Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ ba, 13/08/2013 - 22:23

Thông báo Số: 694/TB-HVTC Về kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên hệ LTĐH khóa 14 (TS đợt 2/2011) tại Học viện Tài chính
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2013-2014, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên hệ LTĐH khóa 14 tại Học viện Tài chính như sau:

1. Thời gian và địa điểm: 8h30’ ngày 27/8/2013 (Thứ 3) tại HT700 - Đông Ngạc

2. Nội dung chương trình 

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Giới thiệu tư liệu, bài hát truyền thống và hình ảnh về Học viện

8h10’

Văn phòng HV

2

Chào cờ (Nhạc quốc ca)

8h30' - 8h35'

Văn phòng HV

3

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

8h35' - 8h40'

Văn phòng HV

4

Báo cáo tổng kết khoá học

8h40’- 8h50’

Ban QLĐT

5

Công bố quyết định tốt nghiệp

8h50’- 9h15’

Ban QLĐT

6

Trao bằng tốt nghiệp cho đại diện SV và phát biểu ý kiến bế giảng khoá học

9h15’-9h30’

Ban Giám đốc

7

Sinh viên phát biểu ý kiến và tặng hoa Lãnh đạo Học viện

9h30’- 9h40’

Đại diện SV hệ LTĐH khóa 14

8

Bế mạc

9h40’-9h45’

Văn phòng HV

Ghi chú: Sau lễ bế giảng, Học viện Tài chính trao bằng tốt nghiệp và trả hồ sơ cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp. 

3. Thành phần dự lễ bế giảng khoá học và cán bộ phục vụ

Thành phần dự bế giảng:

+ Đại diện lãnh đạo: Ban Giám đốc, Thường vụ Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TN; các Ban: QLĐT, QLKH, KT&QLCL, CTCT&SV, TCCB, TCKT, VPHV, TTGD, QTTB, Trung tâm ngoại ngữ-tin học và các Khoa: Kế toán, Cơ bản.

+ Cán bộ phục vụ: Ban QLĐT (03 người), Ban CTCT&SV (03 người), Ban QTTB (03 người), VPHV (02 người) và các Khoa QLSV liên quan: Cơ bản (01 người).

4. Công tác chuẩn bị cho lễ bế giảng của các đơn vị liên quan

4.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến bế giảng khoá học.

- Chuẩn bị bằng tốt nghiệp và bàn giao bằng cho cán bộ từng bàn để trao trả cho sinh viên.

- Tổng hợp số liệu để chuẩn bị báo cáo tổng kết khóa học và diễn văn bế giảng khóa học.

- Lập dự trù kinh phí; tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến lễ bế giảng.

- Cử cán bộ tham gia trao bằng và trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên 

- Chuẩn bị hồ sơ và bàn giao hồ sơ cho cán bộ được phân công để trả cho SV (trong đó gồm có: Bảng điểm; Quyết định tốt nghiệp nhận bàn giao từ Ban KT&QLCL).

- Chọn, hướng dẫn sinh viên hệ LTĐH tiêu biểu phát biểu ý kiến (1SV) và tặng hoa Lãnh đạo Học viện; chọn và liên hệ với SV có thành tích về học tập tốt lên nhận bằng tốt nghiệp (10 SV)

- Gửi danh sách SV có thành tích về học tập lên nhận bằng TN về Ban QLĐT (Phòng 317) chậm nhất trước ngày 22/8/2013

- Chuẩn bị trang phục cho đại diện SV lên nhận bằng tốt nghiệp, phân công khu vực chỗ ngồi cho sinh viên, phối hợp với các Khoa QLSV liên quan duy trì trật tự trong HT 700.

- Cử người chuẩn bị mang hoa, bằng tốt nghiệp trên sân khấu.

- Cử cán bộ tham gia trao bằng và trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

4.3. Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng

- Cung cấp số liệu và các vấn đề liên quan khác (nếu có) để Ban QLĐT chuẩn bị báo cáo tổng kết khoá học và diễn văn bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị bảng điểm toàn khoá và Quyết định tốt nghiệp (cá nhân) để cấp cho sinh viên [chuyển cho Ban CTCT&SV để đưa vào túi hồ sơ sinh viên].

- Cử cán bộ quản lý (bộ phận quản lý điểm) tham gia dự bế giảng và trao bằng, trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp.

4.4. Ban Quản trị thiết bị

- Trực mở cửa HT 700 từ 8h05’ ngày 27/8/2013; làm công tác vệ sinh trong và xung quanh khu vực tổ chức lễ bế giảng trước ngày bế giảng  01 ngày.

-  Chuẩn bị 01 bảng tại tiền sảnh HTA1 để dán các thông báo liên quan.

- Cử 01 cán bộ làm đầu mối phối hợp với Ban QLĐT để phục vụ và chuẩn bị các khâu công việc trước khi tổ chức lễ bế giảng.

- Phục vụ âm thanh, loa đài, ánh sáng, hệ thống quạt mát trong Hội trường và chuẩn bị phương án đề phòng mất điện.

4.5. Ban Tài chính kế toán

       - Duyệt và thanh toán toàn bộ kinh phí liên quan đến lễ bế giảng trên cơ sở đề nghị của Ban QLĐT và đơn vị liên quan.

        - Phối hợp với các đơn vị có liên quan  đôn đốc sinh viên hoàn thành việc nộp học phí trước khi tốt nghiệp ra trường.

4.6. Văn phòng Học viện

- Phối hợp với đơn vị liên quan để chuẩn bị tư liệu, hình ảnh, các bài hát truyền thống… về Học viện để phục vụ trước buổi lễ bế giảng khóa học.

- Trang trí HT 700, chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ , chụp ảnh trong buổi lễ bế giảng.

- Cử người chụp ảnh và quản lý việc chụp ảnh trong buổi lễ bế giảng khóa học trong HT700.

- Chuẩn bị một dàn chữ xốp trong HT 700:

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

LỄ BẾ GIẢNG

HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 14

Hà Nội, ngày  27  tháng 8 năm 2013

- Treo khẩu hiệu trước tiền sảnh HTA1: “NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 14 TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG”.

- Chuẩn bị phục vụ nước uống cho đại biểu trên HT700, bình nước khoáng cho sinh viên ngoài tiền sảnh.

- Chuẩn bị hoa trang trí và tặng đại biểu: 01 bó tặng Lãnh đạo Học viện, các lẵng nhỏ để bàn đại biểu, 01 lẵng để bục phát biểu, 01 lẵng hoa to kèm băng rôn: “Chúc mừng sinh viên hệ Liên thông đại học tốt nghiệp ra trường”, 10 bông hoa (có giấy bóng kính) để tặng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập.

- Chuẩn bị giấy mời gửi đại diện trường ĐH Tài chính Ngân hàng liên kết với Học viện Tài chính.

4.7. Khoa Cơ bản

      Cử cán bộ VPK phối hợp với Ban CTCT&SV để duy trì trật tự trong HT700 vào ngày bế giảng khóa học. 

4.8. BM Giáo dục quốc phòng

Cử cán bộ bảo vệ  trực cửa và tham gia duy trì trật tự tại HTA1 vào ngày trao trả bằng, hồ sơ sinh viên.

5. Số lượng bàn và thành phần tham gia trao bằng và trả hồ sơ cho sinh viên

+ Số lượng bàn tại HVTC: 5 bàn:

+ Chỉ đạo chung (Ban GĐHV) và chỉ đạo trực tiếp (Ban QLĐT, Ban KT&QLCL), Ban CTCT&SV).

+ Cán bộ tham gia trực tiếp (Có lịch chi tiết kèm theo)

          Cán bộ tham gia trao bằng và hồ sơ sinh viên, cán bộ bảo vệ trực duy trì trật tự tại các HT trao bằng và hồ sơ sinh viên tốt nghiệp có tác phong và thái độ đúng mực với sinh viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là các công việc chuẩn bị phục vụ cho lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ LTĐH khóa 14 (đợt 2/2011) tại Học viện Tài chính.

Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện phối kết hợp tổ chức thực hiện để buổi lễ bế giảng tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

Số lần đọc: 6939
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà