Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ hai, 17/10/2016 - 15:1

TB: Kết luận Hội nghị giao ban đào tạo Học kỳ I năm học 2016 - 2017

Ngày 11/10/2016, Học viện tổ chức Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2016 - 2017 dưới sự chủ trì của PGS.TS Trương Thị Thủy – Phó Giám đốc Học viện và sự tham gia đầy đủ của các thành viên trong thành phần giao ban đào tạo.

Hội nghị đã tập hợp các ý kiến gửi lên từ các đơn vị và lắng nghe ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị về đánh giá công tác quản lý đào tạo, kiến nghị, đề xuất giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý phục vụ đào tạo trong toàn Học viện. Phó Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị kết luận những nội dung sau:

I - ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

 Trong học kỳ vừa qua các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã có sự cố gắng chủ động trong việc phối hợp thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo và quản lý đào tạo, về cơ bản đã hoàn thành công tác theo kết luận giao ban học kỳ II năm học 2015 - 2016. Tuy nhiên, còn một số công việc chưa hoàn thành yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện.

II - CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

 Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ I  năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch. [XEM TẠI ĐÂY]

Trong đó chú ý một số công việc trọng tâm theo các nội dung cơ bản sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, giữ gìn môi trường giáo dục đào tạo lành mạnh.

2. Tập trung ưu tiên triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy, dịch vụ đào tạo… theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT, theo cam kết trong đề án chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp 1 bằng hoặc chương trình đào tạo chất lượng cao.

3. Các Ban chức năng nghiên cứu sửa đổi hoàn thiện các quy định phù hợp với tình hình mới theo xu hướng phục vụ người học, nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo.

4. Rà soát, chỉnh sửa CTĐT thứ nhất và CTĐT học cùng lúc 2 chương trình cho phù hợp với thực tế theo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu xã hội; tăng cường quản lý giảng dạy theo đề cương chi tiết môn học; tiếp tục cải tiến phương pháp giảng dạy.

5. Nghiên cứu đổi mới phương pháp lập kế hoạch đào tạo với cường độ giảng dạy hợp lý; bố trí thời khóa biểu, lịch thi kết thúc học phần/môn học, thi lại phù hợp với việc bố trí 5 tiết/ buổi, mỗi tiết 50 phút theo đúng quy định đào tạo tín chỉ; phân chuyên ngành theo đăng ký của người học; hoàn thành sớm việc thanh toán giờ giảng năm học 2015-2016 theo đúng quy định.

6. Sớm xây dựng và công bố phương án tuyển sinh năm 2017 phù hợp với quy chế của Bộ GD&ĐT trên phương châm tuyển đủ chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng đầu vào.

7. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân và tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với kết quả tốt hơn.

8. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao hình ảnh Học viện ra xã hội; mở rộng hợp tác với các đơn vị, tập đoàn, các địa phương nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, NCKH cho giáo viên và sinh viên.

9. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của giảng viên; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát đội ngũ giảng viên trẻ (bài giảng, giờ lên lớp, coi thi…)

10. Tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập.

Số lần đọc: 2046
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà