Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ ba, 06/01/2015 - 17:15

Thông báo số 1137/TB-HVTC ngày 30/12/2014 V/v Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học hệ ĐH văn bằng 2 khóa 13 (TS đợt 1/2013 – hệ 1,5 năm) tại Học viện Tài chính
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2014-2015, Học viện thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 13 (TS đợt 1/2013-hệ 1,5 năm) tại Học viện Tài chính như sau:

1. Thời gian và địa điểm: 9h00’ ngày 16/01/2015 tại PH.A – Đức Thắng

2. Nội dung chương trình

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Giới thiệu tư liệu, bài hát truyền thống và hình ảnh về Học viện

8h45’

Văn phòng HV

2

Chào cờ (Nhạc quốc ca)

9h00' - 9h05'

Văn phòng HV

3

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

9h05' - 9h10'

Văn phòng HV

4

Báo cáo tổng kết khoá học

9h10’- 9h15’

Ban QLĐT

5

Công bố quyết định tốt nghiệp

9h15’- 9h20’

Ban QLĐT

6

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên và phát biểu ý kiến bế giảng khoá học

9h20’-9h35’

Ban Giám đốc

7

Sinh viên phát biểu ý kiến và tặng hoa Lãnh đạo Học viện

9h35’- 9h40’

Đại diện SV hệ ĐH văn bằng 2 khóa 13

8

Bế mạc

9h40’-9h45’

Văn phòng HV

 

Ghi chú: Sau lễ bế giảng, Học viện Tài chính trao trả hồ sơ cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định hiện hành.

3. Thành phần dự lễ bế giảng khoá học và cán bộ phục vụ

Thành phần dự bế giảng:

+ Đại diện lãnh đạo: Ban Giám đốc, Thường vụ Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TN; các Ban: QLĐT, QLKH, KT&QLCL, CTCT&SV, TCCB, TCKT, VPHV, TTGD, QTTB, và các Khoa: Kế toán, Lý luận chính trị.

+ Cán bộ phục vụ: Ban QLĐT (02 người), Ban CTCT&SV (02 người), Ban QTTB (01 người), VPHV (02 người) và Khoa Lý luận chính trị (01 người).

4. Công tác chuẩn bị cho lễ bế giảng của các đơn vị liên quan

4.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến bế giảng khoá học.

- Chuẩn bị bằng tốt nghiệp và bàn giao bằng cho cán bộ từng bàn để trao trả cho sinh viên.

- Tập hợp số liệu để báo cáo tổng kết khóa học và chuẩn bị diễn văn bế giảng.

- Lập dự trù kinh phí; tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến lễ bế giảng.

- Cử cán bộ chuẩn bị bằng để trao cho sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 13 (gồm cả bằng tốt nghiệp của sinh viên của các khóa cũ các hệ đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định hiện hành)

4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên 

- Chuẩn bị hồ sơ và bàn giao hồ sơ cho cán bộ được phân công để trả cho SV (trong đó gồm có: Bảng điểm; Quyết định tốt nghiệp nhận bàn giao từ Ban KT&QLCL).

- Chọn, hướng dẫn sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 tiêu biểu phát biểu ý kiến (1 SV) và tặng hoa Lãnh đạo Học viện;

- Chuẩn bị trang phục cho SV lên nhận bằng tốt nghiệp trong buổi lễ.

- Cử người chuẩn bị mang hoa, khay đựng và bằng tốt nghiệp để phục vụ việc trao bằng cho sinh viên.

- Cử cán trao trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 13 (gồm cả hồ sơ sinh viên của các khóa cũ các hệ đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định hiện hành) ngay sau lễ bế giảng khóa học.

4.3. Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng

- Cung cấp số liệu và các vấn đề liên quan khác (nếu có) để Ban QLĐT chuẩn bị báo cáo tổng kết khoá học và diễn văn bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị bảng điểm toàn khoá và Quyết định tốt nghiệp (cá nhân) để cấp cho sinh viên [chuyển cho Ban CTCT&SV để đưa vào túi hồ sơ sinh viên].

4.4. Ban Quản trị thiết bị

- Cử 01 cán bộ làm đầu mối phối hợp với Ban QLĐT để phục vụ và chuẩn bị các khâu công việc trước khi tổ chức lễ bế giảng.

- Phục vụ âm thanh, loa đài, ánh sáng…trong Hội trường và chuẩn bị phương án đề phòng mất điện.

4.5. Ban Tài chính kế toán

- Duyệt và thanh toán toàn bộ kinh phí liên quan đến lễ bế giảng trên cơ sở đề nghị của Ban QLĐT và đơn vị liên quan.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan  đôn đốc sinh viên hoàn thành việc nộp học phí trước khi tốt nghiệp ra trường.

4.6. Văn phòng Học viện

- Phối hợp với đơn vị liên quan để chuẩn bị tư liệu, hình ảnh, các bài hát truyền thống… về Học viện để phục vụ trước buổi lễ bế giảng khóa học.

- Trang trí PH.A, chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ , chụp ảnh trong buổi lễ bế giảng.

- Chuẩn bị một dàn chữ xốp trong PH.A:

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

LỄ BẾ GIẢNG

HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 KHÓA 13

Hà Nội, ngày  16  tháng 01 năm 2015

- Chuẩn bị phục vụ nước uống cho đại biểu trong buổi lễ bế giảng.

- Chuẩn bị hoa trang trí và tặng đại biểu: 01 bó tặng Lãnh đạo Học viện, các lẵng để bục phát biểu, 01 lẵng hoa to kèm băng rôn: “Chúc mừng sinh viên hệ Đại học văn bằng 2 khóa 13 tốt nghiệp ra trường”, 12 bó hoa nhỏ để tặng sinh viên lên nhận bằng trong buổi lễ bế giảng.

4.7. Thư viện

Phối hợp với các đơn vị có liên quan  đôn đốc sinh viên hoàn thành việc hoàn trả tài liệu trước khi tốt nghiệp ra trường.

4.8. Khoa Lý luận chính trị

Thông báo kế hoạch trao bằng cho sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 13 về dự lễ bế giảng; đôn đốc sinh viên còn nợ học phí, nợ tài liệu (nếu có) hoàn thành nhiệm vụ hoàn trả trước khi nhận bằng tốt nghiệp.

Trên đây là các công việc chuẩn bị phục vụ cho lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 13 (đợt 1/2013-hệ 1,5 năm) tại Học viện Tài chính. Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện phối kết hợp tổ chức thực hiện để buổi lễ bế giảng tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

Quản lý đào tạo

Số lần đọc: 5970
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà