Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ ba, 13/08/2013 - 22:28

Thông báo Số: 695/TB-HVTC Về kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên hệ LTĐH khóa 14 (TS đợt 2/2011), hệ ĐHVB2 khóa 10 tại các ĐVHTĐT với Học viện Tài chính
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2013-2014, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên hệ LTĐH khóa 14 (tuyển sinh đợt 2/2011); hệ ĐHVB2 khóa 10 tại các đơn vị hợp tác đào tạo (HTĐT) với Học viện Tài chính như sau:

 1. Thời gian và địa điểm

- 14h00’ ngày 27/8/2013 (Thứ 3) tại Trường CĐ Nghề Thăng Long: Số 88 – Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - HN.

- 9h00’ ngày 28/8/2013 (Thứ 4) tại Trường CĐ KTKT Hà Nội: Nhà B7, số 140, Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, HN

- 14h00’ ngày 28/8/2013 (Thứ 4) tại Trường TC Cộng đồng HN-số 9-Bùi Ngọc Dương, HBT, HN

-  9h00’ ngày 30/8/2013 (Thứ 6) tại HV CTHCKV1-Khuất Duy Tiến-TX-HN

- 15h00’ ngày 30/8/2013 (Thứ 6) tại Viện QTDN Hải Phòng 

2. Nội dung chương trình

 

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị thực hiện

Sáng

Chiều

1

Chào cờ (Nhạc quốc ca)

09h00’-09h05’

14h00’-14h05’

Ban tổ chức buổi lễ

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

09h05’-09h10’

14h05’-14h10’

Ban tổ chức buổi lễ

3

Báo cáo tổng kết khoá học

09h10’-09h20’

14h10’-14h15’

Ban liên quan của HVTC

4

Công bố quyết định tốt nghiệp

09h20’-09h30’

14h15’-14h30’

Đại diện Lãnh đạo HVTC

5

Trao bằng tốt nghiệp cho đại diện SV và phát biểu ý kiến

09h30’-09h45’

14h30’-14h45’

Đại diện BGĐHV

6

Sinh viên phát biểu ý kiến và tặng hoa đại diện Lãnh đạo Học viện và Lãnh đạo đơn vị HTĐT

09h45’-10h00’

14h45’-14h55’

Đại diện SV

7

Bế mạc

10h00’-10h05’

14h55’-15h00’

Ban tổ chức buổi lễ

                                                                                     

Ghi chú: Sau lễ bế giảng, Học viện Tài chính phối hợp với đơn vị HTĐT liên quan trao bằng tốt nghiệp và trả hồ sơ cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

3. Thành phần dự lễ bế giảng khoá học:

       - Đại diện lãnh đạo: Ban Giám đốc HV; Ban QLĐT; Ban KT&QLCL; Ban CTCT&SV HVTC; đơn vị HTĐT; khách mời của đơn vị HTĐT (nếu có).

       - Cán bộ tham gia bế giảng: Ban QLĐT, Ban KT&QLCL, Ban CTCT&SV Học viện Tài chính; chuyên viên quản lý lớp của đơn vị HTĐT liên quan.

4. Công tác chuẩn bị cho lễ bế giảng của các đơn vị liên quan.

4.1. Ban Quản lý đào tạo.

- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến bế giảng khoá học.

      - Chuẩn bị ấn phẩm, bằng và bàn giao bằng tốt nghiệp cho lãnh đạo các đơn vị liên quan và cán bộ được cử tham dự bế giảng theo phân công.

- Tổng hợp số liệu để chuẩn bị báo cáo tổng kết khóa học và diễn văn bế giảng khóa học.

- Lập dự trù kinh phí; tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến lịch bế giảng với Ban TCKT.

- Cử cán bộ tham gia trao bằng và trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

4.2. Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng.

- Cung cấp số liệu và các vấn đề liên quan khác (nếu có) để Ban QLĐT chuẩn bị báo cáo tổng kết khoá học và diễn văn bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị bảng điểm toàn khoá; Quyết định tốt nghiệp và các tài liệu khác để cấp cho sinh viên [chuyển cho Ban CTCT&SV để đưa vào túi hồ sơ sinh viên].

- Cử cán bộ tham gia trao bằng và trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

4.3. Ban Công tác chính trị và sinh viên.

- Chuẩn bị hồ sơ và bàn giao hồ sơ cho cán bộ được phân công tham dự lễ bế giảng để trả cho SV (trong đó gồm có: Bảng điểm; Quyết định tốt nghiệp và các tài liệu khác nhận bàn giao từ Ban KT&QLCL).

     - Lập danh sách đại diện sinh viên lên nhận bằng tốt nghiệp (10 SV) và chuyển về Ban QLĐT-P317 (đ/c Nga) trước ngày bế giảng chậm nhất trước ngày 22/8/2013 để báo cho đơn vị HTĐT liên hệ với sinh viên.

- Chuẩn bị trang phục cho đại diện SV lên nhận bằng tốt nghiệp tại đơn vị HTĐT.

- Cử cán bộ tham gia trao bằng và trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

4.4. Văn phòng Học viện

Chủ động lập lịch xe đưa đón Lãnh đạo Học viện và cán bộ của Học viện Tài chính tham dự lễ bế giảng khóa học tại các đơn vị HTĐT theo kế hoạch thông báo trong lịch tuần.

4.5. Các đơn vị hợp tác đào tạo liên quan

      - Phối hợp với Ban QLĐT - Học viện Tài chính (04.3.8362.161-0912.877.669) để tổ chức tốt lễ bế giảng khoá học tại đơn vị.

     - Chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ; âm thanh, loa đài, ánh sáng, hệ thống quạt mát trong Hội trường.

      - Chuẩn bị hoa trang trí hội trường và 02 bó hoa tặng Lãnh đạo Học viện và lãnh đạo đơn vị HTĐT; 10 bông boa (có giấy bóng kính) để tặng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập

      - Cử người chuẩn bị mang hoa, bằng tốt nghiệp trên sân khấu.

      - Chuẩn bị phục vụ nước cho đại biểu và sinh viên tham dự lễ bế giảng.

      - Chọn, hướng dẫn sinh viên tiêu biểu phát biểu ý kiến (1SV) và tặng hoa Lãnh đạo Học viện Tài chính và lãnh đạo đơn vị HTĐT; liên hệ với SV có thành tích về học tập tốt lên nhận bằng tốt nghiệp (10 SV).

 - Chuẩn bị làm công tác vệ sinh trong hội trường và xung quanh hội trường phục vụ lễ bế giảng khóa học.

      - Chuẩn bị một dàn chữ xốp trong hội trường:

 

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

LẾ BẾ GIẢNG

HỆ  LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHOÁ 14

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ HTĐT

 

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

LẾ BẾ GIẢNG

HỆ  ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 KHÓA 10

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2013

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN ĐƠN VỊ HTĐT

  5. Thành phần tham gia trao bằng và trả hồ sơ cho sinh viên tại các ĐVHTĐT

+ Chỉ đạo chung (Ban GĐHV) và chỉ đạo trực tiếp (Ban QLĐT, Ban KT&QLCL), Ban CTCT&SV).

+ Cán bộ tham gia trực tiếp (Có lịch chi tiết kèm theo)

          Cán bộ tham gia trao bằng và hồ sơ sinh viên, cán bộ bảo vệ trực duy trì trật tự tại các HT trao bằng và hồ sơ sinh viên tốt nghiệp có tác phong và thái độ đúng mực với sinh viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là các công việc chuẩn bị phục vụ cho lễ bế giảng hệ LTĐH khóa 14; hệ ĐHVB2 khóa 10 tại các đơn vị HTĐT liên quan.

Đề nghị các đơn vị liên quan phối kết hợp tổ chức thực hiện để buổi lễ bế giảng tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

Số lần đọc: 6896
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà