Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ sáu, 13/11/2015 - 10:26

Thông báo Vv Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên CQ49 Học cùng lúc hai chương trình
Số: 1103/TB-HVTC ngày 12/11/2015

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên CQ49-Học cùng lúc hai chương trình như sau:

1. Thời gian và địa điểm: 8h30’ ngày 17/11/2015 tại HTA1 – Đức Thắng – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

2. Nội dung chương trình

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Giới thiệu tư liệu, bài hát truyền thống và hình ảnh về Học viện.

08h15’

Văn phòng HV

2

Chào cờ (Nhạc quốc ca)

08h30' - 08h35'

Văn phòng HV

3

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

08h35' - 08h40'

Văn phòng HV

4

Báo cáo tổng kết và công bố quyết định tốt nghiệp khoá học.

08h40’- 08h50’

Ban QLĐT

5

Công bố Quyết định khen thưởng toàn khóa

08h50’-10h00’

Ban CTCT&SV

6

Trao bằng tốt nghiệp và giấy khen cho sinh viên.

Ban Giám đốc HV

7

Phát biểu trong buổi bế giảng khoá học

10h00’- 10h10’

Ban Giám đốc HV

8

Sinh viên phát biểu ý kiến và tặng hoa Lãnh đạo Học viện.

10h10’-10h20’

Đại diện sinh viên

CQ49

9

Bế mạc

10h20’-10h25’

Văn phòng H

Ghi chú: Sau lễ bế giảng, Học viện Tài chính tổ chức thăm phòng truyền thống và trao hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo Quy định hiện hành.

3. Thành phần dự lễ bế giảng và cán bộ phục vụ

Thành phần dự bế giảng:

+ Đại diện lãnh đạo: Ban GĐHV, Công đoàn, Đoàn TN; các Ban: QLĐT, QLKH, KT&QLCL, CTCT&SV, TCCB, TCKT, VPHV, TTGD, QTTB, và các Khoa: Kế toán, TCDN, Ngân hàng

+ Cán bộ tham dự và phục vụ lễ bế giảng: Ban QLĐT (03 người), Ban CTCT&SV (03 người, trong đó có 01 cán bộ phụ trách chụp ảnh buổi lễ), VPHV (02 người), Ban KT&QLCL (01 người), Ban QTTB (02 người); VPK QLSV liên quan (mỗi Khoa 1 người, gồm: Thuế-Hải quan, TCDN, NH-BH, Kế toán, QTKD, HTTTKT, Ngoại ngữ).

- Sinh viên CQ49 - Học cùng lúc hai chương trình

4. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

4.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến bế giảng khoá học.

- Chuẩn bị bằng tốt nghiệp để trao trả cho sinh viên (trong đó gồm có: Bảng điểm toàn khóa và Quyết định tốt nghiệp cá nhân nhận bàn giao từ Ban KT&QLCL).

- Chuẩn bị số liệu báo cáo tổng kết bế giảng khoá học, diễn văn bế giảng khóa học và file tài liệu phục vụ bế giảng kèm theo.

- Thông báo điều chuyển lịch học HTA1 để tổ chức trao bằng cho sinh viên CQ49.

- Lập bảng phân công nhiệm vụ, quy trình thực hiện nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho cán bộ tham gia trao trả bằng, hồ sơ cho sinh viên CQ49-Học cùng lúc hai chương trình.

- Lập dự trù kinh phí; tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến lễ bế giảng.

- Cử 02 cán bộ chuẩn bị để trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên 

- Chuẩn bị Quyết định khen thưởng, giấy khen và phần thưởng cho sinh viên (03 SV có thành tích cao về học tập sang các chuyên ngành 11, 15, 21).

- Chọn, hướng dẫn SV tiêu biểu phát biểu ý kiến (1 SV) và tặng hoa Lãnh đạo Học viện; chọn và liên hệ với SV có thành tích về học tập lên nhận bằng tốt nghiệp (09 SV-mỗi chuyên ngành 03 sinh viên)

- Thông báo trực tiếp cho sinh viên; gửi danh sách SV có thành tích học tập và SV được khen thưởng lên nhận bằng tốt nghiệp, giấy khen (12 SV) về Ban QLĐT.

- Chuẩn bị trang phục cho sinh viên lên nhận bằng TN, giấy khen (gồm cả sinh viên khác có nhu cầu về trang phục trong buổi lễ) và duy trì trật tự trong HT A1.

- Cử người chuẩn bị mang hoa, bằng, giấy khen, phần thưởng.

- Cử 02 cán bộ chuẩn bị để  trao hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

- Phân công và hướng dẫn khu vực chỗ ngồi cho sinh viên (chia 2 khu vực riêng: chuyên ngành 51 và các chuyên ngành còn lại)

- Cử người chụp ảnh, quản lý việc chụp ảnh trong buổi lễ bế giảng.

4.3. Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng

- Cung cấp cho Ban QLĐT Bảng phân loại học tập của sinh viên CQ49 – Học cùng lúc 2 chương trình để chuẩn bị số liệu phục vụ bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị bảng điểm toàn khoá và Quyết định tốt nghiệp (cá nhân) chuyển cho Ban QLĐT để trao trả cho sinh viên.

- Cử cán bộ quản lý (bộ phận quản lý điểm) tham gia dự bế giảng.

4.4. Ban Quản trị thiết bị

-  Cử cán bộ trực mở cửa  HTA1 từ 8h00’ ngày 17/11/2015; làm công tác vệ sinh trong và xung quanh khu vực HTA1 trước thời gian chuẩn bị triển khai lễ bế giảng.

- Cử cán bộ phối hợp với Ban QLĐT để chuẩn bị các khâu công việc liên quan trước, trong và sau khi tổ chức lễ bế giảng .

- Phục vụ âm thanh, loa đài, ánh sáng, hệ thống quạt mát trong Hội trường và chuẩn bị phương án đề phòng mất điện.

4.5. Ban Tài chính kế toán

       - Duyệt và thanh toán toàn bộ kinh phí liên quan đến lễ bế giảng trên cơ sở đề nghị của Ban QLĐT và đơn vị liên quan.

       - Phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc sinh viên hoàn thành việc nộp học phí trước khi tốt nghiệp ra trường.

       - Gửi danh sách sinh viên CQ49 chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí về Ban QLĐT trước ngày 17/11/2015 để hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

4.6. Văn phòng Học viện

- Phối hợp với đơn vị liên quan để chuẩn bị tư liệu, hình ảnh, các bài hát truyền thống…. về Học viện để phục vụ trước buổi lễ bế giảng khóa học.

- Trang trí HTA1, chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ , chụp ảnh trong  buổi lễ bế giảng.

- Chuẩn bị “nhạc chờ” phục vụ khoảng thời gian trao bằng, giấy khen và tặng hoa trong buổi lễ.

- Chuẩn bị một dàn chữ xốp trong HTA1:

BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

LỄ BẾ GIẢNG

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 49

HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH

Hà Nội, ngày 17  tháng 11 năm 2015

 

- Treo khẩu hiệu trước tiền sảnh HTA1: “CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU VỀ DỰ LỄ BẾ GIẢNG CQ49-HỆ ĐHCQ HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH”.

- Chuẩn bị phục vụ nước uống cho đại biểu trên HTA1.

- Chuẩn bị hoa trang trí, tặng đại biểu: 01 bó tặng Lãnh đạo Học viện, các lẵng nhỏ để bàn đại biểu, 01 lẵng để bục phát biểu, 09 bó hoa nhỏ tặng những sinh viên đạt thành tích cao trong học tập.

4.7. Trung tâm thông tin: Chủ động cập nhật các thông tin liên quan đến công tác bế giảng khóa học trên Website của Học viện.

4.8. Thư viện

       - Phối hợp với các đơn vị có liên quan để đôn đốc sinh viên CQ49-Học cùng lúc hai chương trình hoàn trả tài liệu trước khi tốt nghiệp ra trường.

       - Gửi danh sách sinh viên chưa hoàn trả sách, tài liệu,... về Ban QLĐT trước ngày 17/11/2015 để hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp và hồ sơ tốt nghiệp.

4.9. Các Khoa QLSV liên quan

       - Thông báo cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình thuộc Khoa quản lý về dự bế giảng khóa học theo lịch chung của Học viện.

       - Thông báo cho sinh viên hoàn thành các nghĩa vụ trước khi nhận bằng tốt nghiệp như: nộp học phí, hoàn trả sách cho Thư viện,…

Trên đây là các công việc chuẩn bị phục vụ cho lễ bế giảng đối với sinh viên CQ49- Học cùng lúc hai chương trình của Học viện.

Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện phối kết hợp tổ chức thực hiện để buổi lễ bế giảng tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

Số lần đọc: 3148
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà