Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ ba, 28/03/2017 - 8:53

TB: Kết luận Hội nghị tổng kết đào tạo đại học học cùng lúc hai chương trình Giai đoạn 2010 - 2016
Số: 263/TB-HVTC ngày 28 tháng 3 năm 2017

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phong phú, đa dạng về kiến thức chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ giúp sinh viên có thêm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Ngày 16/3/2017, Học viện đã tổ chức Hội nghị tổng kết đào tạo đại học học cùng lúc hai chương trình giai đoạn 2010-2016 nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề ra các giải pháp phù hợp trong thời gian tới.
 Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện và sự tham gia đầy đủ của Ban Giám đốc, lãnh đạo các Ban, Khoa, Bộ môn và tương đương trong toàn Học viện.
Báo cáo Hội nghị đã tập hợp được 65 ý kiến từ các đơn vị, 42 ý kiến của sinh viên học cùng lúc hai chương trình gửi lên bằng văn bản và 13 ý kiến phát biểu trực tiếp về đánh giá công tác đào tạo đại học học cùng lúc hai chương trình với các nội dung chính như: Chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo (lập kế hoạch đào tạo, thời gian đào tạo, thời khoá biểu, học phí, cố vấn học tập, phân loại tốt nghiệp và quản lý sinh viên) các ý kiến đã đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo đại học học cùng lúc hai chương trình trong thời gian tới. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Học viện kết luận những nội dung cơ bản sau:
1. Việc xây dựng chương trình đào tạo học cùng lúc hai chương trình thời gian qua là đúng hướng, phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người học và sự phát triển chung của Học viện. Học viện yêu cầu cán bộ viên chức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học cùng lúc hai chương trình.
2. Nghiên cứu, báo cáo về việc xây dựng chương trình đào tạo học cùng lúc hai chuyên ngành đối với sinh viên hệ ĐH chính quy (Ban QLĐT, các đơn vị liên quan).
3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin về ngành học, chương trình học, lịch trình đăng ký tín chỉ, học phí đào tạo học cùng lúc hai chương trình tới các đơn vị và toàn thể sinh viên (Ban QLĐT, TCKT, CTCT&SV, các đơn vị liên quan).
4. Rà soát, bổ sung chương trình đào tạo, các quy định đào tạo học cùng lúc hai chương trình thường xuyên để phục vụ và đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo trong điều kiện mới (Ban QLĐT, KT&QLCL, CTCT&SV, Bộ môn, các đơn vị liên quan).
5. Nghiên cứu kế hoạch, thời khoá biểu và quy trình đăng ký tín chỉ phù hợp cho sinh viên (Ban QLĐT).
6. Trước mắt, cố vấn học tập học cùng lúc hai chương trình do chuyên viên có kinh nghiệm của Ban: QLĐT, KT&QLCL, CTCT&SV hoặc khoa QLSV chuyên ngành phụ trách. Ban CTCT&SV làm đầu mối đề xuất cán bộ và tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn đối với đội ngũ cố vấn học tập; định kỳ đánh giá và đề xuất mô hình cố vấn học tập cho phù hợp (Ban CTCT&SV, các đơn vị liên quan).
7. Nghiên cứu các phương án hỗ trợ để khuyến khích sinh viên học cùng lúc hai chương trình: học bổng, thực tập, sinh hoạt ngoại khoá… (Ban TCKT, CTCT&SV, các đơn vị liên quan)
8. Tăng cường công tác thanh tra, đánh giá phản hồi ý kiến về giảng dạy, học tập và quản lý phục vụ để kịp thời điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn (Ban KT&QLCL, TTGD, Khoa QLSV chuyên ngành, BM)
9. Các Ban chức năng, Khoa, Bộ môn cần chú trọng hơn nữa việc nâng cao trình độ chuyên môn giảng dạy và quản lý phục vụ đào tạo nói chung và đào tạo học cùng lúc hai chương trình nói riêng.
 Trên đây là kết luận tại Hội nghị tổng kết đào tạo đại học học cùng lúc hai chương trình giai đoạn 2010-2016. 
Để kết quả đạt được cao hơn nữa trong thời gian tới, Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị cần nghiên cứu và chủ động phối kết hợp để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

 

Số lần đọc: 2732
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà