Đặt câu hỏi Hotline: 0961.481.086

PGS., TS. Phạm Văn Liên thay mặt lãnh đạo, chuyên viên (nam giới) trong Ban trao tặng bó hoa tươi thắm cùng lời chúc tốt đẹp đến chị em - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Phạm Văn Liên cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Phó Giám đốc Học viện PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Trương Thị Thủy cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 PGS., TS. Phạm Văn Liên và PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ cùng tập thể lãnh đạo chuyên viên Ban Quản lý đào tạo - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 6 - 1 Khai giảng Liên thông Đại học Khóa 15 - Năm 2012 - 5 - 1

Thứ năm, 20/04/2017 - 9:36

TB Kết luận Hội nghị giao ban đào tạo Học kỳ II năm học 2016 – 2017

       Ngày 12/4/2017, Học viện tổ chức Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2016 - 2017 với  sự tham gia đầy đủ của ĐU- BGĐ, các thành viên trong thành phần giao ban đào tạo.
       Báo cáo hội nghị đã tập hợp được 55 ý kiến gửi lên từ các đơn vị và lắng nghe 16 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị về đánh giá công tác quản lý đào tạo, kiến nghị, đề xuất giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý phục vụ đào tạo trong toàn Học viện.       Thừa ủy quyền Giám đốc Học viện, PGS. TS Trương Thị Thủy -  Phó Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị kết luận những nội dung sau:
       I - ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ VÀ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
       Trong học kỳ vừa qua các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã có sự cố gắng chủ động trong việc phối hợp thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo và quản lý đào tạo, về cơ bản đã hoàn thành công tác theo kết luận giao ban học kỳ I năm học 2016 - 2017. Tuy nhiên, còn một số công việc chưa hoàn thành yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện.
       II - CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017
       1. Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ; nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật phát ngôn, thông tin trao đổi đúng tuyến; chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, giữ gìn môi trường giáo dục đào tạo lành mạnh.
       2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chủ động triển khai công việc, phối hợp chặt chẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quản lý đào tạo học kỳ II năm học 2016-2017 (có phụ lục kèm theo).
       3. Các đơn vị tổ chức tuyển sinh cần chủ động nghiên cứu đưa ra các giải pháp đáp ứng tình hình tuyển sinh ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo; đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu, đúng quy định. Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Thanh Hóa tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đảm bảo an toàn, đúng quy định.
      4. Các đơn vị tham mưu tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý đào tạo đại học, sau đại học; thường xuyên rà soát, thiết kế giảm thời lượng chương trình đào tạo thứ nhất vẫn đảm bảo quy định của Bộ GD và ĐT nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học cùng lúc 2 chương trình; tăng cường môn tự chọn thiết kế theo khối kiến thức phù hợp với các ngành, tăng cường rèn luyện kỹ năng theo chuẩn đầu ra.

     5. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác lập kế hoạch, lập thời khóa biểu, lịch thi theo hướng 1 tiết = 50 phút, 5 tiết/1 buổi đảm bảo cường độ, tiết kiệm hội trường; điều chỉnh lịch thi hợp lý đảm bảo coi thi THPT từ ngày 21/6- 24/6; đảm bảo sinh viên khóa 55 bắt đầu học từ trung tuần tháng 9; phân chuyên ngành theo đăng ký của người học.
     6. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao hình ảnh Học viện ra xã hội; chủ động mở rộng hợp tác với các đơn vị, tập đoàn, các địa phương tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, NCKH cho giáo viên và sinh viên, đặc biệt đối với lớp chất lượng cao.
     7. Đẩy mạnh công tác thanh tra giáo dục, sử dụng hiệu quả hơn nữa hệ thống camera trong công tác coi thi, phát hiện xử lý nghiêm các hiện tượng không chuẩn mực trong môi trường giáo dục; tiếp tục kiểm tra bài giảng, giờ lên lớp, coi thi của giáo viên; các đơn vị chủ động phối hợp quản lý chặt chẽ các khâu tổ chức thi, quản lý điểm, quản lý hồ sơ sinh viên, xóa tên, bảo lưu, ngừng học.  
     8. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ứng dụng vào giáo dục đào tạo; nghiên cứu các tiêu chí đánh giá trường đại học chuẩn theo khu vực, tuyên truyền các tiêu chí để các đơn vị thực hiện.
     9.Tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập.

 

Số lần đọc: 1620
Tin phản hồi
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 1 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 043 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: quanlydaotao.hvtc@gmail.com | Website: www.aof.edu.vn/daotao
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà