Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ tư, 05/10/2016 - 16:27

TB: V/v kết quả rút bớt học phần/môn học đợt 2, Học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập
Số: 245/TB-QLĐT ngày 05 tháng 10 năm 2016

Căn cứ Thông báo số 389/TB-HVTC ngày 18/05/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ I năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Liên thông Đại học và Đại học Văn bằng 2 chính quy;

Căn cứ Thông báo số 1005/TB-HVTC ngày 27/09/2016 của Giám đốc Học viện về việc cảnh báo kết quả học tập và xét thôi học đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học, hệ Đại học văn bằng 2, học kỳ II năm học 2015 - 2016;

Căn cứ vào Thông báo số 240/TB-QLĐT ngày 27/09/2016 của Ban Quản lý đào tạo về việc rút bớt học phần/môn học đợt 2 Học kỳ I năm học 2016 - 2017 đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập;

Căn cứ vào kết quả rút bớt học phần/môn học của sinh viên, Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả rút bớt học phần/môn học đợt 2 Học kỳ I năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Danh sách sinh viên rút bớt học phần/môn học [XEM TẠI ĐÂY].

2. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Tài chính Kế toán hoàn trả lại tiền học phí các học phần/ môn học xin rút bớt của sinh viên trước ngày 25/11/2016.

- Các Bộ môn liên quan đến phòng 307 Ban QLĐT để nhận danh sách lớp tín chỉ học phần/môn học đã lưu hành.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 2168
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà