Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 21/02/2017 - 8:14

TB: v/v Kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 15 và Liên thông ĐH khóa 18
Số: 137/TB-HVTC ngày 20 tháng 02 năm 2017

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 15 (hệ 1,5 năm) và LTĐH khóa 18 (hệ 1,5 năm&2 năm) như sau:

I. TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG KHÓA HỌC:

1. Thời gian và địa điểm: 09h00’ ngày 24/2/2017 tại HTA1 – Phường Đức Thắng – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

2. Nội dung chương trình:

 

TT

Nội dung

Thời gian

ĐV thực hiện

1

Chuẩn bị các khâu công việc bế giảng

(đón tiếp đại biểu và SV, phổ biến quy trình nhận bằng và hồ sơ TN, bàn giao trang phục nhận bằng và phân công khu vực chỗ ngồi trong HT)

07h30’-09h00’

Ban QLĐT, CTCT&SV và các Khoa QLSV liên quan

2

Lễ bế giảng

 

 

2.1

Chào cờ (Nhạc quốc ca)

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

09h00’-09h05’

Văn phòng HV

2.2

Báo cáo tổng kết khoá học

09h05’-09h15’

Ban QLĐT

2.3

Công bố Quyết định tốt nghiệp

2.4

Công bố các Quyết định khen thưởng

09h15’-09h20’

Ban CTCT&SV

2.5

Điều hành trao giấy khen, phần thưởng

09h20’-09h30’

Văn phòng HV

Trao giấy khen, phần thưởng cho SV

Ban GĐHV

2.6

SV phát biểu ý kiến, tặng hoa lãnh đạo HV

09h30’-09h35’

Đại diện sinh viên BC15.21.01

2.7

Lãnh đạo Học viện phát biểu ý kiến

09h35’-09h45’

Giám đốc HV

3

Lễ trao bằng tốt nghiệp

 

 

 

Điều hành lễ trao bằng tốt nghiệp

09h45’-11h00’

Văn phòng HV

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Ban GĐHV

4

Bế mạc

11h00’

Văn phòng HV

Ghi chú: Từ 11h00’ trở đi, Chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ, Ban CTCT&SV phối hợp với Đoàn TN tổ chức cho SV tham quan phòng truyền thống.

3. Thành phần dự lễ bế giảng và trang phục dự lễ bế giảng

3.1. Thành phần dự bế giảng

- Đại diện Ban GĐHV, Văn phòng Đảng ủy, các Ban: QLĐT, QLKH, KT&QLCL, CTCT&SV, TCCB, TCKT, VPHV, TTGD, QTTB; các Khoa: Kế toán, Tài chính DN, Cơ bản, LLCT, TTNN-TH, Đoàn TN.

- Cán bộ tham dự và phục vụ lễ bế giảng: Ban QLĐT (04 người), Ban CTCT&SV (04 người (trong đó có 01 cán bộ phụ trách chụp ảnh buổi lễ, 01 chuẩn bị hoa trên sân khấu), Ban TCKT (01 người), VPHV (02 người), Ban KT&QLCL (01 người: BP quản lý điểm), Ban QTTB (02 người); Cán bộ VPK Cơ bản (01 người), Cán bộ VPK LLCT (01 người); Đoàn TN (01 cán bộ), cố vấn học tập các lớp SV liên quan và 02 sinh viên tình nguyện.

- Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp hệ ĐH văn bằng 2 khóa 15 (hệ 1,5 năm) và LTĐH khóa 18 (hệ 1,5 năm và 2 năm).

3.2. Trang phục dự lễ bế giảng khóa học

- Ban Giám đốc Học viện: Trang phục nghi lễ màu đỏ (do Ban CTCT&SV chuẩn bị).

- Đại biểu là lãnh đạo các đơn vị dự bế giảng: Trang phục theo nghi lễ.

- Sinh viên: Trang phục áo cử nhân màu xanh (do Ban CTCT&SV chuẩn bị).

4. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

4.1. Ban Quản lý đào tạo

- Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

- Chuẩn bị bằng tốt nghiệp và sổ cấp bằng tốt nghiệp.

- Chuẩn bị diễn văn bế giảng; báo cáo tổng kết khóa học.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong toàn Học viện tổ chức tốt lễ bế giảng hệ ĐH văn bằng 2 khóa 15 (hệ 1,5 năm) và LTĐH khóa 18 (hệ 1,5 năm và 2 năm).

- Lập dự trù kinh phí; tổng hợp thanh quyết toán kinh phí liên quan đến lễ bế giảng.

- Cử cán bộ phục vụ bế giảng khóa học.

4.2. Ban Công tác chính trị và sinh viên 

- Chuẩn bị hồ sơ, Quyết định khen thưởng, giấy khen và phần thưởng cho sinh viên để trao trả hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên (trong đó gồm có: Bảng điểm toàn khóa và quyết định công nhận tốt nghiệp cá nhân nhận bàn giao từ Ban KT&QLCL).

- Chọn, hướng dẫn SV tiêu biểu phát biểu ý kiến (1SV) và tặng hoa đại diện Lãnh đạo HV.

- Chuẩn bị Quyết định khen thưởng, giấy khen và phần thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao về học tập toàn khóa; Duyệt danh sách sinh viên lên nhận khen thưởng hệ ĐH văn bằng 2 khóa 15 (01 SV); hệ LTĐH khóa 18 (01 SV học tại HVTC).

(Lưu ý: Các hình thức khen thưởng bằng giấy khen đối với sinh viên được để vào khung)

- Chuyển danh sách SV lên nhận khen thưởng về Ban QLĐT trước ngày 23/02/2017.

- Cử 01 SV chuẩn bị hoa, khay đựng giấy khen, phần thưởng, bằng tốt nghiệp trên sân khấu.

- Chuẩn bị đầy đủ trang phục nghi lễ, phân công khu vực chỗ ngồi các khóa/lớp, phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì trật tự trong HT A1.

- Chuẩn bị và bàn giao trang phục cho SV dự bế giảng khóa học tại HTA1 từ 07h30’.

- Cử cán bộ chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp để bàn giao sinh viên trong buổi lễ.

4.3. Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng

- Chuẩn bị bảng điểm toàn khoá và Quyết định tốt nghiệp (cá nhân) chuyển cho Ban CTCT&SV để đưa vào túi hồ sơ sinh viên trước ngày 23/02/2017.

- Cử cán bộ quản lý (bộ phận quản lý điểm) tham gia dự bế giảng khóa học.

- Cung cấp số liệu và các vấn đề liên quan khác (nếu có) để Ban QLĐT chuẩn bị báo cáo tổng kết khoá học và diễn văn bế giảng khóa học.

4.4. Ban Quản trị thiết bị                     

-  Cử cán bộ trực mở đóng cửa HT A1 từ 07h15’ ngày 24/02/2017 để phục vụ các khâu công việc trong bế giảng khóa học.

- Chủ động làm công tác vệ sinh trong và xung quanh khu vực HT A1 để phục vụ bế giảng.

- Cử cán bộ phối hợp với Ban QLĐT để chuẩn bị các khâu công việc liên quan đến lễ bế giảng khóa học.

- Phục vụ ánh sáng, loa đài, hệ thống quạt mát trong HT A1 và chuẩn bị phương án đề phòng mất điện để phục vụ lễ bế giảng.

4.5. Ban Tài chính kế toán

  - Duyệt và thanh toán toàn bộ kinh phí liên quan đến lễ bế giảng và lễ trao bằng tốt nghiệp trên cơ sở đề nghị của các đơn vị liên quan khác.

  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc sinh viên hoàn thành việc nộp học phí trước khi tốt nghiệp ra trường (gồm cả sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng sinh viên chính khóa). Gửi danh sách sinh viên chưa nộp học phí về Ban QLĐT trước ngày 23/02/2017 để xem xét việc hoãn cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

4.6. Văn phòng Học viện

- Phối hợp với Ban QLĐT, CTCT&SV và các đơn vị liên quan để tổ chức điều hành lễ bế giảng.

- Chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ, nhạc chờ khi trao giấy khen phần thưởng và trao bằng tốt nghiệp cho SV trong buổi lễ.

- Kiểm tra dàn âm thanh, loa đài trước buổi lễ để phục vụ buổi lễ bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị 01 Backdrop để trang trí sân khấu HT A1 phục vụ lễ bế giảng với nội dung:

 
 

Logo HVTC                                           BỘ TÀI CHÍNH             

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

LỄ BẾ GIẢNG

HỆ ĐH VĂN BẰNG 2 KHÓA 15 VÀ LIÊN THÔNG ĐH KHÓA 18

                                                  

Hà Nội, ngày 24  tháng 02 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Treo khẩu hiệu trước tiền sảnh HT A1:

NHIỆT LIỆT CHÚC MỪNG SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 KHÓA 15 VÀ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHÓA 18 TỐT NGHIỆP RA TRƯỜNG

- Chuẩn bị phục vụ nước uống cho đại biểu trên HT A1, bình nước khoáng và cốc để phục vụ sinh viên ngoài tiền sảnh HT A1.

- Bố trí khu vực để xe hợp lý và đảm bảo an toàn khu vực trông giữ xe cho sinh viên.

- Đảm bảo trật tự  khu vực cổng và sân Học viện trong buổi bế giảng khóa học.

- Chuẩn bị hoa trang trí, tặng đại biểu: 01 bó tặng Lãnh đạo Học viện, các lẵng nhỏ để bàn đại biểu, 01 lẵng để bục phát biểu, 01 lẵng hoa to kèm băng rôn: “Chúc mừng sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 15 và LTĐH khóa 18 tốt nghiệp ra trường”;

- Chuẩn bị các bó hoa nhỏ để trao tặng cho sinh viên lên nhận khen thưởng toàn khóa.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị các khâu công việc liên quan đến lễ bế giảng khóa học,…

4.7. Thư viện

    Phối hợp với các đơn vị có liên quan để đôn đốc sinh viên hoàn trả tài liệu trước khi tốt nghiệp ra trường (gồm cả sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng sinh viên chính khóa). Gửi danh sách sinh viên chưa hoàn trả giáo trình, tài liệu tham khảo,... về Ban QLĐT, CTCT&SV trước ngày 23/02/2017 để hoãn việc cấp bằng tốt nghiệp và hồ sơ tốt nghiệp.

4.8. Khoa: Lý luận chính trị, Cơ bản.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức tốt lễ bế giảng khóa học..

- Cử 01 cán bộ quản lý sinh viên phối hợp với Ban CTCT&SV để điểm danh, hướng dẫn bố trí khu vực chỗ ngồi cho SV về dự lễ bế giảng.

- Thông báo kế hoạch bế giảng cho SV thuộc Khoa quản lý về dự lễ bế giảng khóa học.

4.9. Đoàn TNCSHCM

   Phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức tốt lễ bế giảng khóa học.

4.10.  Sinh viên hệ Đại học văn bằng 2 khóa 15 và Liên thông đại học khóa 18

- Sinh viên có mặt tại HT A1 đúng 07h30’ ngày 24/2/2017 để điểm danh, nhận trang phục nghi lễ, hướng dẫn khu vực ngồi dự, tổng duyệt chương trình lên nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp sinh viên không có mặt đúng giờ quy định nhận bằng tốt nghiệp sau khi kết thúc buổi lễ bế giảng.

- Sinh viên nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp cần mang theo Thẻ sinh viên hoặc CMND để kiểm tra, đối chiếu (Trường hợp không mang Thẻ sinh viên hoặc CMND sẽ không được nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp)

- Sinh viên không tham dự lễ bế giảng khóa học theo kế hoạch thông báo sẽ nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp vào ngày thứ 5 hàng tuần sau ngày bế giảng khóa học.

         Trên đây là các công việc chuẩn bị phục vụ cho lễ bế giảng đối với sinh viên hệ ĐH văn bằng 2 khóa 15 (hệ 1,5 năm), LTĐH khóa 18 (hệ 1,5 năm&2 năm).

 Đề nghị các đơn vị liên quan trong Học viện phối kết hợp tổ chức thực hiện tốt để buổi lễ bế giảng tiến hành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 9042
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà