Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ hai, 10/04/2017 - 14:39

TB: v/v điều chỉnh lịch giảng dạy và học tập tại hội trường A1
Số: 30/TB-QLĐT ngày 10 tháng 4 năm 2017

 Kính gửi: - Các Khoa, Bộ môn và các đơn vị có liên quan

                                                          - Các lớp sinh viên liên quan                           

Để phục vụ cho công tác giao ban đào tạo, Ban Quản lý đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch giảng dạy và học tập tại hội trường A1 như sau:

Ngày học

 Thứ (tiết)

Lớp tín chỉ

Học phần/

Môn học

HT đã bố trí

Điều chỉnh

12/4/2017

4 (1-3)

54.21.2_LT

Toán cao cấp 2

A1

Nghỉ học

12/4/2017

4 (4-6)

54.21.2_LT

Kinh tế vĩ mô

A1

Nghỉ học

Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Các Bộ môn có lịch giảng học phần/môn học liên quan chủ động bố trí giảng bù (trường hợp cần sử dụng hội trường học liên hệ với đ/c Thảo-phòng 307-Ban Quản lý đào tạo).

- Các Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên của Bộ môn, các Khoa QLSV liên quan thông báo cho các lớp sinh viên biết để thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp với Ban QLĐT để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1382
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà