCDN và Kế toán không thay đổi theo lịch thông báo).

- Các đơn vị chức năng liên quan tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để các Khoa tổ chức thành công lễ bế giảng khóa học.

Ban QLĐT đề nghị: Các đơn vị chức năng liên quan phối kết hợp tổ chức thực hiện để buổi lễ bế giảng tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

Số lần đọc: 6738
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà