Hotline: 0961.481.086

Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2 Ảnh-14-11-2018-08-img3 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img0 Ảnh-14-11-2018-08-img1 Ảnh-14-11-2018-08-img2

Thứ ba, 02/10/2018 - 11:19

TB: v/v điều chỉnh lịch học chính trị đầu khóa hệ đại học chính quy khóa 56
Số: 145/TB-QLĐT ngày 02 tháng 10 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 969/TB-HVTC ngày 14/9/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính v/v lịch học tập, khai giảng, khám sức khỏe và học chính trị đầu khóa, đối với sinh viên CQ56;

Căn cứ ý kiến đề nghị của Ban Quản trị thiết bị về việc thay đổi hội trường 700 để tổ chức lễ khai giảng năm học chương trình liên kết đào tạo quốc tế (Đại học Nam Toulon) và lễ tổng kết năm học khối sinh viên khoa Tài chính quốc tế, Ban Quản lý đào tạo thông báo điều chỉnh lịch học chính trị đầu khóa hệ đại học chính quy khóa 56 như sau:

Khối

Chuyên ngành

 

Ký hiệu CN

Lớp SV

Lịch cũ

Lịch

điều chỉnh mới

6

Kiểm toán

22

05--10

Chiều 4/10 - Thứ 5

(Từ13h00)

học Chuyên đề 3&4

Chiều 4/10 - Thứ 5

(Từ 15h00)

học Chuyên đề 3&4

Marketing

32

01--04

Tiếng Anh TCKT

51

01--06

9

Tài chính DN

11

05--10

Sáng 6/10 - Thứ 7

(Từ 7h30)

học Chuyên đề 3&4

Tối 6/10 - Thứ 7

(Từ 17h30)

học Chuyên đề 3&4

Thẩm định giá & KD Bất động sản

16

01-02

Phân tích CSTC

18

01-02

   Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với Ban Quản 

    lý đào tạo và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1102
Các bài đã đăng
Tin phản hồi
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
P108,P110,P305,P306 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243 836 2161 - Hotline: 0961.481.086
E-mail: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn | Website: https://daotao.hvtc.edu.vn
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà