Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ ba, 06/12/2016 - 13:44

TB v/v điều chỉnh lịch học tuần sinh hoạt công dân của sinh viên CQ52
Số: 268/TB-QLĐT ngày 01 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: - Các Khoa và các đơn vị có liên quan

 - Các lớp sinh viên liên quan

 

Căn cứ Thông báo số 261/TB-QLĐT ngày 14/11/2016 của Ban Quản lý đào tạo về việc tổ chức lịch học tuần sinh hoạt công dân năm học 2016-2017 đối với sinh viên CQ51, CQ52, CQ53;

Căn cứ đề nghị của Khoa Tài chính quốc tế về việc mượn hội trường 700 chiều ngày 9/12/2016 để gặp gỡ nhà tuyển dụng (phục vụ công tác đánh giá ngoài),

Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch học tuần sinh hoạt công dân của sinh viên CQ52 như sau:    

Khoá/ Chuyên ngành

Sĩ số SV

Lịch đã bố trí

Lịch điều chỉnh

Hội trường

52/01; 05; 18; 23

450

14h00 chiều 9/12/2016

8h00 ngày 07/01/2017

700

Ghi chú: Các lớp sinh viên khác vẫn học theo kế hoạch đã thông báo.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học theo lịch thông báo.

- Ban CTCT & SV chủ động thông báo lịch thay đổi cho giảng viên.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

 

Số lần đọc: 3
Tin phản hồi




QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà