Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ hai, 17/09/2018 - 15:57

TB: v/v nghỉ học ngày 22/9/2018 (Thứ 7) và 23/9/2018 (CN)
Số: 130/TB-QLĐT ngày 17 tháng 09 năm 2018

Kính gửi: - Các Khoa, Bộ môn và các đơn vị liên quan

                                              - Các lớp sinh viên CQ56 liên quan

Căn cứ Thông báo số 1275/TB-HVTC ngày 21/12/2017 của Giám đốc Học viện v/v Kế hoạch tuyển sinh, tốt nghiệp các hệ đào tạo của Học viện Tài chính năm 2018.

Căn cứ Thông báo số 408/TB-HVTC ngày 26/4/2018 của Giám đốc Học viện v/v Tuyển sinh trình độ Thạc sỹ 2018 (đợt 2) tại Học viện Tài chính,

Ban Quản lý đào tạo thông báo:               

1. Các lớp sinh viên CQ56 đã bố trí học theo kế hoạch tại các hội trường từ Tầng 1 đến Tầng 5 thuộc giảng đường khu A (Lê Văn Hiến - Đức Thắng) được nghỉ học ngày 22/9/2018 (Thứ 7) và 23/9/2018 (CN) do Học viện Tài chính tổ chức thi tuyển sinh Sau Đại học (đợt 2/2018).

Các Bộ môn có lịch giảng học phần/môn học liên quan chủ động bố trí giảng bù vào ngày nghỉ cố định. Trường hợp cần sử dụng hội trường học liên hệ với đ/c Yến - Ban Quản lý đào tạo (P110).

2. Ban Quản lý đào tạo đề nghị:

- Ban Quản trị thiết bị chủ động mở cửa hội trường học để giảng viên các Bộ môn liên quan giảng bù khi có nhu cầu.

- Các Khoa QLSV liên quan thông báo cho sinh viên CQ56 và Bộ môn liên quan thông báo cho giảng viên biết để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến lịch giảng và hội trường học, các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 3704
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà