Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ sáu, 22/01/2016 - 16:35

TB v/v Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với SV hệ ĐHVB 2 khóa 14 (hệ 1,5 năm) và LTĐH khóa 17 (hệ 1,5 năm)

      Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng khóa học đối với sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 14 (hệ 1,5 năm) và LTĐH khóa 17 ( hệ 1,5 năm) như sau:
1. Thời gian và địa điểm: 09h00’ ngày 29/01/2016 tại HT700 – Đức Thắng – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội.
2. Nội dung chương trình

      Ghi chú: Sinh viên phải có mặt từ 07h30 để nhận hồ sơ tốt nghiệp và tập nghi lễ trước khi trao bằng. Những sinh viên đến muộn hoặc vắng mặt trong lễ Bế giảng, Học viện Tài chính sẽ trao bằng, hồ sơ tốt nghiệp ngay sau lễ Bế giảng và các chiều thứ 5 hàng tuần.

3. Thành phần dự lễ bế giảng
+ Đại diện lãnh đạo: Ban GĐHV, Công đoàn, Đoàn TN; các Ban: QLĐT, QLKH, KT&QLCL, CTCT&SV, TCCB, TCKT, VPHV, TTGD, QTTB; các Khoa: Kế toán, TCDN, Cơ bản, LLCT và Trung tâm NN-TH.
+ Đại diện lãnh đạo: Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Thăng Long
+ Cán bộ tham dự và phục vụ lễ bế giảng: Ban QLĐT (06 người), Ban CTCT&SV (06 người, trong đó có 01 cán bộ phụ trách chụp ảnh buổi lễ, 01 chuẩn bị hoa trên sân khấu), Ban TCKT (01 người), VPHV (02 người), Ban KT&QLCL (02 người), Ban QTTB (02 người); Khoa Cơ bản (01 cán bộ VPK & 01 giảng viên); VPK LLCT (01 người).
- Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ ĐH văn bằng 2 khóa 14 ( hệ 1,5 năm) và LTĐH khóa 17 (hệ 1,5 năm).
4. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan
4.1. Ban Quản lý đào tạo
- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến bế giảng khoá học.
- Chuẩn bị bằng tốt nghiệp để trao trả cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
- Chuẩn bị số liệu báo cáo tổng kết bế giảng khoá học, diễn văn bế giảng khóa học.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức lễ bế giảng cho hệ ĐH văn bằng 2 khóa 14 (hệ 1,5 năm) và LTĐH khóa 17 (hệ 1,5 năm).
- Chuẩn bị bảng phân công nhiệm vụ, quy trình thực hiện nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho cán bộ tham gia trao trả bằng, hồ sơ cho sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 14 (hệ 1,5 năm) và LTĐH khóa 17 (hệ 1,5 năm).
- Lập dự trù kinh phí; tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến lễ bế giảng.
- Cử cán bộ phục vụ và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên  
- Phối hợp với Ban QLĐT để trao bằng tốt nghiệp và giấy khen cho sinh viên trong buổi lễ bế giảng.
- Chuẩn bị Quyết định khen thưởng, giấy khen và phần thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao về học tập toàn khóa: hệ ĐH văn bằng 2 khóa 14 ngành Kế toán (01 SV); hệ LTĐH khóa 17 ngành TC-NH (01 SV); hệ LTĐH ngành Kế toán (01 SV học tại HVTC và 01 SV học tại Đơn vị liên kết)
- Gửi danh sách sinh viên có thành tích học tập và SV được khen thưởng về Ban QLĐT để phục vụ công tác bế giảng khóa học.
- Chọn, hướng dẫn SV tiêu biểu phát biểu ý kiến (01 SV) và tặng hoa Lãnh đạo Học viện; chọn và liên hệ với SV có thành tích về học tập lên nhận bằng tốt nghiệp (14 SV: mỗi lớp đại diện 2 sinh viên).
- Chuẩn bị trang phục cho sinh viên lên nhận bằng tốt nghiệp và nhận giấy khen trong buổi lễ; trang phục nhận bằng phục vụ sinh viên có nhu cầu.
- Hướng dẫn sinh viên thực hiện đúng quy trình, nghi lễ nhận bằng tốt nghiệp.
- Phân công và hướng dẫn khu vực chỗ ngồi cho sinh viên (chia 4 khu vực để dễ quản lý và điểm danh sinh viên: hệ ĐH văn bằng 2; hệ LTĐH khóa 17 ngành TC-NH; hệ LTĐH ngành Kế toán học tại HVTC và hệ LTĐH ngành Kế toán học tại ĐV liên kết với HVTC).
- Cử cán bộ phối hợp với Khoa Cơ bản, Khoa Lý luận chính trị để duy trì trật tự trong HT 700; sắp xếp bố trí vị trí chỗ ngồi của sinh viên theo sơ đồ quy định; điểm danh sinh viên có mặt.
- Cử người chuẩn bị mang hoa, bằng tốt nghiệp, giấy khen, phần thưởng trên sân khấu.
- Cử cán bộ phục vụ và trao hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.
- Cử người chụp ảnh trong buổi lễ bế giảng (Thông báo chụp ảnh tập thể 200 sinh viên theo nghi lễ tốt nghiệp).
4.3. Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để phục vụ tốt công tác bế giảng khóa học.
- Cung cấp cho Ban QLĐT Bảng phân loại học tập của hệ LTĐH khóa 17 (hệ 1,5 năm) và ĐH văn bằng 2 khóa 14 (hệ 1,5 năm) để chuẩn bị số liệu phục vụ bế giảng khóa học.
- Chuẩn bị bảng điểm toàn khoá và Quyết định tốt nghiệp (cá nhân) chuyển cho Ban CTCT&SV để trao trả cho sinh viên.
- Cử cán bộ quản lý (bộ phận quản lý điểm) tham gia dự bế giảng.
4.4. Ban Quản trị thiết bị
- Cử cán bộ trực mở đóng cửa HT700 từ 07h15’ ngày 29/01/2016 để phục vụ công tác bế giảng.
- Chuẩn bị công tác vệ sinh trong và xung quanh khu vực HT700 (đặc biệt khu vực sân khấu và mặt sàn sân khấu) trước thời gian chuẩn bị triển khai lễ bế giảng theo kế hoạch.
- Cử cán bộ phối hợp với Ban QLĐT để chuẩn bị các khâu công việc liên quan trước, trong và sau khi tổ chức lễ bế giảng .
- Phục vụ âm thanh, loa đài, ánh sáng, hệ thống quạt trong HT700 và chuẩn bị phương án đề phòng mất điện.
- Cung cấp thông tin Đơn vị liên kết về Văn phòng Học viện để phục vụ mời khách.
- Chuẩn bị 01 bảng thông báo để tại tiền sảnh HTA1 để dán các thông tin liên quan.
4.5. Ban Tài chính kế toán
       - Duyệt và thanh toán toàn bộ kinh phí liên quan đến lễ bế giảng trên cơ sở đề nghị của Ban QLĐT và đơn vị liên quan.
       - Phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc sinh viên hoàn thành việc nộp học phí trước khi tốt nghiệp ra trường.
      - Rà soát lại toàn bộ học phí toàn khóa học (gồm cả các lớp học tại Đơn vị liên kết) đối với các lớp sinh viên trao bằng tốt nghiệp ngày 29/01/2016.
     - Gửi danh sách hệ LTĐH khóa 17 (hệ 1,5 năm) và Bằng 2 khóa 14 (hệ 1,5 năm) chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí về Ban QLĐT trước ngày 28/01/2016 để hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
4.6. Văn phòng Học viện
- Phối hợp với đơn vị liên quan để chuẩn bị tư liệu, hình ảnh, các bài hát truyền thống… về Học viện để phục vụ trước buổi lễ bế giảng khóa học.
- Chuẩn bị giấy mời và mời đại diện lãnh đạo đơn vị liên kết dự bế giảng khóa học tại Học viện Tài chính (Thông tin liên quan đến đơn vị liên kết liên do Ban QLĐT cung cấp).
- Trang trí HT700 theo đúng nghi lễ để phục vụ công tác bế giảng khóa học.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ trong  buổi lễ bế giảng (kiểm tra âm thanh và nhạc chào cờ trước buổi lễ bế giảng).
- Chuẩn bị “nhạc chờ” khi Ban GĐHV trao bằng, giấy khen cho sinh viên và khi sinh viên tặng hoa Lãnh đạo Học viện trong buổi lễ.
- Chuẩn bị một dàn chữ xốp trong HT700:

- Treo khẩu hiệu trước tiền sảnh HTA1: “CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU VỀ DỰ LỄ BẾ GIẢNG HỆ ĐH VĂN BẰNG 2 KHÓA 14 VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 17”.
- Treo 2 dải băng ngay tại tiền sảnh HTA1:
+ Sứ mạng “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính-kế toán chất lượng cao cho xã hội”.
+ Giá trị cốt lõi “Chất lượng-Uy tín-Hiệu quả-Chuyên nghiệp và Hiện đại”.
- Chuẩn bị phục vụ nước uống trong HT700.
- Chuẩn bị hoa trang trí, tặng đại biểu: 01 bó tặng Lãnh đạo Học viện, các lẵng nhỏ để bàn đại biểu, 01 lẵng cắm bám sát bục phát biểu, 18 bó hoa nhỏ tặng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và khen thưởng toàn khóa (trong đó 14 bó tặng đại diện sinh viên lên nhận bằng, 04 bó tăng sinh viên lên nhận khen thưởng); 01 lẵng hoa to kèm băng rôn: “Chúc mừng sinh viên hệ ĐHVB2 khóa 14 và LTĐH khóa 17 tốt nghiệp ra trường”
4.7. Trung tâm thông tin: Chủ động đưa tin, viết bài và cập nhật hình ảnh các thông tin liên quan đến công tác bế giảng khóa học trên Website của Học viện.
4.8. Thư viện
       - Phối hợp vớ các đơn vị có liên quan để đôn đốc sinh viên hệ Bằng 2 khóa 14 (hệ 1,5 năm) và LTĐH khóa 17 (hệ 1,5 năm) hoàn trả tài liệu trước khi tốt nghiệp ra trường.
       - Gửi danh sách sinh viên chưa hoàn trả sách, tài liệu,... về Ban QLĐT trước ngày 28/01/2016 để hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp và hồ sơ tốt nghiệp.
4.9. Đoàn TNCSHCM
- Phối hợp với Văn phòng Học viện để chuẩn bị nhạc chờ khi sinh viên tặng hoa Ban Giám đốc Học viện.
- Chuẩn bị ca nhạc phục vụ lễ bế giảng khóa học.
4.10. Khoa Cơ bản, Khoa Lý luận chính trị và Đơn vị liên kết đào tạo với Học viện Tài chính.
       - Thông báo cho sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 14 (hệ 1,5 năm) và LTĐH khóa 17 (hệ 1,5 năm) thuộc Khoa/Đơn vị quản lý về dự bế giảng khóa học
+ Thời gian có mặt tại HT700 từ 7h30’ ngày 29/01/2016 để điểm danh, nhận số thứ tự phát bằng, hồ sơ và ổn định khu vực chỗ ngồi.
+ Mang theo CMT để làm minh chứng khi nhận bằng, hồ sơ tốt nghiệp.
       - Thông báo cho sinh viên hoàn thành các nghĩa vụ trước khi nhận bằng tốt nghiệp như: nộp học phí, hoàn trả sách cho Thư viện,…(Những sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí và trả giáo trình, tài liệu tham khảo không được nhận bằng trong buổi lễ bế giảng khóa học).
      - Cán bộ VPK Cơ bản, Khoa Lý luận chính trị phối hợp với Ban CTCT&SV và có mặt tại HT700 trước 07h30’ ngày  29/01/2016 để đón tiếp, hướng dẫn sinh viên về dự bế giảng khóa học.
Trên đây là các công việc chuẩn bị phục vụ cho lễ bế giảng đối với sinh viên hệ Bằng 2 khóa 14 (hệ 1,5 năm) và LTĐH khóa 17 (hệ 1,5 năm) của Học viện Tài chính.
        Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện phối kết hợp tổ chức thực hiện để buổi lễ bế giảng tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt./.

 

 

Số lần đọc: 3968
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà