Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ tư, 16/12/2015 - 16:45

TB Vv Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên hệ LTĐH khóa 16 (Tuyển sinh đợt 1/2013)
Số 1211/TB-HVTC , ngày 16 tháng 12 năm 2015

          Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên hệ LTĐH khóa 16 (TS đợt 1/2013) như sau:
     1. Thời gian và địa điểm: 8h30’ ngày 29/12/2015 tại HTA1 – Đức Thắng – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
    2. Nội dung chương trình

Ghi chú: Sau lễ bế giảng, Học viện Tài chính tổ chức thăm phòng truyền thống và trao hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo Quy định hiện hành.

    3. Thành phần dự lễ bế giảng và cán bộ phục vụ
Thành phần dự bế giảng:
    + Đại diện lãnh đạo: Ban GĐHV, Công đoàn, Đoàn TN; các Ban: QLĐT, QLKH, KT&QLCL, CTCT&SV, TCCB, TCKT, VPHV, TTGD, QTTB, và các Khoa: Kế toán, TCDN.
    + Cán bộ tham dự và phục vụ lễ bế giảng: Ban QLĐT (03 người), Ban CTCT&SV (04 người, trong đó có 01 cán bộ phụ trách chụp ảnh buổi lễ), VPHV (02 người), Ban KT&QLCL (01 người), Ban QTTB (02 người); VPK cơ bản (1 người).
    - Sinh viên hệ LTĐH khóa 16 (TS đợt 1/2013)
    4. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan
    4.1. Ban Quản lý đào tạo
    - Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến bế giảng khoá học.
    - Chuẩn bị bằng tốt nghiệp để trao trả cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
    - Chuẩn bị số liệu báo cáo tổng kết bế giảng khoá học, diễn văn bế giảng khóa học.
    - Kiểm tra và bố trí HTA1 để tổ chức bế giảng cho sinh viên hệ LTĐH khóa 16 (TS đợt 1/2013)
    - Phối hợp với Văn phòng Học viện, Ban CTCT&SV và các đơn vị liên quan để tổ chức lễ bế giảng cho SV hệ LTĐH khóa 16 (TS đợt 1/2013)
    - Chuẩn bị bảng phân công nhiệm vụ, quy trình thực hiện nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho cán bộ tham gia trao trả bằng, hồ sơ cho sinh viên hệ LTĐH khóa 16 (TS đợt 1/2013)
   - Lập dự trù kinh phí; tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến lễ bế giảng.
    - Cử 02 cán bộ chuẩn bị để quản lý và hỗ trợ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
    4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên  
    - Chuẩn bị Quyết định khen thưởng, giấy khen và phần thưởng cho sinh viên (02 SV có thành tích cao về học tập ở chuyên ngành 11, 21).
    - Chọn, hướng dẫn SV tiêu biểu phát biểu ý kiến (1 SV) và tặng hoa Lãnh đạo Học viện; chọn và liên hệ với SV có thành tích về học tập lên nhận bằng tốt nghiệp (06 SV-mỗi chuyên ngành 03 sinh viên).
    - Thông báo trực tiếp cho sinh viên; gửi danh sách SV có thành tích học tập và SV được khen thưởng lên nhận bằng tốt nghiệp, giấy khen về Ban QLĐT.
    - Chuẩn bị trang phục cho sinh viên lên nhận bằng TN, giấy khen
    - Phối hợp với Ban QLĐT để trao bằng cho sinh viên trong buổi lễ bế giảng.
    - Cử cán bộ phối hợp với Khoa Cơ bản để duy trì trật tự trong HTA1; sắp xếp bố trí vị trí chỗ ngồi của sinh viên theo sơ đồ quy định; điểm danh và hướng dẫn sinh viên thực hiện đúng quy trình, nghi lễ nhận bằng tốt nghiệp.
    - Cử người chuẩn bị mang hoa, bằng, giấy khen, phần thưởng.
    - Cử 02 cán bộ chuẩn bị để  trao hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.
    - Phân công và hướng dẫn khu vực chỗ ngồi cho sinh viên (chia 2 khu vực riêng: chuyên ngành 11 và chuyên ngành 21)
    - Cử người chụp ảnh, quản lý việc chụp ảnh trong buổi lễ bế giảng.
    - Cử người trực và mở phòng truyền thống để phục vụ sinh viên tham quan.
    4.3. Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng
    - Cung cấp cho Ban QLĐT Bảng phân loại học tập của hệ LTĐH khóa 16 (TS đợt 1/2013) để chuẩn bị số liệu phục vụ bế giảng khóa học.
    - Chuẩn bị bảng điểm toàn khoá và Quyết định tốt nghiệp (cá nhân) chuyển cho Ban CTCT&SV để trao trả cho sinh viên.
    - Cử cán bộ quản lý (bộ phận quản lý điểm) tham gia dự bế giảng.
    4.4. Ban Quản trị thiết bị
    -  Cử cán bộ trực mở cửa  HTA1 từ 7h30’ ngày 29/12/2015; làm công tác vệ sinh trong và xung quanh khu vực HTA1 trước thời gian chuẩn bị triển khai lễ bế giảng.
    - Cử cán bộ phối hợp với Ban QLĐT để chuẩn bị các khâu công việc liên quan trước, trong và sau khi tổ chức lễ bế giảng .
    - Phục vụ âm thanh, loa đài, ánh sáng, hệ thống quạt mát trong Hội trường và chuẩn bị phương án đề phòng mất điện.
   4.5. Ban Tài chính kế toán
       - Duyệt và thanh toán toàn bộ kinh phí liên quan đến lễ bế giảng trên cơ sở đề nghị của Ban QLĐT và đơn vị liên quan.
       - Phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc sinh viên hoàn thành việc nộp học phí trước khi tốt nghiệp ra trường.
       - Gửi danh sách hệ LTĐH khóa 16 (TS đợt 1/2013) chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí về Ban QLĐT trước ngày 28/12/2015 để hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
    4.6. Văn phòng Học viện
     - Phối hợp với đơn vị liên quan để chuẩn bị tư liệu, hình ảnh, các bài hát truyền thống…. về Học viện để phục vụ trước buổi lễ bế giảng khóa học.
     - Trang trí HTA1, chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ , chụp ảnh trong  buổi lễ bế giảng.
     - Chuẩn bị “nhạc chờ” khi Ban GĐHV trao bằng, giấy khen cho sinh viên và khi sinh viên tặng hoa Lãnh đạo Học viện trong buổi lễ.
     - Chuẩn bị một dàn chữ xốp trong HTA1:

      - Treo khẩu hiệu trước tiền sảnh HTA1: “CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU VỀ DỰ LỄ BẾ GIẢNG HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 16”.
     - Chuẩn bị phục vụ nước uống trong HTA1.
     - Chuẩn bị hoa trang trí, tặng đại biểu: 01 bó tặng Lãnh đạo Học viện, các lẵng nhỏ để bàn đại biểu, 01 lẵng để bục phát biểu, 08 bó hoa nhỏ tặng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và khen thưởng toàn khóa.
    4.7. Trung tâm thông tin: Chủ động cập nhật các thông tin liên quan đến công tác bế giảng khóa học trên Website của Học viện.
   4.8. Thư viện
       - Phối hợp với các đơn vị có liên quan để đôn đốc sinh viên hệ LTĐH khóa 16 (TS đợt 1/2013) hoàn trả tài liệu trước khi tốt nghiệp ra trường.
       - Gửi danh sách sinh viên chưa hoàn trả sách, tài liệu,... về Ban QLĐT trước ngày 28/12/2015 để hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp và hồ sơ tốt nghiệp.
    4.9. Khoa Cơ bản
       - Thông báo cho sinh viên hệ LTĐH khóa 16 (TS đợt 1/2013) thuộc Khoa quản lý về dự bế giảng khóa học theo lịch chung của Học viện.
       - Thông báo cho sinh viên hoàn thành các nghĩa vụ trước khi nhận bằng tốt nghiệp như: nộp học phí, hoàn trả sách cho Thư viện,…
      Trên đây là các công việc chuẩn bị phục vụ cho lễ bế giảng đối với sinh viên hệ LTĐH khóa 16 (TS đợt 1/2013) của Học viện. Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện phối kết hợp tổ chức thực hiện để buổi lễ bế giảng tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

 

 

 

Số lần đọc: 3654
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà